Beddinge strandhed naturvårdsområde

Alldeles intill den täta bebyggelsen i Beddinge ligger Beddinge strandhed. I området, som fram tills 1990-talet var en del av en golfbana, har idag fridlysta blommor, ovanliga fjärilsarter och fåglar sin hemvist.

Den gamla strandheden

Området avsattes 1996 som naturvårdsområde med syftet är att återskapa och bevara en rest av den gamla strandheden med en så naturligt betingad vegetation som möjligt, samtidigt som området ska kunna utnyttjas som strövområde och för bad och friluftsliv. 1999 blev området naturreservat.

Den vanligaste vegetationstypen är sandgräshed av borsttåteltyp. Partier med öppen rished av örtrik ljungtyp är insprängda på delar av området. Gulmåra, liten blåklocka, puktörne samt de fridlysta arterna hedblomster och fältsippa växer här. Delar av området har tidigare varit golfbana, och det är mellan dessa ytor man kan finna den ursprungliga floran. 

Delar av reservatet består av tallskog. Tallskogen har betydelse för många flyttande småfåglar, och här lever också spillkråkan. På den öppna strandheden häckar ängspiplärka och sånglärka, samt den hänsynskrävande gulärlan.

Även insektslivet är intressant och reservatet hyser en del ovanliga fjärilsarter, som klocksäcksspinnare. Malörtskapuschonflyet, som klassas som nationellt utdöd, hade en av sista utposter på Beddinge strandhed.

Hedblomster. Foto: Cathrine Ek, Trelleborgs kommun

Friluftsliv

Området är en populär badplats under sommaren, men även ett betydelsefullt område för friluftsliv året runt. Förutom den badvänliga stranden finns goda vandringsmöjligheter på omarkerade stigar. Det går såklart även bra att ströva fritt, både genom tallskog och strandhed. Om du följer stranden åt nordost kommer du efter någon kilometer till det närliggande naturreservatet Fårabackarna Länk till annan webbplats.. Det är även möjligt att cykla längs med kusten på Sydkustleden som går mellan Simrishamn och Helsingborg. Parkeringsmöjligheter finns i det angränsande samhället. Där finns även närmaste busshållplats, Beddingestrand Blåvingevägen. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Strandheden. Foto: Cathrine Ek, Trelleborgs kommun

Strandheden. Foto: Cathrine Ek, Trelleborgs kommun

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad under tiden 1 april - 30 september
 • elda
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • rida
 • cykla
 • lägga upp fitidsbåtar annat än på stranden och strandklitterna under tiden 1 april - 30 september

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. plocka eller gräva upp växter

2. göra upp eld

3. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

4. rida eller cykla

5. gräva, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada block, mark, buskar och träd

6. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

7. framföra motordrivet fordon

8. lägga upp fritidsbåtar i området med undantag för på stranden och strandnära mark (strandklitterna) under tiden 1 april - 30 september

9. medföra ej kopplad hund under tiden 1 april - 30 september

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1996

Storlek: 21 hektar

Kommun: Trelleborg

Förvaltare: Trelleborgs kommun

Skyddstyp: Naturvårdsområde

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Pärlvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.363528, E 13.432833

Parkering vid Bedinge golfklubb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.365250, E 13.429861

Hitta mig

Liten blåklocka.

Illustration: Nils Forshed


Liten blåklocka lyser upp i de öppna torra betesmarkerna och vägkanterna med sina himmelsblå blommor. Den blommar från juni och långt in på hösten. Släktingen stor blåklocka är som namnet antyder mer högvuxen och med större klockformade blommor.

Mer information

Kontakt

Trelleborgs kommun

E-post kontaktcenter@trelleborg.se

Telefon 0410-73 30 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss