Sandby backar

Naturreservatet Sandby backar rymmer ett kuperat dynlandskap som delvis täcks av rörlig flygsand. Bland de böljande sanddynerna uppstår olika mikroklimat som lägger grunden för ett varierat och artrikt växt- och djurliv. Närmast havet finns en bred strandremsa som nyttjas flitigt av badgäster.

Dynlandskapen växer igen

En gång i tiden var de sandiga markerna längs Skånes sydöstra kust klädda med stora ekskogar. När människan började hugga ned skogen uppstod ett öppet kustlandskap där sanden vandrade fram med vinden. För att hindra sanden från att flyga in på jordbruksmarken planterade ortsbefolkningen träd på sandhedarna. Idag finns därför bara små områden kvar med det karakteristiska öppna dynlandskapet.

Värdefull kusthed

En kusthed som naturreservatet Sandby backar hyser stora biologiska värden. I de kuperade sanddynerna finns en mosaik av miljöer. Varm sand på vandrande dyner intill områden med borsttåtel och väldoftande backtimjan. Hedar med ljung och kråkbär vid sidan av blöta dynvåtmarker.

Naturtyp som kräver hävd

Naturtyperna längs havet behöver ha en kontinuerlig skötsel för att inte förlora sitt biologiska värde. Många växter och insekter som är knutna till sanddynsmiljöerna hotas när dynerna växer igen. I området finns sällsynta och hotade insekter som vitribbat strandfly och dvärgskimmerspindel.

Once upon a time, the sandy ground along the south-eastern coast of Skåne was covered in large oak forests. When humans started to cut down the forest, Sandhammaren was transformed into an open coastal landscape with the sand shifting with the wind. To prevent the sand from entering the agricultural areas, local people have planted trees on the sand heaths. Therefore only small areas of the characteristic open dune landscape remain today.

A coastal heath like the Sandby backar Nature Reserve contains great biological values. In the undulating sand dunes you find a mosaic of environments. Warm sand on drifting sand dunes next to areas of grey hair grass and scented breckland thyme. Heaths with heather and crowberry alongside humid dune slacks.

Coastal habitat types require constant management in order to maintain their biological values. Many plants and insects linked to the sand dune environments are threatened when the dunes become overgrown. In the reserve live rare and threatened insects such as the moth Conisania leineri and the ground spider Micaria lenzi.

Dynlandskap. Foto: Mona Persson

Dynlandskap. Foto: Mona Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • tälta
  • rida
  • framföra fordon

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. sätta upp plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning,

2. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för naturreservatet främmande föremål,

3. rida eller framföra fordon,

4. tälta,

5. göra upp eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 38 hektar

Kommun: Simrishamn

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid Mälarhusens strandbad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.408778, E 14.216111

Hitta mig

Ljung.

Illustration: Martin Holmer


Ljung hittar du i de öppna, magra markerna, både på torra och fuktiga ställen. Förr var den en vanlig syn i Skånes vidsträckta betesmarker, de så kallade ljunghedarna. I dessa skoglösa trakter var ljungen viktig som bränsle och rötterna användes vid korgtillverkning. Då som nu är ljungen uppskattad av biodlarna eftersom den producerar mycket nektar till honungen.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 781.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss