Gyllebo

Gyllebosjön ligger som en oas inbäddad i skogens grönska. Här finns möjligheter till både bad och vandring i lummiga ädellövskogar. Upptäck de spännande lövsumpskogarna längs Sjöstigen eller ha picknick vid en av rastplatserna.

Flora och fauna

Skogarna kring Gyllebosjön innehåller många gamla träd och ett stort inslag av död ved. Det gör att här finns gott om vedlevande svampar, mossor och lavar, bland annat bokvårtlav och den rosa lundlav. I de fuktigare partierna, främst på den södra sidan av sjön, finns sumpskogar med klibbal, mindre kärr och små öppna vattenspeglar. I dessa småvatten kan man hitta större vattensalamander, långbensgroda och lövgroda.

Hasselmusens hem

Den sällsynta hasselmusen trivs i buskmarker med hassel, björnbär och vildkaprifol. Det är inte ofta man får syn på det skygga djuret. Men när löven fallit på hösten kan man hålla utkik efter musens sommarbo gjort av löv, gräs och grenar. Hasselmusen själv spenderar vintern i djup dvala nere i sitt ombonade bo under trädets rötter.

Fiska och bada i Gyllebosjön

Gyllebosjön är Österlens största sjö. Det är en djup, klar sjö med mycket fisk. Här finns både inplanterade arter som gös och regnbåge och en naturlig fiskfauna med gädda, abborre och ål. Genom Gyllebosjöns fiskevårdsområde finns det möjlighet att köpa fiskekort och att hyra båtar i sjön. I sjöns östra del ligger en badplats med grillplats och toaletter.

Gyllebo slott och borgruin

På en holme i sjön, utanför själva naturreservatet, ligger Gyllebo slott och borgruin. Bebyggelsen på holmen härstammar från 1200-talet och borgruinen är troligen en rest av den borg som Laurids Lauridsen Knob lät uppföra 1538–1544.

Friluftsliv

Leden Sjöstigen som är 4 km lång tar dig runt sjön. Det finns flertalet rastplatser och eldstäder längs leden. I den västra delen går leden att förlänga med Åsstigen (2,1 km). Norr om sjön finns det en ridstig och en rastplats anpassad för hästar. Det går även att ta sig runt hela sjön på hästryggen. Om du besöker området under senvår/försommar så håll öronen öppna för sommargyllingens flöjtningar! I den östra delen finns en fin badplats med parkering och toalett i anslutning till denna. Ytterligare en parkering finns söder om sjön. Närmaste busshållplats är Gyllebosjövägen som är cirka 1,5 km från reservatet.

The lake Gyllebosjön is like an oasis embedded in the lush woodland. There are great opportunities to both swim and hike in the lush broad-leaved woodlands. Discover the exciting broad-leaved swamps along the woodland path or have a picnic at one of the rest areas.

Woodland

The woodland around Gyllebosjön contains many old trees and a large amount of dead wood. This means that there are a lot of wood-dwelling fungi, mosses and lichens, among them Pyrenula nitida and Bacidia rosella. In the wettest parts, mainly to the south of the lake, there are swamps with black alder, smaller carrs and small open patches of still water. In these small ponds you can find northern crested newt, agile frog and European tree frog.

A Home for the Hazel Dormouse

The rare Hazel Dormouse thrives in bushy areas with hazel, blackberry and honeysuckle. It is not often that you'll see this shy creature, but when the leaves fall in the autumn you should keep a look-out for the dormouse's summer nest made of leaves grass and twigs. The Hazel Dormouse spends winters hibernating in its cosy nest under the roots of a tree.

Swim and Fish in the Gyllebosjön

Gyllebosjön is the largest lake in Österlen (south-east Skåne). It is deep and clear and full of fish. There are both introduced species such as zander and rainbow trout and native species such as pike, perch and eel. There is an esker running along the bottom of the lake called Munkaryggen (the Monk's Back). It is possible to by a fishing licence and hire boats through Gyllebosjön's fish conservation area. There is a swimming area with a barbecue site and toilets in the southern part of the lake.

Ride Around the Lake

It is possible to ride around the whole of Gyllebosjön on horseback on narrow roads, and there is a specially-built bridle-path on the northern side of the lake. There is also a resting place with space for the horse.

Gyllebo Castle and Ruined Fort

Gyllebo Castle and the ruins of a fort lie on an islet in the lake, outside of the reserve itself. The buildings on the islet date back to the 13th century, the ruins are of the fort that Laurids Lauridsen Knob had built between 1538 and 1544.

Foto: Maria Sandell

Kontakt

Joakim Roswall
naturvårdsförvaltare

E-post joakim.roswall@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 15


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade platser
 • tälta ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande i mer än ett dygn
 • färdas med motordriven farkost på Gyllebosjöns vattenområde
 • lägga upp båtar på stränderna
 • rida utanför anvisade ridstigar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

2. spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block, hällar eller terrängformer,

3. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

4. använda ljudanläggning på ett störande sätt,

5. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande under längre tid än ett dygn,

6. göra upp eld annat än på för ändamålet anvisade platser,

7. framföra motordrivet fordon annat än på allmän väg samt väg som är upplåten för ändamålet,

8. parkera annat än på för ändamålet anvisad plats,

9. färdas med motordriven farkost på Gyllebosjöns vattenområde,

10. lägga upp båtar på stränderna utmed Gyllebosjön,

11. medföra okopplad hund,

12. rida på stigar och i terrängen annat än på för ändamålet upplåtna ridstigar.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Ridled Ridled
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 130 hektar

Kommun: Simrishamn

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering vid badstrand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.601028, E 14.201972

Parkering i södra delen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.593111, E 14.188389

Hitta mig


Den skygga hasselmusen är riktigt svår att få syn på, men ibland kan man hitta deras övergivna sommarbon. Djupt inne i täta buskage bygger hasselmusen ett bo av torrt gräs, löv, mossa och annat lämpligt byggnadsmaterial som den kan komma över. Tänk på att hasselmöss är mycket störningskänsliga så studera dem på behörigt avstånd.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Informationsskylt Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Folder Gyllebo Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Ta en titt