Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Snogeholm

Snogeholms naturreservat är en liten del av Snogeholms strövområde som förvaltas av Stiftelsen Skånska landskap. Vandringsleder tar dig förbi glittrande vatten och genom lummig bokskog och betade ekhagar. Kjejsardammen är en av flera platser som erbjuder fiske och grillmöjligheter (fiskekort krävs). Uppe vid Fiskarehus finns en stor parkering och toalett. Här kan du starta din vandring och kanske avsluta med en fika i café Villa Vandra? Detta populära rekreationsområde ligger vid Snogeholmssjön mellan Sjöbo och Ystad.

Godslandskap med grova ekar

Marken har tidigare ingått i Snogeholms slotts ägor, men ägs sedan 1970 av stiftelsen OD Krooks donation i Malmöhus län. Karaktären av godslandskap finns kvar genom de grova gamla ekarna och kulturlämningarna. Nordväst om Kejsardammen finns resterna av en gammal bytomt. Söder om dammen står en minnessten med texten ”Här sköt Kejsare Wilhelm II sin första råbock på svensk jord, 20.9.1899”. Norr om Kejsardammen finns dessutom en 80 meter lång hålväg. Som en 3 meter bred och 1 meter djup fåra går denna forntida väg genom skogen. Regnvatten och slitage från kärror, hovar och fötter har mejslar fram denna nedsänkta väg. Ytterligare ett minnesmärke finns över stormen 1967 som drabbade södra Skåne hårt. Den sitter på ett träd längs infarten till parkeringen vid Fiskarehus.

Ekar med ekoxe och större musöra

Snogeholms natur är omväxlande. Dammar och knotiga gamla ekar välkomnar i områdets betesmarker och lövskogar. Miljöerna uppskattas av fladdermöss som större musöra och barbastell. I reservatets ca 150 grova ekarna hittar områdets 12 fladdermusarter skydd och boplatser. Men i trämjöl och håligheter lever också många vedskalbaggar och fåglar. Mest exklusiv är kanske den fridlysta ekoxen. Andra rara skalbaggar är bokblombok och sexfläckig blombock. Stare och spillkråka är fåglar som gärna häckar i trädens håligheter. Andra exempel på fåglar i reservatet är grönfink och gulsparv.

Vatten med klockgroda och kungsfiskare

I reservatet finns åtta dammar. Här lever groddjur som klockgroda, lövgroda och större vattensalamander. Dammarna är samtidigt populära bland fåglar som skedand, snatterand, smådopping, skäggdopping, sothöna, havsörn och trana. Längs Snogeholmsån som rinner genom området kanske du får se kungsfiskaren.

Friluftsliv och tillgänglighet

De båda naturreservaten Snogeholm och Navröd ingår i det stora strövområdet Snogeholm som förvaltas av Stiftelsen Skånska landskap. Det är ett populärt besöksmål för naturupplevelser och rekreation. Strax norr om reservatet, nära Fiskarehus, finns en stor parkering till hela strövområdet. Det är ett bra utgångsläge för vandring. I närheten finns toalett, rastplatser och café. Det finns dessutom möjligheter att fiska och att hyra båt eller kanot. En mindre parkering för ca 5 bilar finns vid fiskedammen Kejsardammen. Strax söder om reservatet, vid landskapslaboratoriet, finns ytterligare en parkering. Regionbuss 341 stannar ca 1,5 km norr om strövområdet.

Den 17 km långa Snogeholmsleden passerar genom reservatet och går runt hela strövområdet. Den passerar såväl Kejsardammen och Landskapslabbet som Snogeholmssjön och Navröds naturreservat. Terrängen är varierad och går mest på naturstigar men också genom beteshagar. Det finns flera rastplatser i området, bland annat vid Snogeholmssjön och Kejsardammen. Eldstad finns vid den senare. En mindre campingplats gränsar till naturreservatet i nordväst. För fiske i Kjejsardammen och Snogeholmssjön krävs fiskekort. På Stiftelsen Skånska landskaps webbplats finns information om försäljning. Tänk på att privat tomtmark finns i området – vänligen respektera hemfridszonen.

Ekar i Snogeholm. Foto: Jojan Johnmark

Ekar i Snogeholm. Foto: Jojan Johnmark

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda/grilla utanför anvisad plats, men tillåtet att använda friluftskök
 • ställa upp husvagn/husbil över natten
 • samla in levande ekoxar
 • ordna tävling/träning utanför markerad led mellan 15 april-15 juli
 • ordna lägerverksamhet mellan 15 april-15 juli

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmur eller naturföremål,
 2. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden kl 22:00 – 06:00,
 3. elda annat än på anvisad plats. Användning av friluftskök är tillåtet i naturreservatet,
 4. ta med hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt koppel,
 5. gräva upp växter,
 6. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 7. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,
 8. samla in levande exemplar av ekoxe,

  Det är förbjudet utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd att:
 9. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller mollusker,
 10. under tidsperioden 15 april-15 juli anordna och organisera tävling eller träning utanför markerad led. Övrig tid ska reservatets förvaltare alltid informeras,
 11. under tidsperioden 15 april -15 juli anordna eller organisera lägerverksamhet eller liknade arrangemang. Övrig tid ska reservatets förvaltare alltid informeras,
 12. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, snitsel, orienteringskontroll eller liknande annat än tillfälligt, högst 10 dygn. Naturreservatets förvaltare bör informeras innan uppsättningen,
 13. uppföra någon form av anläggning eller placera ut för reservatet främmande föremål.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2024

Storlek: 68 hektar

Kommun: Sjöbo

Förvaltare: Stiftelsen Skånska Landskap

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i norr (Fiskarhusvägen) Länk till annan webbplats.
N 55.565358, E 13.715601

Parkering i mellersta delen (söder om Kejsardammen) Länk till annan webbplats.
N 55.555006, E 13.703926

Parkering i söder (Landskapslabbet) Länk till annan webbplats.
N 55.549297, E 13.708526

Hitta mig

Ekoxe.

Illustration: Martin Holmer


Ekoxen är Europas största skalbagge och hanen är omisskänlig med sina kraftiga "horn". Ekoxen lever som larv i cirka 5 år, men som fullvuxna skalbaggar lever de endast några veckor under högsommaren.

Kontakt

Stiftelsen Skånska Landskap

E-post info@skanskalandskap.se

Telefon 044-309 39 30

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss