Fårabackarna

Fårabackarna är ett kommunalt reservat i Trelleborgs kommun. Reservatet är en liten rest av forna tiders utmarkslandskap, den mark som fanns utanför de inhägnade gårdarna och åkrarna i det gamla bondesamhället. Reservatet ligger utmed Östersjöns strand och hyser en intressant sandstäppsflora.

Omgivet av bebyggelse

Fårabackarna är sedan 2008 ett naturreservat, bildat av Trelleborgs kommun. Området utnyttjas för friluftsliv samt fårbete i de norra delarna. På heden finns betydande naturvärden. Omgivande landskap är mycket flackt och omges av fritidsbebyggelse och villor.

Sandiga betesmarker

Berggrunden vid Fårabackarna består i sin övre del av kalksten (så kallad Danienkalksten). Den har en varierande hårdhet med hög flinthalt. Den täcks av sandlager med ett tunt vegetationstäcke överst. Sanden har bildat fossila dyner som utbreder sig på de breda strandvallarna. Flygsanden har på vissa ställen bildat oregelbundna dyner med en mäktighet på flera meter.

Intressant sandstäppsflora

Strandheden vid Fårabackarna hyser en intressant flora. Vissa arter som påträffas i området ingår i sandstäppens vegetation som mer renodlat påträffas längs med stränderna i Österlen. Till sandstäppens vegetation hör den fridlysta fältsippan med fina, gråvioletta klockformade blommor. En annan växt som berikar heden är den väldoftande mandelblomman. Fältmalört och gulmåra är andra växtarter som tillhör den torra strandhedsfloran.

På de fuktigare partierna påträffas borsttåg och stenmåra. Ljungögontröst och höstlåsbräken är hotade arter som sällsynt växer i området.

Friluftsliv

Detta naturreservat ligger i ett område som utnyttjas flitigt till rekreation, framförallt under sommaren med badgäster som nyttjar den badvänliga stranden. Det finns inga markerade leder i området, men det finns stigar att följa över strandheden. Att ströva fritt går också bra eller promenera längs med stranden. Om du följer stranden någon kilometer åt sydväst kommer du till naturvårdsområdet Beddinge strandhed Länk till annan webbplats.. Det är även möjligt att cykla längs med kusten på Sydkustleden som går mellan Simrishamn och Helsingborg. Parkeringsplats finns strax öster om reservatet och närmaste busshållplats är Skateholm Brunnsbovägen.

Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Fältsippor framför en strandbunker. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • ha hund okopplad under tiden 1 april - 30 september
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida
  • cykla
  • lägga upp fitidsbåtar annat än på stranden och strandklitterna under tiden 1 april - 30 september

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. plocka eller gräva upp växter

2. göra upp eld

3. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

4. rida eller cykla

5. gräva, borra, mejsla, måla, ta bort eller på annat sätt skada block, mark, buskar eller träd

6. anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning – informations- och reservatsskyltar samt gränsmarkeringar undantagna

7. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser

8. lägga upp fritidsbåtar i området med undantag för på stranden och strandnära mark (strandklitterna) under tiden 1 april-30 september

9. medföra ej kopplad hund under tiden 1 april- 30 september

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2008

Storlek: 16 hektar

Kommun: Trelleborg

Förvaltare: Trelleborgs kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.378722, E 13.472639

Hitta mig

Mandelblom.

Illustration: Katarina Månsson


Mandelblom trivs på torra backar och på andra platser med tunna jordtäcken. Den blommar i maj-juni och har fått sitt namn från blommans diskreta mandeldoft.

Mer information

Kontakt

Trelleborgs kommun

E-post kontaktcenter@trelleborg.se

Telefon 0410-73 30 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss