Rökepipan

Rökepipan är ett kommunalt naturreservat som ligger strax norr om Dalby och knyter ihop tätorten med Skrylleområdet. Här finns ett rikt nät av stigar som gör det lätt att promenera här. Området är en rest av den betade fäladsmark som en gång i tiden bredde ut sig runt Dalby och på Romeleåsen.

Dimmiga dammar

Namnet Rökepipan kommer från de rökliknande dimmorna som steg från fuktstråk och dammar i området. Idag finns bara en damm kvar med en öppen vattenspegel. Populärt både bland traktens groddjur och barn. Kalla vintrar erbjuder den frusna dammen skridskoåkning. Samtidigt som den gamla gravhögen vid vattentornet uppmuntrar till pulkaåkning.

Gammal betesmark

Fäladsmarken har varit öppen och betad under mycket lång tid. På 1800-talet uppfördes stenmurar i de nya ägogränserna som uppstod när allmänningen delades upp mellan byns gårdar. De flesta stenmurarna finns kvar än idag. Betet avstannade en tid till gagn för odlingar. Då minskade mängden arter.

Fäladens djur och växter

Numera betas åter marken och antalet växter och djur har ökat. Här finns många fäladstypiska växter som en, hagtorn, ljung, jungfrulin, backtimjan, jordtistel och backsippa. Området är även rikt på fjärilar med över 300 arter. I den trädklädda bäckravinen lyser kabbelekan i gult. I dammen finns grodor och på sommaren gästas den av skarvar. Det är även vanligt att höra näktergal här.

Friluftsliv

Genom detta tätortsnära naturreservat som ligger strax norr om Dalby går Fjärilsslingan, en kort rundvandring på 1,5 km som tar dig runt reservatet. Om du går över vägen i norra delen kan du ansluta på gröna slingan (9,7 km) som tar dig runt stora delar av hela Skrylleområdet. Det finns två parkeringsplatser i närheten av reservatet, en i norr och en i sydöst. Söder om reservatet ligger närmaste busshållplats som heter Dalby kvarnrännan.

Rökepipan är ett av många små naturreservat som ligger i Skrylleområdet som har stora friluftslivsmöjligheter med vandrings-, rid- och cykelleder, vindskydd och grillplatser. I Skrylle Länk till annan webbplats. finns även naturum Skrylle och Skryllegården med restaurang, samt den angränsande nationalparken Dalby Söderskog Länk till annan webbplats..

Får på bete i Rökepipan. Foto: Alex Regnér

Får på bete i Rökepipan. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Evenemang

Fjärilar på Rökepipan

I de variationsrika betesmarkerna i Rökepipans naturreservat i norra utkanten av Dalby finns en artrik fjärilsfauna. Lars Pettersson från Svensk Dagfjärilsövervakning leder en rundvandring i området och berättar om fjärilarna. Med lite tur hoppas vi bland annat kunna hitta den sällsynta sotnätfjärilen.

Ingen anmälan krävs

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • medföra okopplad hund i betesfållor med betesdjur
  • cykla utanför anvisade områden
  • rida utanför anvisade stigar
  • framföra motordrivet fordon

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. framföra motordrivet fordon

2. föra cykel annat än på anvisad väg, stig eller plats.

3. att medföra ej kopplad hund inom betesfållor med betande djur.

4. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

5. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål, exempelvis trädgårdsmöbler och kompostanläggningar,

6. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada levande och döda träd fast naturföremål eller ytbildning.

7. rida, förutom på anvisade stigar.

8. anordna upplag, tippa trädgårdsavfall, skräp och dylikt med undantag för upplag i samband med skötsel av reservatet eller vattentornet,

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 37 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Lunds kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Norra parkeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.675222, E 13.352083

Sydöstra parkeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.667444, E 13.370583

Hitta mig

Hedblåvinge.

Illustration: Katarina Månsson


Det finns hundratals fjärilar i Rökepipan. På sommaren kan man bland annat få se olika blåvingar och guldvingar. Hedblåvingen flyger i juli-augusti och finns ofta i närheten av ljung.

Mer information

Kontakt

Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

E-post tekniska.forvaltningen@lund.se

Telefon 046-359 50 00

Kontakt