Matsalycke

Intill Helgeån ligger det lilla naturreservatet Matsalycke som genomkorsas av riksväg 19. På den östra sidan av vägen, närmast ån, växer en yngre alskog. På den västra sidan finns en trädklädd betesmark med en del grova askar.

Matsalycke naturreservat består till största delen av en betad asklund med inslag av ek, al, björk och hassel. Området har tidigare nyttjats för ängsslåtter och ett antal grova och hamlade träd utgör synliga spår från den tiden.

Fältskiktet är påverkat av övergödning och domineras av brännässlor, hundkäx och olika skräppor. Den forna ängsmarken hyser dock fortfarande en finare flora med arter som mandelblomma, ängsbräsma, humleblomster och orkidén Sankt Pers nycklar.

Betesmark. Foto: Länsstyrelsen Skåne

Betesmark. Foto: Länsstyrelsen Skåne

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • störa eller skada djurlivet
  • samla ved och pinnar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- att störa djurlivet tex genom närgången fotografering eller klättring i boträd,

- att medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

- att göra upp eld,

- att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och att skada vegetationen i övrigt t ex genom att plocka eller gräva upp örter och gräs,

- att tälta eller uppställa husvagn samt

- att anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1976

Storlek: 2 hektar

Kommun: Östra Göinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.229778, E 14.073167

Hitta mig

Sankt Pers nycklar.

Illustration: Katarina Månsson


Sankt Pers nycklar är en av våra vanligaste orkidéer. Den har oftast rosavioletta blommor, men kan ibland även vara vit. Alla svenska orkidéer är fridlysta.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 273.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss