Flommen

Här möter du Falsterbohalvöns unikt säregna kustmiljö. Flommen, strax väster om Falsterbo är ett av reservaten och rymmer både rastande fåglar, spelande paddor, och golfspel. Genom Flommens naturreservat går Skåneleden, men det finns också små stigar som tar dig runt området och det är även möjligt att promenera längs stranden. Detta är ohotat Sveriges bästa flyttfågellokal, dessutom adderar Falsterbo fyr och sköna sommarbad till upplevelsen.

Ett föränderligt landskap

Vågor och vind omformar ständigt landskapet på Falsterbohalvön och skapar nya revlar, havsvikar och laguner. Flommen har fått sitt namn efter de grunda, avsnörpta laguner (flommar) som ligger innanför sanddynerna. Strandängarna vid Flommen var tidigare utmark till Falsterbo och Skanör. Här tog man upp grästorv och lät boskapen beta.

Klitter med martorn och strandängens paddor

Ett nätverk av stigar tar dig runt de speciella miljöer som lagunerna och strandängarna utgör. Den sällsynta växten dansk iris blommar på fuktig mark och bland klitterna (sanddynerna) kan man hitta martorn. Inom reservatet finns också ett stort bestånd av grönfläckig padda, samt strandpadda och sandödla.

Sveriges bästa flyttfågellokal

Falsterhalvön är en av landets viktigaste rastplatser för flyttande fåglar. Redan under sensommaren kommer de första flyttfåglarna. En bra dag i månadsskiftet september/oktober kan tusentals fåglar passera yttersta spetsen på Nabben på sin färd söderut. Falsterbo Fågelstation har övervakat flyttfågelsträcket sedan 1950-talet.

Skärfläckan är en karaktärsart för Flommen. Under våren kan man se den eleganta, svartvita vadaren valla sina ungar på reservatets strandängar. Ett projekt som arbetar med att skydda häckande vadarfåglar från predation av däggdjur har varit framgångsrikt och gynnat vadarfåglar som skärfläcka, strandskata och rödbena.

Gamla borgruiner och fyrplatser

Under medeltiden låg Europas största sillmarknad i Skanör-Falsterbo. I Skanörs borg i reservatets norra del satt den danske fogden och tog upp skatt för fisket. Idag finns bara borgkullen med rester av vallgraven kvar. På revlarna mellan centrala Skanör och havet låg de medeltida fiskebodarna. I söder ligger Kolabacken, en rest från Sveriges äldsta fyrplats. Här reste dominikanermunkarna fyrbåkar på 1200-talet. Idag syns bara en kulle av sand uppblandad med kolrester. Fyren längst ute på Nabben byggdes 1796 och släcktes 1990. Inom reservatet ligger Flommens golfbana.

Friluftsliv

Genom Flommens naturreservat går Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 20), men det finns också små stigar som tar dig runt området och det är även möjligt att promenera längs stranden. Missa inte att spana in fyren som ligger på Nabben, i södra delen av reservatet. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Det finns flera busshållplatser längs reservatet både i Falsterbo och Skanör. Parkeringar finns bland annat i Skanörs hamn, vid Skanörs borgruin/Skanörs kyrka och vid Flommens golfbana. OBS: parkeringen vid Falsterbo golfbana (den vid fyren) får bara användas av de som ska spela golf!

Flommen är ett av nio naturreservat kring Falsterbohalvön. I området finns det bra friluftslivsmöjligheter med bland annat vandring, fågelskådning och bad. Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 20 och 21) tar dig runt hela halvön. Tänk på att reservaten har olika föreskrifter, så kolla vad som är tillåtet just där du är!

The Falsterbo Peninsula has unique coastal environments shared by people, plants and animals throughout the year. In order to protect and preserve the natural treasures that are found in the sea and on land, several nature reserves have been established on the peninsula. Flommen, just west of Falsterbo, contains not only resting birds and singing toads, but also opportunities for sea bathing and golf.

A Changing Landscape

Waves and wind constantly reshape the landscape of the Falsterbo Peninsula, creating new reefs, bays and lagoons. Flommen takes its name from the shallow, cut-off lagoons (called flommar in Swedish) that lie inland of the sand dunes. The coastal meadows at Flommen were previously the outlying land used by the people in Falsterbo and Skanör for cutting turf and grazing cattle.

A network of paths takes you round the special environments that the lagoons and coastal meadows constitute. The rare Blue Iris flowers on wet ground, and you can find Sea Holly among the dunes. The reserve also contains one of the country's largest populations of European green toads, as well as Natterjack Toads and Sand Lizards.

The Best Place for Birds in Sweden

The Falsterbo Peninsula is one of the country's most important resting places for migrating birds. The first of the migratory birds arrive as early as late summer. On a good day at the end of September or beginning of October, there can be thousands of birds passing the outermost point of Nabben on their journey south. Falsterbo Bird Station has monitored the bird migration since the 1950s.

The Pied Avocet is a characteristic species of Flommen. In spring you can see this elegant, black and white wader tend to its young on the reserve's coastal meadows. There has been a successful project to protect breeding waders from predation by mammals, which has benefited the waders such as Pied Avocet, Oystercatcher and Redshank.

Old Castle Ruins and Lighthouses

In the Middle Ages, Europe's largest herring market was located in Skanör-Falsterbo. The Danish sheriff sat in Skanör Castle in the northern part of the reserve and collected taxes on the fish trade. All that remains today is the mound on which the castle was built and the moat. The fish stalls of the Middle Ages were located on the sandbanks between the centre of Skanör and the sea. Kolabacken lies to the south and is the remains of Sweden's oldest lighthouse. Dominican monks erected a beacon here in the 13th century. All that can be seen today is a hill made of sand mixed with charcoal remains. The lighthouse at the tip of Nabben was built in 1796 and was used up until 1990. Flommen Golf Club's course is within the reserve.

Solnedgång med Måkläppen i fjärran. Foto: Alex Regnér

Solnedgång med Måkläppen i fjärran. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • tälta
 • vistas inom område A på kartbilaga 1 under perioden 15 mars till 15 juli
 • vistas inom område B på kartbilaga 1,under perioden 1 februari till 31 oktober
 • ha med okopplad hund mellan 1 mars-31 oktober,
 • använda vattenfarkost i vattensamlingar i markerade områden på kartbilaga 1,
 • kitesurfa, vindsurfa och framföra vattenfarkost enligt kartbilagorna 1a-1f

Kartbilaga 1, Flommen, med beträdnadsförbud och förbud mot vattenfarkost i vattensamlingar Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kartbilagorna 1a-1f, Falsterbohalvöns havsområde, med förbud mot vattenfarkoster, vind- och kitesurfing Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. färdas eller uppehålla sig under tidsperioden 15 mars till 15 juli inom de områden som markerats A på kartbilaga 1,
 2. färdas eller uppehålla sig under tidsperioden 1 februari till 31 oktober inom de områden som markerats B på kartbilaga 1,
 3. tälta eller sätta upp utrustning för övernattning,
 4. plocka eller gräva upp växter,
 5. medvetet störa betesdjur, lekande groddjur eller fågellivet,
 6. ta med hund som inte hålls i fysiskt koppel under tidsperioden 1 mars-31 oktober,
 7. köra motordrivet fordon utanför väg eller parkeringsplats,
 8. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, eller liknande,
 9. använda vattenfarkoster* i vattensamlingarna inom de områden som markerats på kartbilaga 1,
 10. starta eller landa med bemannade eller obemannade luftfartyg, eller flyga drake,
  Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:
 11. placera eller sätta upp snitsel, orienteringskontroll, eller liknande anordning annat än tillfälligt, högst tio dygn, under förutsättning att kontaktuppgifter och datum för uppsättning anges på de utplacerade föremålen,
 12. lägga upp båt eller annan farkost annat än tillfälligt då man vistas på stranden.

Kartbilaga 1, Flommen, med beträdnadsförbud och förbud mot vattenfarkost i vattensamlingar Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Observera att naturreservatet Flommen delvis ligger inom ett större naturreservat, Falsterbohalvöns havsområde, där även nedanstående föreskrifter gäller. De kursiverade föreskrifterna är de som berör Flommen rent geografiskt:

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. vindsurfa eller kitesurfa under hela året inom de områden som angivits med röd eller grön skraffering på kartbilagorna 1a-1f, samt under tiden den 1 mars-1 juli inom det område som angivits med heltäckande röd färg,

2. framföra farkost till sjöss i hastighet över 5 knop inom de områden som angivits med röd skraffering eller heltäckande röd färg på kartbilagorna 1a-1f,

3. framföra farkost till sjöss i hastighet över 10 knop i de områden som angivits med blårutig markering eller grön skraffering på kartbilagorna 1a-1f,

4. köra eller sjösätta vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost annat än i allmän farled. Föreskriften utgör inget hinder för sjösättning av vattenskoter eller jetski i Skanörs hamn för kortaste väg mot den allmänna farleden nr 205 Drogden-Blenheim SJÖFS 1988:5 eller sjösättning i Falsterbokanalen för fortsatt färd i denna allmänna farled; nr 206, SJÖFS 1988:5.

Kartbilagorna 1a-1f, Falsterbohalvöns havsområde, med förbud mot vattenfarkoster, vind- och kitesurfing Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

* Med vattenfarkost avses ett fortskaffningsmedel som används på eller i vatten, dvs varje farkost som används eller kan användas till transport på vattnet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1981

Storlek: 1207 hektar

Kommun: Vellinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Skanörs strandparkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
E 55.414528, N 12.830194

Parkering, Skanörs borgruin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.420250, E 12.850722

Flommens golfklubbsparkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(endast avsedd för de som ska spela golf)
N 55.393306, E 12.827278

Mindre parkering i söder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.384333, E 12.822306

Hitta mig

Skärfläcka.

Illustration: Katarina Månsson


Skärfläckan är en riktig karaktärsart för Flommens naturreservat. Den eleganta, långbenta vadaren kan under våren ses på Flommens strandängar. Den omisskännliga uppbåtböjda näbben sveps fram och tillbaks längs vattenytan i jakt på små kräftdjur, fiskrom och andra smådjur.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss