Häckeberga naturreservat

I Häckeberga möter Romeleåsen slätten. Landskapet är böljande med lummiga lövskogar och blommande betesmarker. Området bär spår av både kvarnmiljöer och kungar. Samtidigt har den ovanliga lövgrodan och läderbaggen funnit en fristad här. Rastplatsen vid Vattenmöllan är en bra start för vandring. Reservatet ingår i ett större friluftsområde på Romeleåsen och runt Häckebergasjön.

Romeleåsen och slättlandskap

I Häckebergas naturreservat möter urbergshorsten Romeleåsen det sydskånska slättlandskapet. Resultatet är en höjdskillnad på 100 meter och ett mosaikartat område med stor mångfald. Här finns både äldre bokskog och betesmarker. Men här finns också barrskog och hassellundar. Den röda gladan syns ofta glidflyga i skyn.

Dvärgseradellor och läderbaggar

Häckebergas betesmarker är både sandiga och torra. Det gynnar flera växter. En av de ovanligaste arterna är ärtväxten dvärgseradella. Även skogen har ovanligare arter. I partierna med gamla bokträd finns den hotade läderbaggen. Skalbaggen är cirka tre centimeter lång och är beroende av trämjölet som bildas inne i döda lövträd. Trämjölet eller ”mulmen” är en smulig blandning som dels består av finfördelad multnande ved från trädet, dels av insektsbajs och döda djur och växter.

Kvarnlämningar och grodor

Genom reservatet slingrar sig Höje å. Invid ån har en gammal övergiven fiskedamm blivit en grodrik våtmark. Lövgrodan är en av flera groddjur som finns här. Ån i sig omges av al, ask och hägg. Vid åns kanter finns även ruiner från Häckebergas gamla kvarn, Vattenmöllan. Ett stycke bort finns ytterligare en kulturlämning, spåren från Karl XI:s gamla väg. Här passerade Karl XI med sina trupper när de marscherade mot 1670-talets krig mot Danmark.

Friluftsliv och tillgänglighet

Ett bra utgångsläge för vandring i Häckeberga är Genarps idrottsplats (IP) och Vattenmöllan i reservatets västra del. I det vackra kvarnområdet finns en rastplats utrustad med bänkar, bord och eldstad samt information om kvarnens historia. Toalett finns i anslutning till parkeringen. Skåneleden (SL 2 nord till syd, etapp 14 och 15) går igenom området. Genom att kombinera Skåneleden med andra stigar som till exempel Karl XI:s väg får du en rundtur i hela reservatet. Det går även bra att ströva fritt i skog och betesmark. Ytterligare en rastplats med vindskydd, eldstad och toalett finns i de centrala delarna. Tänk på att ta med egen grillkol och ditt skräp hem.

Parkering finns även vid Medborgarhuset och i den södra delev av reservatet. Närmaste busshållplats är Genarp busstation som ligger 1,3 km västerut.

Häckeberga naturreservat är en del av ett större område på Romeleåsen med stora friluftslivsmöjligheter. I området där Häckebergasjön ligger centralt finns det vandrings-, rid-, och mountainbikeleder, flera övernattningsmöjligheter, sevärdheter, café och restaurang.

Skåneleden går genom reservatet. Foto: Carina Zätterström

Skåneleden går genom reservatet. Foto: Carina Zätterström

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda
 • campa
 • framföra motordrivet fordon

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- skada fast naturföremål eller ytbildning

- campa

- göra upp eld

- framföra bil, moped eller annat motordrivet fordon

- skada hägnader

- medföra ej kopplad hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1976

Storlek: 165 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid Genarps idrottsplats och Vattenmöllan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.595917, E 13.417472

Parkering vid Medborgarhuset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.595528, E 13.404667

Parkering i södra delen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.587667, E 13.437139

Hitta mig

Lövgroda.

Illustration: Katarina Månsson


Lövgrodan är en liten, smaragdgrön groda som har häftskivor på tår och fingrar. Den är därför väldigt bra på att klättra. Under ljumma försommarkvällar kan man höra lövgrodan sjunga. Trots att den är liten är den vår mest högljudda groda och det energiska lätet kan höras på flera kilometers avstånd.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss