Böke myr

Böke myr är ett litet och svårtillgängligt reservat. Myren ligger avsides och saknar stigar. Tjäder och trana förekommer och älg och vildsvin är vanliga i området. Böke myr är en del av en större myr som ligger i Blekinge län och kallas Albertas myr. Även Albertas myr är naturreservat.

Liten del av en större myr

Den skånska delen av myren är utdikad och har vuxit igen med träd. I öppnare delar av reservatet kan man hitta bland annat kallgräs, en art som vanligtvis påträffas betydligt längre norrut i landet. Tjäder och trana förekommer i reservatet och älg och vildsvin är vanliga i området. De största naturvärdena finns dock på andra sidan länsgränsen, i Albertas myr Länk till annan webbplats..

Tillgänglighet

Hela myren ligger avsides och saknar stigar. Böke myr är svårtillgängligt och litet. I södra delen av Albertas myr finns dock en parkeringsplats.

Myren. Foto: Johan Johnmark

Myren. Foto: Johan Johnmark

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • plocka eller gräva upp växter eller vedlevande svampar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada torvmarken, terrängformer, levande eller döda träd eller stubbar,

2. plocka eller gräva upp växter eller vedlevande svampar,

3. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

4. anbringa tavla, skylt, inskrift, snitsel, affisch eller därmed jämförlig anordning.

5. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 4 hektar

Kommun: Osby

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Bökemyr är svårtillgänglig och saknar stigar.

Hitta mig

Vildsvin.

Illustration: Katarina Månsson


Vildsvin är mycket skygga och visar sig sällan, men det är lätt att se var de har bökat någonstans. Ibland kan man även hitta borst som har fastnat i barken på ett träd efter att ett vildsvin har kliat sig.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss