Dalby Norreskog

Naturreservatet Dalby Norreskog ligger vid nationalparken Dalby Söderskog. Hela området med de båda skogspartierna och den öppna betesmarken i mitten brukar kallas Dalby hage. Det är historiskt sett ett sammanhängande markområde som betats i mer än tusen år.

Granne med nationalparken Dalby Söderskog

Dalby Norreskog ligger direkt nordost om den mer kända nationalparken Dalby Söderskog Länk till annan webbplats.. I Dalby Norreskog ingår också den öppna hagmark som ligger mellan de båda skogarna. Både hagen och skogarna, kallas Dalby hage. Namnet kommer av att allt en gång var betesmark, om än med spridda, glest stående träd i det som numera är skog.

Magrare skog intill nationalparken

Marken i Dalby Norreskog är betydligt magrare och mindre näringsrik än i nationalparken. Det kan man se på de skillnader som finns i skogarnas flora. I Norreskog kan man tidigt på våren hitta blåsippan, som är fridlyst i Skåne. Lite senare blommar vitsippa, gullpudra, svalört och harsyra. Mellan den lummiga skogen i nationalparken och Norreskog ligger den vidsträckta hagen (betesmarken) som betas av hästar och kor.

Friluftsliv

Genom reservatet går en led som söderut leder till nationalparken och norrut till Skryllegården. Ett tips är att kombinera Dalby Norreskog och Söderskog under en dagsvandring, det finns mycket att upptäcka och avstånden är relativt korta. Bord och bänk finns i området. Parkeringsplats finns strax öster om reservatet samt vid nationalparken. Närmaste busshållplats är Dalby Söderskog.

Dalby Norreskog är ett av många små naturreservat som ligger i Skrylleområdet som har stora friluftslivsmöjligheter med vandrings-, rid- och cykelleder, vindskydd och grillplatser. I Skrylle Länk till annan webbplats. finns även naturum Skrylle och Skryllegården med restaurang, samt den angränsande nationalparken Dalby Söderskog.

Foto: Mona Persson

Kontakt

Mikael Olofsson
naturvårdsförvaltare

E-post mikael.olofsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 34


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn
  • rida

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar

- plocka eller gräva upp växter

- avsiktligt störa djurlivet

- tälta eller uppställa husvagn

- göra upp eld

- medföra ej kopplad hund

- rida

- framföra motordrivet fordon

- på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare etc

- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1979

Storlek: 72 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering i öster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.679000, E 13.343917

Parkering Dalby söderskog, även för bussar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.672306, E 13.330333

Hitta mig


Gullpudran förekommer sparsamt i Sverige, från Skåne i söder till Jämtland i norr. Den kan vara svår att upptäcka eftersom den växer i sumpiga skogar eller alldeles intill bäckar och källor.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information