Rökepipan

Rökepipan är ett kommunalt naturreservat som ligger strax norr om Dalby och knyter ihop tätorten med Skrylleområdet. Här finns ett rikt nät av stigar som gör det lätt att promenera här. Området är en rest av den betade fäladsmark som en gång i tiden bredde ut sig runt Dalby och på Romeleåsen.

Dimmiga dammar

Namnet Rökepipan kommer från de rökliknande dimmorna som steg från fuktstråk och dammar i området. Idag finns bara en damm kvar med en öppen vattenspegel. Populärt både bland traktens groddjur och barn. Kalla vintrar erbjuder den frusna dammen skridskoåkning. Samtidigt som den gamla gravhögen vid vattentornet uppmuntrar till pulkaåkning.

Gammal betesmark

Fäladsmarken har varit öppen och betad under mycket lång tid. På 1800-talet uppfördes stenmurar i de nya ägogränserna som uppstod när allmänningen delades upp mellan byns gårdar. De flesta stenmurarna finns kvar än idag. Betet avstannade en tid till gagn för odlingar. Då minskade mängden arter.

Fäladens djur och växter

Numera betas åter marken och antalet växter och djur har ökat. Här finns många fäladstypiska växter som en, hagtorn, ljung, jungfrulin, backtimjan, jordtistel och backsippa. Området är även rikt på fjärilar med över 300 arter. I den trädklädda bäckravinen lyser kabbelekan i gult. I dammen finns grodor och på sommaren gästas den av skarvar. Det är även vanligt att höra näktergal här.

Friluftsliv

Genom detta tätortsnära naturreservat som ligger strax norr om Dalby går Fjärilsslingan, en kort rundvandring på 1,5 km som tar dig runt reservatet. Om du går över vägen i norra delen kan du ansluta på gröna slingan (9,7 km) som tar dig runt stora delar av hela Skrylleområdet. Det finns två parkeringsplatser i närheten av reservatet, en i norr och en i sydöst. Söder om reservatet ligger närmaste busshållplats som heter Dalby kvarnrännan.

Rökepipan är ett av många små naturreservat som ligger i Skrylleområdet som har stora friluftslivsmöjligheter med vandrings-, rid- och cykelleder, vindskydd och grillplatser. I Skryllelänk till annan webbplats finns även naturum Skrylle och Skryllegården med restaurang, samt den angränsande nationalparken Dalby Söderskoglänk till annan webbplats.

Foto: Alex Regnér

Kontakt

Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

E-post tekniska.forvaltningen@lund.se

Telefon 046-359 50 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • medföra okopplad hund i betesfållor med betesdjur
  • cykla utanför anvisade områden
  • rida utanför anvisade stigar
  • framföra motordrivet fordon

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. framföra motordrivet fordon

2. föra cykel annat än på anvisad väg, stig eller plats.

3. att medföra ej kopplad hund inom betesfållor med betande djur.

4. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

5. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål, exempelvis trädgårdsmöbler och kompostanläggningar,

6. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada levande och döda träd fast naturföremål eller ytbildning.

7. rida, förutom på anvisade stigar.

8. anordna upplag, tippa trädgårdsavfall, skräp och dylikt med undantag för upplag i samband med skötsel av reservatet eller vattentornet,

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 37 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Lunds kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Norra parkeringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.675222, E 13.352083

Sydöstra parkeringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.667444, E 13.370583

Hitta mig


Det finns hundratals fjärilar i Rökepipan. På sommaren kan man bland annat få se olika blåvingar och guldvingar. Hedblåvingen flyger i juli-augusti och finns ofta i närheten av ljung.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Lunds kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta över SkrylleområdetPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.