Svabesholm

Ett par kilometer väster om Stenshuvuds nationalpark Länk till annan webbplats. ligger naturreservatet Svabesholm. Området är en rest av det gamla fäladslandskap som förr var utbrett i trakten. Marken har under mycket lång tid bearbetats av människor och betesdjur vilket har skapat förutsättningar för en hävdberoende och iögonfallande flora.

Hävd sedan urminnes tider

Svabesholm har påverkats av mänskliga aktiviteter sedan stenåldern och området är rikt på fornlämningar. Stenmurar och rösen minner om forna tiders slit i dessa trakter. Marken har under lång tid nyttjats som slåttermark för vinterfoder, men periodvis har även små åkrar anlagts i reservatets sydöstra del. Ängsbruket fortgick fram tills början av 1900-talet då betesdjur istället tog över hävden.

Slåttergynnad flora med många orkidéer

Den långa hävdkontinuiteten i Svabesholm ger tillsammans med den kalkrika jorden upphov till en speciell och artrik flora. Här växer bland annat flera orkidéarter, som jungfru marie nycklar, majnycklar, brudsporre och göknycklar, men man finner även växter som smörbollar, svinrot, slåttergubbe, brudbröd och darrgräs. Flera av dessa arter är utpräglat slåttergynnade.

Hasselmusens marker

Reservatet är hemvist för en relativt stor och livskraftig stam av den sällsynta hasselmusen. Hasselmusen trivs i de täta ädellövdungarna och snåriga buskmarkerna med bland annat björnbär, hassel, hagtorn och slån.

Unik lokal för groddjur

I mitten av reservatet ligger dammen Brännekorran, ett av få vatten i området som är vattenhållande året runt. Trots sin ringa storlek hyser Brännekorran ett rikt djurliv och nio olika groddjur har påträffats i dammen genom åren. Brännekorran är en klassisk lokal för lövgroda, men här kan man även få se bland annat långbensgroda, åkergroda, vanlig groda, vanlig padda samt större och mindre vattensalamander. Tidigare har även klockgrodans märkliga spel, som påminner om avlägsna kyrkklockor, kunnat höras i Svabesholm.

Brännekorran. Foto: Ann-Sofie Pellas

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida eller köra med häst

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

2. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning eller göra åverkan på hägnader eller andra anordningar,

3. fånga eller samla in insekter eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet,

4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

5. på ett störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument eller motsvarande,

6. framföra motordrivet fordon annat än på parkeringsplatsen,

7. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

8. rida eller köra med häst,

9. göra upp eld,

10. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

11. anordna tävling eller bedriva verksamhet som kan inverka störande på naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2002

Storlek: 15 hektar

Kommun: Simrishamn

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i nordväst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.659556, E 14.242417

Hitta mig

Långbensgroda.

Illustration: Katarina Månsson


Långbensgrodan är brun med långa ben och spetsig nos. Den liknar vanlig groda och åkergroda men är lite mindre. Typiskt är de runda trumhinnorna som sitter precis bakom ögonen och de är dessutom lika stora. Den finns framförallt i Skåne och på Öland och du hittar den i grunda dammar och kärr, gärna nära lövträd. Du kan höra den leka redan i mars.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Folder Svabesholm, BushLife Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss