Lemmeströtorp

I Lemmeströtorps naturreservat finns en värdefull damm omgiven av ädellövträd. Här har den intensivt gröna lövgrodan sin västligaste utpost i Skåne.

Tidigare täcktes större delen av reservatet av en granplantering som idag är avverkad i syfte att gynna groddjuren i området. I reservatet kan man, förutom lövgroda, även finna större vattensalamander och ätlig groda.

Lövgrodan vill ha lekvatten som omges av varma, solbelysta stränder och buskrika betesmarker. På de öppna markerna, där granplanteringen tidigare stod, ska glesa inslag av bok och ek växa upp med tiden och hassel breda ut sig.

Utsikt över Lemmeströtorp. Foto: Alex Regnér

Utsikt över Lemmeströtorp. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • störa djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. tälta eller elda,

3. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter eller vedlevande svampar,

4. avsiktligt störa eller påverka djurlivet, t.ex. vada i dammarna,

5. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

6. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning - informations- och naturreservatsskyltar samt gränsmärken undantagna.

Vidare är det förbjudet alt utan länsstyrelsens tillstånd:

7. samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar eller mollusker.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 8 hektar

Kommun: Svedala

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.500889, E 13.402417

Hitta mig

Större vattensalamander

Illustration: Katarina Månsson


Större vattensalamander har svartbrun, vårtig hud på rygg och sidor. Buken är gulorange med svarta fläckar. Under lekperioden har hanen en tandad ryggkam från nacke till svansspets, men med ett avbrott mitt på. Förutom under leken lever den på land. Då håller den till under murkna stubbar och stammar eller under stenar.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss