Västra Stenshuvud

Bokskog. Foto: Ramona Eriksson

Bokskog. Foto: Ramona Eriksson

För den som tycker att det är för trångt i Stenshuvuds nationalpark Länk till annan webbplats. kan reservatet Västra Stenshuvud erbjuda ett alternativ. I reservatet, som gränsar till nationalparken, finner man en mestadels orörd bokskog med ett lågt besökstryck.

Området har varit bebuxet med bokskog sedan åtminstone 1700-talet. Vissa delar av bokskogen är dock mer öppen och odlingsrösen och andra fornlämningar vittnar om att marken har brukats av människor.

Västra Stenshuvud har en betydande andel grova träd och det finns gott om död ved – vilket gynnar den biologiska mångfalden. Fältskiktet är övervägande sparsamt och domineras av lundartad vegetation med arter som vitsippa, gulsippa och tandrot.

Genom södra delen av reservatet rinner Rörums norra å. Kring ån finner man fuktigare marker med svämlövskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • framföra motorfordon
  • cykla
  • rida eller köra med häst

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. sätta upp anslagstavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande,

2. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

3. framföra motorfordon eller cykel,

4. rida eller köra med häst,

5. medföra hund annat än hållen i fysiskt koppel.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

6. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för arter och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

7. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka beläggsexemplar, under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 9 hektar

Kommun: Simrishamn

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid Stenshuvuds nationalpark södra, entré Rörum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.646972, E 14.262889

Hitta mig

Vitsippor.

Illustration: Katarina Månsson


Under tidig vår täcks marken i bokskogen med vit- och gulsippor. Ibland uppstår en blekt gul hybrid mellan vit- och gulsippa som kallas svavelsippa.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Joakim Roswall
naturvårdsförvaltare

E-post joakim.roswall@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 15


För frågor om åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens ska du kontakta Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30 telefontider kl.13-15 (mån, fre) och kl. 9.30-11.30 (tis, ons)

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss