Hunneröds mosse och Frisbjär

Bland mjuka kullar och öppna fält ligger Hunneröds mosse och i sydväst reser sig den skogklädda kullen Frisbjär. Ja, i reservatet Hunnerödsmosse och Frisbjär kan du strosa i blomstrande, solvarma backar, se orkidéer i fuktiga kärr eller pausa i bokarnas skugga på "bjäret". En omarkerad stig leder till skogen på Frisbjär. I de öppna, betade markerna kan du ströva fritt, men undvik hund bland betesdjuren.

Varierat landskap

Människan har tillsammans med naturen skapat det variationsrika landskap som du kan njuta av här. Senaste inlandsisen lade grunden med sandiga torra höjder och fuktiga svackor. Marken har under lång tid skötts som ängsmark. I mossen har man brutit torv så att den kalkhaltiga mineraljorden har kommit upp till ytan och blivit tillgänglig för växterna. Resultatet har blivit en blandning av torra backar med hedvegetation och torräng samt svackor med näringsfattiga kärr varvade med näringsrika kalkkärr och lövsumpskog.

Sällsynta växter och fjärilar

Fattigkärrets stolthet är den kornblå klockgentianan med sin följeslagare – den lika blåa alkonblåvingen. Alkonblåvingen är en riktig raritet som bara finns på ett par lokaler i Skåne. Längre ut i kärret växer den oansenliga orkidén myggblomster, inte högre än fem centimeter. Den betydligt större orkidén kärrknipprot växer i det näringsrika kalkkärret och kan bli uppemot en halvmeter hög.

Stormen 1967

1967 härjade en kraftig storm som fällde en stor del av skogen på Frisbjär. I reservatet finns en minnessten som restes efter stormen. I skogsbrynet mot betesmarken, med lä från ”bjäret”, finns en del knotiga gammelträd av ek och vresbokar som klarade sig undan stormen. En perfekt plats för picknic en varm sommardag.

Friluftsliv

Hunneröds mosse och Frisbjär ligger mellan Svedala och Skurup. Reservatet saknar markerade leder. Längst i söder finns en parkering. Här ifrån går en omarkerad stig till den skogklädda kullen Frisbjär strax intill. Vid Hunneröds mosse i öster finns en rastplats. Tänk på att ta med ditt skräp hem. I de öppna, betade markerna kan du ströva fritt. Om du är växtintresserad är det en fin plats att besöka i blomningstid. Undvik hund i betesmarken.

Man alongside nature has created the varied landscape that you can enjoy in Hunneröds mosse and Frisbjär Nature Reserve today. The last Ice Age laid the foundations, with sandy dry hills and damp hollows. The area has been managed as hay meadows over a long period. Peat has been extracted from the bog so that the chalky rich mineral soil has been exposed at the surface and made available for the plants. The result is a mixture of dry slopes with heathland vegetation and dry meadows, hollows with nutrient poor fens mixed with nutrient rich calcareous fens and wet deciduous woodlands.

The pride of the nutrient poor fen is the bright blue marsh gentian with its companion: the equally bright blue alcon blue butterfly, which is only found in a couple places in Skåne. Further out in the fen, grows the inconspicuous bog orchid, not more than five centimetres tall.

In 1967 a powerful storm ravaged through which felled a large part of the woodland at Frisbjär. The woodland edge adjacent to the pasture, is sheltered by the hill or “bjäret”, and contains a few gnarly old trees of oak and twisted beech which survived the storm. A perfect place for a picnic on a warm summer’s day.

Hunneröds mosse. Foto: Alex Regnér

Hunneröds mosse. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • rida eller köra med häst
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, täcka över, måla eller på annat sätt skada stenar, block, levande eller döda träd, buskar och stubbar,

2. plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor eller lavar,

3. införa för området främmande växt- eller djurarter,

4. göra upp eld,

5. framföra motordrivet fordon,

6. medföra ej kopplad hund,

7. rida eller köra med häst,

8. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

9. parkera annat än på för ändamålet anvisad parkeringsplats,

10. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning, med undantag för informationsskyltar om reservatet samt gränsmärken,

11. på ett störande sätt använda musikinstrument eller ljudanläggning,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

12. fånga eller samla in insekter eller andra vilda djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 44 hektar

Kommun: Svedala

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.491389, E 13.392361

Hitta mig

Kärrlnipprot

Illustration: Katarina Månsson


Kärrknipprot är en exklusiv orkidé som trivs liksom namnet antyder i fuktiga marker. Du hittar den i kalkrika kärr och fuktängar. Stjälken kan bli upp till en halv meter hög. Blommorna är få men stora i den ensidigt vända klasen. Blommorna har grönaktiga eller rödbruna kalkblad upptill och en vit, utskjutande läpp med gula teckningar. Kärrknipproten blommar i juli-augusti och den är fridlyst i hela landet.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss