Häckeberga

Ett böljande landskap med lummiga lövskogar och blommande betesmarker är två av de saker som kännetecknar Häckeberga naturreservat. Området bär spår av kvarnrester och kungar, samtidigt som den ovanliga lövgrodan och läderbaggen funnit en fristad här. Häckeberga naturreservat ingår i ett större område på Romeleåsen och runt Häckebergasjön med goda friluftsmöjligheter.

Romeleåsen och slättlandskap

I Häckebergas naturreservat möter urbergshorsten Romeleåsen det sydskånska slättlandskapet. Resultatet är en höjdskillnad på 100 meter och ett mosaikartat område med stor mångfald. Här finns både äldre bokskog och betesmarker. Utöver det ryms även barrskog och hasseldominerade områden. I skyn syns den röda gladan ofta glidflygande.

Dvärgseradellor och läderbaggar

Häckebergas betesmarker är både sandiga och torra. Det gynnar flera växter. En av de ovanligaste arterna är ärtväxten dvärgseradella. Även skogen har ovanligare arter. I partierna med gamla bokträd finns den hotade läderbaggen. Skalbaggen är cirka tre centimeter lång och är beroende av trämjölet som bildas inne i döda lövträd. Trämjölet eller ”mulmen” är en smulig blandning som dels består av finfördelad multnande ved från trädet, dels av insektsbajs och döda djur och växter.

Kvarnlämningar och grodor

Genom reservatet slingrar sig Höje å. Invid ån har en gammal övergiven fiskedamm på senare tid blivit en grodrik våtmark. Bland annat lövgrodan finns här. Ån i sig omges av al, ask och hägg. Vid åns kanter finns även ruiner från Häckebergas gamla kvarn, Vattenmöllan. Ett stycke bort finns ytterligare en kulturlämning. Spåren kommer från en gammal väg som Karl XI med sina trupper använde när de marscherade mot 1670-talets krig mot Danmark.

Friluftsliv

Genom Häckeberga naturreservat går Skåneleden (SL 2 nord till syd, etapp 14 och 15) som är ett bra val om du vill ta dig igenom detta mosaikliknande landskap. Det går att kombinera Skåneleden med andra stigar som till exempel Karl XI:s väg för att få en rundvandring som tar dig runt hela reservatet. Det går även bra att stöva fritt genom både skog och betesmark. Ett bra utgångsläge för vandring i området är Genarps idrottsplats (IP), även kallad Vattenmöllan som ligger i reservatets västra del. Toalett finns i anslutning till parkeringen. I det vackra kvarnområdet finns en rastplats utrustad med bänkar, bord och eldstad samt information om kvarnens historia. Centralt i reservatet finns en rastplats med vindskydd, eldstad och toalett.

Parkering finns även vid Medborgarhuset och i den södra delev av reservatet. Närmaste busshållplats är Genarp busstation som ligger 1,3 km västerut.

Häckeberga naturreservat är en del av ett större område på Romeleåsen med stora friluftslivsmöjligheter. I området där Häckebergasjön ligger centralt finns det vandrings-, rid-, och mountainbikeleder, flera övernattningsmöjligheter, sevärdheter, café och restaurang.

Foto: Carina Zätterström

Kontakt

Jörgen Nilsson
naturvårdsförvaltare

E-post jorgen.nilsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 19


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad
 • elda
 • campa
 • framföra motordrivet fordon

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- skada fast naturföremål eller ytbildning

- campa

- göra upp eld

- framföra bil, moped eller annat motordrivet fordon

- skada hägnader

- medföra ej kopplad hund.

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1976

Storlek: 165 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig

Lövgroda. Illustration: Katarina Månsson


Lövgrodan är en liten, smaragdgrön groda som har häftskivor på tår och fingrar. Den är därför väldigt bra på att klättra. Under ljumma försommarkvällar kan man höra lövgrodan sjunga. Trots att den är liten är den vår mest högljudda groda och det energiska lätet kan höras på flera kilometers avstånd.
Illustration: Katarina Månsson