Dalby Norreskog

Naturreservatet Dalby Norreskog ligger vid nationalparken Dalby Söderskog. Hela området med de båda skogspartierna och den öppna betesmarken i mitten brukar kallas Dalby hage. Det är historiskt sett ett sammanhängande markområde som betats i mer än tusen år.

Magrare skog intill nationalparken

Marken i Dalby Norreskog är betydligt magrare och mindre näringsrik än i nationalparken. Det kan man se på de skillnader som finns i skogarnas flora. I Norreskog kan man tidigt på våren hitta blåsippan, som är fridlyst i Skåne. Lite senare blommar vitsippa, gullpudra, svalört och harsyra. Mellan den lummiga skogen i nationalparken och Norreskog ligger en vidsträckt betesmark som betas av hästar och kor.

Gränsar till Skrylleområdet

Dalby Norreskog ansluter i norr mot Skrylleområdet. Det är ett stort friluftsområde som omfattar flera naturreservat med vandringsstigar, vindskydd och grillplatser. Här finns också Skryllegården, en motionsanläggning med elljusspår och restaurang.

Vid Skryllegården ligger naturum Skrylle där man kan få veta mer om naturen i området.

Foto: Mona Persson

Kontakt

Jörgen Nilsson
naturvårdsförvaltare

E-post jorgen.nilsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 19


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn
  • rida

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar

- plocka eller gräva upp växter

- avsiktligt störa djurlivet

- tälta eller uppställa husvagn

- göra upp eld

- medföra ej kopplad hund

- rida

- framföra motordrivet fordon

- på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare etc

- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1979

Storlek: 72 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering i österlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.679000, E 13.343917

Parkering Dalby söderskog, även för bussarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.672306, E 13.330333

Hitta mig


Gullpudran förekommer sparsamt i Sverige, från Skåne i söder till Jämtland i norr. Den kan vara svår att upptäcka eftersom den växer i sumpiga skogar eller alldeles intill bäckar och källor.
Foto: Maria Sandell

Mer information

Folder om Dalby Söderskogs nationalparkPDF

Karta över SkrylleområdetPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.