Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bunkeflo strandängar

Bunkeflo strandängar är ett kommunalt naturreservat söder om Lernacken och Öresundsbron i Malmö. I det skyddade kustområdet finns både betade strandängar och grunda havsbottnar med ålgräs. Dessa ålgräsängar fungerar som yngelkammare och skafferi för många fiskar. Djurlivet på strandängarna rymmer runt 450 olika sorters fåglar, groddjur, fjärilar och insekter. Av de 300 växtarterna är kanske den danska irisen den mest unika och sällsynta. En gång- och cykelbana tar dig norr- och söderut längs med kusten.

Tålig flora

Landskapet vid Bunkeflo strandängar är en mycket gammal kulturprodukt. Strandängarna längs med Öresund har nyttjats som betesmark ända sedan bronsåldern. I över tusen år har strandängarna utanför Bunkeflo präglats av både bete och regelbundna översvämningar med saltvatten vilket har gett upphov till en särpräglad och tålig flora.

Ovanliga fjärilar och fåglar

Djurlivet på strandängarna rymmer runt 450 olika sorters fåglar, groddjur, fjärilar och insekter. Insektsfaunan är artrik på ängarna och här finns bland annat fjärilsarten vitt stråfly som endast förekommer på en handfull lokaler arter i landet.

Strandängarna är rastplats för många flyttfåglar på väg söderut. I norra delen, mot Stenören, kan man regelbundet hitta vadare som tofsvipa, strandskata och rödbena, samt lite vanligare änder och måsfåglar. Ovanligare besökare som tereksnäppa och dammsnäppa har också noterats i reservatet.

Viktiga sandbottnar

Den sandiga havsbottnen vid strandängarna är extremt långgrund – först två kilometer ut når vattnet tre meters djup. På sandbottnen finns ålgräsängar som är viktiga för den biologiska mångfalden. Ålgräsängarna fungerar som skydd, lekplats och uppväxtplats för flera olika arter som tångsnälla, märlkräftor, ål, sill och horngädda och även som ”skafferi” för större arter.

Friluftsliv

Reservaten Bunkeflo strandängar, Klaghamsudden Länk till annan webbplats. och Foteviksområdet Länk till annan webbplats. utgör ett sammanhängande kustområde som är skyddat från Öresundsbrons fäste i norr ner till Höllviken i söder. Bunkeflo strandängar ligger tätt intill tätorten Bunkeflostrand, längs denna gräns går en gång- och cykelbana som tar dig norr- och söderut längs med kusten. Det finns även mindre stigar att följa inne i reservatet. Om du är fågelintresserad finns det ett fågeltorn i norra delen som du inte får missa. Det finns parkeringsplats i anslutning till reservatet. Närmaste busshållplats är Bunkeflostrand Ängsdalsvägen. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Betande kor hjälper till att hålla markerna öppna. Foto: Ola Enqvist, Malmö stad

Betande kor hjälper till att hålla markerna öppna. Foto: Ola Enqvist, Malmö stad

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda utanför anvisade platser
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • cykla utanför anvisade stigar
  • rida utanför anvisade stigar eller områden
  • framföra motordrivet fordon på annat än anvisade vägar med undantag för funktionshindrade på permobiler samt transporter i samband med i- och uppläggning av farkoster väster om Fiskargränd markerat i karta (bilaga A1)

Bilaga A1 Pdf, 124.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift, snitsel eller därmed jämförlig anordning

2. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

3. på störande sätt använda radio, bandspelare eller dylikt

4. framföra motordrivet fordon på annat än anvisade vägar med undantag för funktionshindrade på permobiler samt transporter i samband med i- och uppläggning av farkoster väster om Fiskargränd markerat i karta (bilaga A1)

5. göra upp eld annat än på anvisad plats som är markerad med skylt, i medhavd grill eller i stormkök

6. under hela året medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur

7. utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan störa naturmiljön, dock kan stadsbyggnadskontoret medge sådana undersökningar

8. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

9. gräva upp växter, bryta kvistar, fålla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar. Att plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov är tillåtet, men det är ej tillåtet att plocka växter för kommersiellt bruk

10. avsiktligt störa djurlivet inklusive betande djur

11. insamla och bortföra ryggradslösa djur på sådant sätt att deras populationer eller livsmiljöer skadas eller förstörs

12. rida annat än på anvisade stigar eller områden

13. cykla annat än på anvisade stigar

14. framföra vattenburna motorfordon i högre hastighet än 5 knop.

Bilaga A1 Pdf, 124.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Bildat: 2007

Storlek: 689 hektar

Kommun: Malmö

Förvaltare: Malmö kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.558361 , E 12.913083

Hitta mig

Tofsvipa.

Illustration: Katarina Månsson


Tofsvipan är en karaktärsfågel för de betade strandängarna. Tofsvipornas ankomst under tidig vår är ett klassiskt vårtecken. På grund av stora förändringar i jordbrukslandskapet minskade arten kraftigt under 1900-talet.

Mer information

Malmö stads information om Bunkeflo strandängar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Malmö stads kontaktcenter

040-34 10 00

malmostad@malmo.se

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss