Lemmeströtorp

I Lemmeströtorps naturreservat finns en värdefull damm omgiven av ädellövträd. Här har den intensivt gröna lövgrodan sin västligaste utpost i Skåne.

Tidigare täcktes större delen av reservatet av en granplantering som idag är avverkad i syfte att gynna groddjuren i området. I reservatet kan man, förutom lövgroda, även finna större vattensalamander och ätlig groda.

Lövgrodan vill ha lekvatten som omges av varma, solbelysta stränder och buskrika betesmarker. På de öppna markerna, där granplanteringen tidigare stod, ska glesa inslag av bok och ek växa upp med tiden och hassel breda ut sig.

Foto: Alex Regnér

Kontakt

Alexander Nordström
naturvårdsförvaltare

E-post alexander.nordstrom@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 17 34


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • störa djurlivet
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. tälta eller elda,

3. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter eller vedlevande svampar,

4. avsiktligt störa eller påverka djurlivet, t.ex. vada i dammarna,

5. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

6. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning - informations- och naturreservatsskyltar samt gränsmärken undantagna.

Vidare är det förbjudet alt utan länsstyrelsens tillstånd

7. samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar eller mollusker.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 8 hektar

Kommun: Svedala

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.500889, E 13.402417

Hitta mig

Lövgroda. Illustration: Katarina Månsson


Lövgrodan är en liten, smaragdgrön groda som har häftskivor på tår och fingrar. Den är därför väldigt bra på att klättra. Under ljumma försommarkvällar kan man höra lövgrodan sjunga. Trots att den är liten är den vår mest högljudda groda och det energiska lätet kan höras på flera kilometers avstånd.
Illustration: Katarina Månsson