Arriesjön-Risebjär

Ett multierbjudande i sig. Utöver att vandra och skåda fåglar kan du även fiska, cykla, bada och grilla. Naturreservatet Arriesjön-Risebjär har flera markerade leder att välja på och några av dem är tillgänglighetsanpassade. Det finns även en ridled. Sjön är ganska djup och har friskt och klart vatten. De små vattensamlingarna som man når längs strövstigarna sköts om för att gynna groddjur. Fågelskådaren har möjlighet att se arter som hämpling och rosenfink i buskmarkerna och i sjön finns bland annat vigg och gråhakedopping.

Från jordbruk till industri

Naturen i reservatet är till största delen formad av jordbruk, betesdrift och industriverksamhet. Den vackra industribyggnaden i norr inrymde förut en kalkstensfabrik. En omfattande grustäkt har skapat Arriesjön. Många vägar och stigar på Risebjär är spår efter dess verksamhet.

Från industri till natur

Sedan industrierna upphört och grustäktsverksamheten lades ner 1998 har växter och djur åter tagit marken i anspråk. Den kalkhaltiga och torra marken ger utrymme för örter som blåeld och blåhallon. Med dem följer insekter som blåvingar och bastardsvärmare.

Grodor och fåglar

De små vattensamlingarna som man når längs strövstigarna sköts om för att gynna groddjur. Det är främst ätlig groda man kan ha turen att få höra eller se i dammarna. Fågelskådaren har möjlighet att se sjöfåglar men också många olika småfåglar. Arter som hämpling och rosenfink håller till i buskmarkerna. I sjön finns bland annat vigg, gråhakedopping, skrattmås och fisktärna. Reservatet är också ett populärt rastställe för flyttande svalor och tornseglare. Arriesjön är ganska djup och har friskt och klart vatten. I sjön simmar fiskar som kommit hit på naturlig väg med sjöfåglar och en del som är inplanterade. Här finns bland annat mört, abborre, gädda, sarv och karp.

Populärt strövområde

Reservatet är nästan 60 hektar stort och erbjuder många möjligheter för friluftslivet. Utöver att vandra och skåda fåglar kan man även rida, fiska, cykla, bada och grilla vid Arriesjön. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Området har flera markerade leder att välja på och några av dem är tillgänglighetsanpassade. Det finns även en ridled.

Are you a fisherman, horse rider, bird watcher, botanist, rambler, or do you just like to sit and have a picnic or a barbeque? Then you have come to the right place. You can do any of these things in the lovely surroundings of Arriesjön – Risebjär Nature Reserve.

From agriculture to industry

The nature in the reserve is largely shaped by agriculture, grazing and industrialization. The beautiful industrial buildings to the north once housed a limestone factory. Quarrying for gravel created Lake Arriesjön. The many roads and paths that cross Risebjär are remains from these activities.

From industry to nature

Plants and animals have laid claim to the land after the industries were abandoned. The dry and limestone rich soils provide space for plants such as viper’s bugloss and dewberry. With these plants, follow insects such as blue butterflies and burnet moths.

Frogs and birds

The small pools which can be reached along the footpaths are managed to favour amphibians. It is primarily the edible frog that you may be lucky enough to hear or see in the ponds. Bird watchers have the chance of seeing seabirds, but also many species of small birds. Species such as linnet and common rosefinch are associated with the scrub. The reserve is a popular resting site for migrating swallows and swifts. Lake Arriesjön is quite deep and has crisp and clear water. Fish that have colonized naturally with help from seabirds swim in the lake, alongside some that have been introduced. Roach, perch, pike, rudd and carp are some of the species that live in the lake.

Arriesjön-Risebjär sett från ovan. Foto: Alex Regnér

Arriesjön-Risebjär sett från ovan. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • elda utanför anvisade platser
 • ställa upp husvagn och husbil över natten
 • från 15 mars till 15 juli vistas närmare än 30 meter från fågelöarna enligt bilaga 2
 • ha hund okopplad

Bilaga 2 Pdf, 204.4 kB.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning, t.ex. rista i träd, måla på stenar etc.

2. elda utanför av förvaltaren iordningställda eldstäder,

3. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande på angöringsplats mellan kl. 00.00 – 06.00,

4. gräva upp växter, mossor, lavar eller plocka vedlevande svampar,

5. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra eller elda död ved,

6. avsiktligt störa djurlivet,

7. under tidsperioden 15 mars till 15 juli, vistas närmare än 30 meter från fågelöar, enligt bilaga 2.

8. flyga med modellflygplan eller liknande,

9. medföra hund eller annat sällskapsdjur som ej hålls i koppel. Kopplets längd får ej överstiga 5 meter.

10. rida på annat än av förvaltaren särskilt anvisad led eller område,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

11. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller humlor. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

Slutligen är det förbjudet att utan förvaltarens godkännande:

12. anbringa tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

13. bedriva hundträning och -tävling/prov, orientering, fisketävling, sjösätta båt, kanot eller liknande, lägerverksamhet eller dylikt.

Bilaga 2 Pdf, 204.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 59 hektar

Kommun: Vellinge

Förvaltare: Stiftelsen för fritidsområden i Skåne genom Stiftelsen Skånska landskap

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Norra parkeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.523139, E 13.101111

Södra parkeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.517222, E 13.099056

Hitta mig

Skrattmås.

Foto: Alex Regnér, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne


I Arriesjön finns det gott om skrattmås. Skrattmåsen häckar i kolonier ute på öarna och försvarar sina bon högljutt och aggressivt. Andra sjöfåglar, som änder och doppingar, häckar gärna intill skrattmåskolonierna och drar nytta av de vaksamma och varnande skrattmåsarna.

Mer information

Kontakt

Stiftelsen Skånska Landskap

E-post info@skanskalandskap.se

Telefon 044-309 39 30

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss