Gyllebo

Leden Sjöstigen som är cirka 4 km lång tar dig runt Österlens största sjö, en oas inbäddad i skogens grönska. I naturreservatet Gyllebo finns flertalet rastplatser och eldstäder längs leden. I den västra delen går leden att förlänga med Åsstigen, cirka 2,1 km. Norr om sjön finns det en ridstig och en rastplats anpassad för hästar. Fiskfaunan rymmer bland annat gädda, abborre och ål och genom Gyllebosjöns fiskevårdsområde finns det möjlighet att köpa fiskekort och att hyra båtar i sjön.
Gyllebo slott och borgruin ligger på en holme i sjön. Det är privatägt men kan ha öppet för allmänheten vid vissa tillfällen.

Just nu kan det finnas svårframkomliga partier på leder

Lederna i reservatet har tagit skada av höga vattenflöden och stormar och bitvis blivit svårframkomliga. Kullfallna träd kan även utgöra en säkerhetsrisk. Vi försöker åtgärda så snart vi kan, men arbetet är stort och kommer att ta tid. Vi beklagar detta!

Flora och fauna

Skogarna kring Gyllebosjön innehåller många gamla träd och ett stort inslag av död ved. Det gör att här finns gott om vedlevande svampar, mossor och lavar, bland annat bokvårtlav och den rosa lundlav. I de fuktigare partierna, främst på den södra sidan av sjön, finns sumpskogar med klibbal, mindre kärr och små öppna vattenspeglar. I dessa småvatten kan man hitta större vattensalamander, långbensgroda och lövgroda.

Hasselmusens hem

Den sällsynta hasselmusen trivs i buskmarker med hassel, björnbär och vildkaprifol. Det är inte ofta man får syn på det skygga djuret. Men när löven fallit på hösten kan man hålla utkik efter musens sommarbo gjort av löv, gräs och grenar. Hasselmusen själv spenderar vintern i djup dvala nere i sitt ombonade bo under trädets rötter.

Fiska och bada i Gyllebosjön

Gyllebosjön är Österlens största sjö. Det är en djup, klar sjö med mycket fisk. Här finns både inplanterade arter som gös och regnbåge och en naturlig fiskfauna med gädda, abborre och ål. Genom Gyllebosjöns fiskevårdsområde finns det möjlighet att köpa fiskekort och att hyra båtar i sjön. I sjöns östra del ligger en badplats med grillplats och toaletter.

Gyllebo slott och borgruin

På en holme i sjön, utanför själva naturreservatet, ligger Gyllebo slott och borgruin. Bebyggelsen på holmen härstammar från 1200-talet och borgruinen är troligen en rest av den borg som Laurids Lauridsen Knob lät uppföra 1538–1544.

Friluftsliv

Leden Sjöstigen som är 4 km lång tar dig runt sjön. Det finns flertalet rastplatser och eldstäder längs leden. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla och att ta med ditt skräp hem. I den västra delen går leden att förlänga med Åsstigen (2,1 km). Norr om sjön finns det en ridstig och en rastplats anpassad för hästar. Det går även att ta sig runt hela sjön på hästryggen. Om du besöker området under senvår/försommar så håll öronen öppna för sommargyllingens flöjtningar! I den östra delen finns en fin badplats med parkering och toalett i anslutning till denna. Ytterligare en parkering finns söder om sjön. Närmaste busshållplats är Gyllebosjövägen som är cirka 1,5 km från reservatet.

The lake Gyllebosjön is like an oasis embedded in the lush woodland. There are great opportunities to both swim and hike in the lush broad-leaved woodlands. Discover the exciting broad-leaved swamps along the woodland path or have a picnic at one of the rest areas.

Woodland

The woodland around Gyllebosjön contains many old trees and a large amount of dead wood. This means that there are a lot of wood-dwelling fungi, mosses and lichens, among them Pyrenula nitida and Bacidia rosella. In the wettest parts, mainly to the south of the lake, there are swamps with black alder, smaller carrs and small open patches of still water. In these small ponds you can find northern crested newt, agile frog and European tree frog.

A Home for the Hazel Dormouse

The rare Hazel Dormouse thrives in bushy areas with hazel, blackberry and honeysuckle. It is not often that you'll see this shy creature, but when the leaves fall in the autumn you should keep a look-out for the dormouse's summer nest made of leaves grass and twigs. The Hazel Dormouse spends winters hibernating in its cosy nest under the roots of a tree.

Swim and Fish in the Gyllebosjön

Gyllebosjön is the largest lake in Österlen (south-east Skåne). It is deep and clear and full of fish. There are both introduced species such as zander and rainbow trout and native species such as pike, perch and eel. There is an esker running along the bottom of the lake called Munkaryggen (the Monk's Back). It is possible to by a fishing licence and hire boats through Gyllebosjön's fish conservation area. There is a swimming area with a barbecue site and toilets in the southern part of the lake.

Ride Around the Lake

It is possible to ride around the whole of Gyllebosjön on horseback on narrow roads, and there is a specially-built bridle-path on the northern side of the lake. There is also a resting place with space for the horse.

Gyllebo Castle and Ruined Fort

Gyllebo Castle and the ruins of a fort lie on an islet in the lake, outside of the reserve itself. The buildings on the islet date back to the 13th century, the ruins are of the fort that Laurids Lauridsen Knob had built between 1538 and 1544.

Liten båt ute på Gyllebosjön. Foto: Jörgen Nilsson

Liten båt ute på Gyllebosjön. Foto: Jörgen Nilsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade platser
 • tälta ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande i mer än ett dygn
 • färdas med motordriven farkost på Gyllebosjöns vattenområde
 • lägga upp båtar på stränderna
 • rida utanför anvisade ridstigar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

2. spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block, hällar eller terrängformer,

3. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

4. använda ljudanläggning på ett störande sätt,

5. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande under längre tid än ett dygn,

6. göra upp eld annat än på för ändamålet anvisade platser,

7. framföra motordrivet fordon annat än på allmän väg samt väg som är upplåten för ändamålet,

8. parkera annat än på för ändamålet anvisad plats,

9. färdas med motordriven farkost på Gyllebosjöns vattenområde,

10. lägga upp båtar på stränderna utmed Gyllebosjön,

11. medföra okopplad hund,

12. rida på stigar och i terrängen annat än på för ändamålet upplåtna ridstigar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 130 hektar

Kommun: Simrishamn

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid badstrand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.601028, E 14.201972

Parkering i södra delen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.593111, E 14.188389

Hitta mig

Hasselmus. Illustration: Katarina Månsson

Illustration: Katarina Månsson


Den skygga hasselmusen är riktigt svår att få syn på, men ibland kan man hitta deras övergivna sommarbon. Djupt inne i täta buskage bygger hasselmusen ett bo av torrt gräs, löv, mossa och annat lämpligt byggnadsmaterial som den kan komma över. Tänk på att hasselmöss är mycket störningskänsliga så studera dem på behörigt avstånd.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 1019.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Folder Gyllebo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Ta en titt

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss