Skönabäck naturvårdsområde

I Skönabäcks naturvårdsområde finner man en lummig ädellövskog intill Borgasjön och Skönabäcks säteri. En del av bokskogen närmast sjön hyser mycket gamla träd och har en närmast parkliknande karaktär. Skönabäck kommer särskilt till sin rätt under vår och försommar när vårfloran är som vackrast och fågelkören sjunger som mest intensivt.

Säteriets marker

Markerna där Skönabäcks naturvårdsområde är beläget tillhörde fram till 1811 Brodda säteri som var en Skånes största jordägare. Några år efter att ägorna delats upp erhöll Skönabäck egna säterirättigheter. Där herrgården anlades fanns förut en ravin som i och med bygget dämdes igen och gav upphov till den sjö, Borgasjön, som vi ser idag.

Djurliv

Naturvårdsområdet är beläget i en till största del öppen jordbruksbygd och utgör därför en värdefull skoglig miljö för många djur och fåglar. Många av våra vanligare småfåglar förekommer här liksom ormvråk och röd glada som ofta ses patrullera i området. Rådjur, vildsvin och räv påträffas också regelbundet i Skönabäck.

Foto: Länsstyrelsen

Kontakt

Jörgen Nilsson
naturvårdsförvaltare

E-post jorgen.nilsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 19


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom naturvårdsområdet Skönabäck finns inga föreskrifter som berör allmänheten. Tänk på att andra lagar och författningar fortfarande gäller, exempelvis allemansrätten eller terrängkörningslagen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1982

Storlek: 18 hektar

Kommun: Skurup

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturvårdsområde

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering vid ridhusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.544194, E 13.519056

Parkering i sydostlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.538778, E 13.527306

Hitta mig


I naturvårdsområdet finns det vildsvin. Vildsvinen är mycket skygga och visar sig sällan, men det är lätt att se var de har bökat någonstans. Ibland kan man även hitta borst som har fastnat i barken på ett träd efter att ett vildsvin har kliat sig.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Mer info på Romeleåsen och Sjölandskapets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.