Navröd

Naturreservatet Navröd är beläget intill Sövdesjöns södra strand och ingår i Snogeholms strövområde. Reservatet ligger i strövområdets västra del och avsattes för att bevara det öppna beteslandskapet. I Navröds östra delarna finns en torr sandsluttning och västerut tar allt fuktigare ängsmarker vid. I stora delar av strövområdet, utanför reservatet mellan Navröd och Snogeholmssjön, finns gott om anlagda vandringsleder, ridled och rastplatser. Där finns även möjligheter för paddling och fiske.

Navröd är betydelsefullt för fågellivet och här kan man träffa på arter som är typiska för de öppna betesmarkerna, som gulsparv, varfågel och törnskata. Många gäss och änder rastar längs med stranden mot Sövdesjön och både havsörn och kungsörn kan ses flyga över området.

Foto: Länsstyrelsen

Kontakt

Förvaltaren Stiftelsen Skånska Landskap

E-post info@skanskalandskap.se

Telefon 044-309 39 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar så är det förbjudet:

- att tälta eller ställa upp husvagn

- att göra upp eld

- att anbringa tavla, skylt, plakat, inskrift eller liknande anordning samt

- att göra skada på hägnader eller andra anordningar.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 1972

Storlek: 66 hektar

Kommun: Sjöbo

Förvaltare: Stiftelsen Skånska Landskap

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.560028, E 13.668889

Hitta mig

Gulsparv.

Foto: Mostphotos, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne.


Gulsparven trivs i öppna betesmarker och har ett mycket karaktäristiskt läte. Man brukar säga att gulsparven räknar till sju, med betoning på den sista tonen i strofen. Tju tju tju tju tju tju tjuuu.