Benestads backar

Benestads backar ligger på Fyledalens branta norrsluttning. Marken här är ovanligt rik på kalk, vilket lett till att här både finns “extremrikkärr” och “stäppartad torräng”. Det är två vegetationstyper som annars är mycket ovanliga i Sverige. Området är till största delen öppen betesmark med en del träd och buskar.

Kalkrika marker

Högt upp i sluttningarna springer kalkrikt grundvattnet fram. När vattnet når ytan fälls kalciumkarbonat ut och det bildas kalktuff, en kalkrik jordart som på sina ställen är stenhård. Kalktuffen, som ser ut som sten med små luftbubblor, har använts som byggnadssten i minst tolv skånska kyrkor och för kalkbränning. I reservatets sydvästra del finns ruinerna efter en kalkugn som användes farm till omkring 1870. Längre åt nordväst vid sluttningens fot ligger ruinerna efter Skvattemölla, en gammal mölla som övergavs på 1930-talet.

Den höga kalkhalten i marken gör reservatet rikt på snäckor och fjärilar, med många sällsynta arter. Rådjur och kanin är vanliga däggdjur i området.

Extremrikkärr med orkidéer

Extremrikkärren finns i sydsluttningarna där grundvattnet bryter fram. Här kan man urskilja två olika växtsamhällen. I de högvuxna trubbtågsamhällen finns mycket av fyreggad johannesört, luddunört och vattenmynta. I de planare partierna är växtligheten mer lågvuxen och domineras av den tuvade axagen. Typiska arter här är exempelvis slåtterblomma, tagelsäv, knappsäv och sileshår. Vissa arter finns i båda växtsamhällena, till exempel majviva, tätört, blodrot, kärrtistel, kåltistel och hampflockel. Området är också rikt på orkidéer.

Varma sluttningar mot sydväst

Backarnas sydvästvända läge gör att de värms upp kraftigt under sommaren. På torra partier har stäppartade torrängar utbildats med ängshavresamhällen. Vanliga arter här är jordtistel, timjan, väddklint, brudbröd, småfingerört, solvända, fårsvingel, gulmåra, rödklint, knölsmörblomma, bockrot och puktörne. Bland rariteterna i floran märks fältnocka på torra partier.

Friluftsliv

Det finns en mindre stig i reservatet, men den kraftiga lutningen i kombination med källsprång gör att det bitvis är svår tärräng att gå i.

Foto: Assar Zätterström

Kontakt

Anette Persson
naturvårdsförvaltare

E-post anette.persson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 63


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • campa
  • gräva upp växter
  • plocka blommor
  • störa djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar så gäller följande:

2) Förbud mot camping, nedskräpning, uppgrävning av växter, plockning av blommor, störning av djurliv,

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 1961

Storlek: 7 hektar

Kommun: Tomelilla

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.526806, E 13.904389

Hitta mig


Majvivan växer på kalkrika fuktängar och stränder. Arten missgynnas när bete och slåtter upphör och har därför minskat kraftigt under 1900-talet. Majvivan blommar i maj-juni.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.