Beddinge strandhed naturvårdsområde

Alldeles intill den täta bebyggelsen i Beddinge ligger Beddinge strandhed. I området, som fram tills 1990-talet var en del av en golfbana, har idag fridlysta blommor, ovanliga fjärilsarter och fåglar sin hemvist.

Den gamla strandheden

Området avsattes 1996 som naturvårdsområde med syftet är att återskapa och bevara en rest av den gamla strandheden med en så naturligt betingad vegetation som möjligt, samtidigt som området ska kunna utnyttjas som strövområde och för bad och friluftsliv. 1999 blev området naturreservat.

Den vanligaste vegetationstypen är sandgräshed av borsttåteltyp. Partier med öppen rished av örtrik ljungtyp är insprängda på delar av området. Gulmåra, liten blåklocka, puktörne samt de fridlysta arterna hedblomster och fältsippa växer här. Delar av området har tidigare varit golfbana, och det är mellan dessa ytor man kan finna den ursprungliga floran. 

Delar av reservatet består av tallskog. Tallskogen har betydelse för många flyttande småfåglar, och här lever också spillkråkan. På den öppna strandheden häckar ängspiplärka och sånglärka, samt den hänsynskrävande gulärlan.

Även insektslivet är intressant och reservatet hyser en del ovanliga fjärilsarter, som klocksäcksspinnare. Malörtskapuschonflyet, som klassas som nationellt utdöd, hade en av sista utposter på Beddinge strandhed.

Hedblomster. Foto: Cathrine Ek

Friluftsliv

Området är en populär badplats under sommaren, men även ett betydelsefullt område för friluftsliv året runt. Förutom den badvänliga stranden finns goda vandringsmöjligheter på omarkerade stigar. Det går såklart även bra att ströva fritt, både genom tallskog och strandhed. Om du följer stranden åt nordost kommer du efter någon kilometer till det närliggande naturreservatet Fårabackarnalänk till annan webbplats. Det är även möjligt att cykla längs med kusten på Sydkustleden som går mellan Simrishamn och Helsingborg. Parkeringsmöjligheter finns i det angränsande samhället och där finns även närmaste busshållplats, Beddingestrand Blåvingevägen.

Foto: Cathrine Ek

Kontakt

Per-Arne Johansson
Trelleborgs kommun

E-post per-arne.johansson@trelleborg.se

Telefon 0410-73 32 43

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad under tiden 1 april - 30 september
 • elda
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • rida
 • cykla
 • lägga upp fitidsbåtar annat än på stranden och strandklitterna under tiden 1 april - 30 september

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. plocka eller gräva upp växter

2. göra upp eld

3. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

4. rida eller cykla

5. gräva, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada block, mark, buskar och träd

6. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

7. framföra motordrivet fordon

8. lägga upp fritidsbåtar i området med undantag för på stranden och strandnära mark (strandklitterna) under tiden 1 april - 30 september

9. medföra ej kopplad hund under tiden 1 april - 30 september

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 1996

Storlek: 21 hektar

Kommun: Trelleborg

Förvaltare: Trelleborgs kommun

Skyddstyp: Naturvårdsområde

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Pärlvägen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.363528, E 13.432833

Parkering vid Bedinge golfklubblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.365250, E 13.429861

Hitta mig


Liten blåklocka lyser upp i de öppna torra betesmarkerna och vägkanterna med sina himmelsblå blommor. Den blommar från juni och långt in på hösten. Släktingen stor blåklocka är som namnet antyder mer högvuxen och med större klockformade blommor.
Illustration: Nils Forshed

Mer information

Trelleborgs kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sydkustledenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.