Benestads backar

Benestads backar ligger på Fyledalens branta norrsluttning. Marken här är ovanligt rik på kalk, vilket lett till att här både finns “extremrikkärr” och “stäppartad torräng”. Det är två vegetationstyper som annars är mycket ovanliga i Sverige. Området är till största delen öppen betesmark med en del träd och buskar.

Kalkrika marker

Högt upp i sluttningarna springer kalkrikt grundvattnet fram. När vattnet når ytan fälls kalciumkarbonat ut och det bildas kalktuff, en kalkrik jordart som på sina ställen är stenhård. Kalktuffen, som ser ut som sten med små luftbubblor, har använts som byggnadssten i minst tolv skånska kyrkor och för kalkbränning. I reservatets sydvästra del finns ruinerna efter en kalkugn som användes farm till omkring 1870. Längre åt nordväst vid sluttningens fot ligger ruinerna efter Skvattemölla, en gammal mölla som övergavs på 1930-talet.

Den höga kalkhalten i marken gör reservatet rikt på snäckor och fjärilar, med många sällsynta arter. Rådjur och kanin är vanliga däggdjur i området.

Extremrikkärr med orkidéer

Extremrikkärren finns i sydsluttningarna där grundvattnet bryter fram. Här kan man urskilja två olika växtsamhällen. I de högvuxna trubbtågsamhällen finns mycket av fyreggad johannesört, luddunört och vattenmynta. I de planare partierna är växtligheten mer lågvuxen och domineras av den tuvade axagen. Typiska arter här är exempelvis slåtterblomma, tagelsäv, knappsäv och sileshår. Vissa arter finns i båda växtsamhällena, till exempel majviva, tätört, blodrot, kärrtistel, kåltistel och hampflockel. Området är också rikt på orkidéer.

Varma sluttningar mot sydväst

Backarnas sydvästvända läge gör att de värms upp kraftigt under sommaren. På torra partier har stäppartade torrängar utbildats med ängshavresamhällen. Vanliga arter här är jordtistel, timjan, väddklint, brudbröd, småfingerört, solvända, fårsvingel, gulmåra, rödklint, knölsmörblomma, bockrot och puktörne. Bland rariteterna i floran märks fältnocka på torra partier.

Friluftsliv

Det finns en mindre stig i reservatet, men den kraftiga lutningen i kombination med källsprång gör att det bitvis är svår terräng att gå i.

Utsikt över Benestads backar och omgivningarna. Foto: Assar Zätterström

Utsikt över Benestads backar och omgivningarna. Foto: Assar Zätterström

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha okopplad hund
 • elda annat än med friluftskök
 • tälta
 • cykla
 • gräva upp eller plocka växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar så gäller följande:

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, naturföremål eller kulturlämningar,
 2. tälta,
 3. elda annat än med friluftskök,
 4. cykla,
 5. medvetet störa betesdjur,
 6. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,
 7. gräva upp eller plocka växter,
 8. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 9. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, eller liknande,
 10. uppföra någon form av anläggning eller placera ut för naturreservatet främmande föremål,
 11. starta eller landa med luftfartyg,
 12. dumpa trädgårdsavfall,
 13. sätta ut eller släppa ut för området främmande arter,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

 1. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1961

Storlek: 9 hektar

Kommun: Tomelilla

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.526806, E 13.904389

Hitta mig

Majviva.

Illustration: Katarina Månsson


Majvivan växer på kalkrika fuktängar och stränder. Arten missgynnas när bete och slåtter upphör och har därför minskat kraftigt under 1900-talet. Majvivan blommar i maj-juni.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Magnus Jönsson
naturvårdsförvaltare

E-post magnus.jonsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 20


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Kontakt