Skönabäck naturvårdsområde

I Skönabäcks naturvårdsområde finner man en lummig ädellövskog intill Borgasjön och Skönabäcks säteri. En del av bokskogen närmast sjön hyser mycket gamla träd och har en närmast parkliknande karaktär. Skönabäck kommer särskilt till sin rätt under vår och försommar när vårfloran är som vackrast och fågelkören sjunger som mest intensivt.

Säteriets marker

Markerna där Skönabäcks naturvårdsområde är beläget tillhörde fram till 1811 Brodda säteri som var en Skånes största jordägare. Några år efter att ägorna delats upp erhöll Skönabäck egna säterirättigheter. Där herrgården anlades fanns förut en ravin som i och med bygget dämdes igen och gav upphov till den sjö, Borgasjön, som vi ser idag.

Djurliv

Naturvårdsområdet är beläget i en till största del öppen jordbruksbygd och utgör därför en värdefull skoglig miljö för många djur och fåglar. Många av våra vanligare småfåglar förekommer här liksom ormvråk och röd glada som ofta ses patrullera i området. Rådjur, vildsvin och räv påträffas också regelbundet i Skönabäck.

Foto: Länsstyrelsen

Kontakt

Jörgen Nilsson
naturvårdsförvaltare

E-post jorgen.nilsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 19


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom naturvårdsområdet Skönabäck finns inga föreskrifter som berör allmänheten. Tänk på att andra lagar och författningar fortfarande gäller, exempelvis allemansrätten eller terrängkörningslagen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1982

Storlek: 18 hektar

Kommun: Skurup

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturvårdsområde

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering vid ridhuset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.544194, E 13.519056

Parkering i sydost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.538778, E 13.527306

Hitta mig


Gladan, eller röd glada, är en mörkörkbrun rovfågel som känns igen på sin kluvna, v-formade stjärt. Det är en välkänd fågel i framförallt Skåne. Gladan är allätare och äter allt ifrån insekter till fisk, grodor, fågelungar, möss och trafikdödat vilt. Gladan var nästan utrotad för 50 år sedan men har återigen blivit en vanlig syn. Den trivs i det omväxlande kulturlandskapet och är numera Skånes landskapsfågel och Tomelillas kommunfågel.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information