Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Dalby fälad no 5

Dalby fälad är en mycket gammal betesmark som ger en bild av äldre tiders odlingslandskap. Artrikedomen är stor i denna steniga och buskrika fäladsmark. På sommaren kan du se ängsblommor som kattfot, slåttergubbe och olika orkidéer. Mångfalden av blommor lockar dessutom hit många fjärilar. Både cykel- och vandringsleder går genom detta kommunala naturreservat.

Artrika betesmarker

Betet har en lång historia i Dalbyområdet. Redan för tusen år sedan började befolkningen låta sina kreatur att beta här. Den långa kontinuiteten i bete har gjort att området fått en särskilt artrik flora. Idag finns det bland annat slåttergubbe, granspira, jungfrulin och svinrot. Flera av arterna är hotade. I Dalby fälads lite blötare delar förekommer det också en del ovanliga växter såsom borstsäv och kattfot. Begreppet fälad är just begrepp som används för att beskriva gamla betesmarker.

Rikkärr med orkidéer

I de betade markerna i reservatet trivs även orkidéerna. Nattviol, majnycklar och göknycklar är några av de arter som finns. Flera av orkidéerna är beroende av så kallade rikkärr. Rikkärren är fuktigare områden som antingen har bete eller som slås med lie där jorden innehåller gott om mineraler.

Fjärilar och fåglar

Den stora mångfalden av växter har också gjort att det finns gott om fjärilsarter. Bland de ovanligare arterna kan bland annat sotnätfjäril och ängsnätfjäril nämnas. Även fåglarna trivs i den lätt buskbeklädda betesmarken. Törnsångare, ärtsångare och hämpling är några av de mest typiska arterna.

Gammal banvall

Dalby fälad innehåller också en gammal banvall. Banvallen finns kvar sedan mitten av 1900-talet när godstrafik kördes genom området. Godstrafiken körde igenom fäladen fram till år 1983.

Friluftsliv

Genom reservatet går både Skåneleden (SL2 nord till syd, etapp 13A) och en cykelled. Om du är botaniskt intresserad är det värt att stanna till och spana in blomsterprakten. Nötkreatur betar området så var vaksam. Det finns flertalet parkeringsplatser runt om i det intilliggande Skrylleområdet. Närmaste busshållplats är Jonstorpsvägen. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Dalby fälad är ett av många naturreservat som ligger i Skrylleområdet som har stora friluftslivsmöjligheter med vandrings-, rid- och cykelleder, vindskydd och grillplatser. I Skrylle Länk till annan webbplats. finns även naturum Skrylle och Skryllegården med restaurang, samt den angränsande nationalparken Dalby Söderskog Länk till annan webbplats..

Stätta över stenmur. Foto: Bertil Svensson

Stätta över stenmur. Foto: Bertil Svensson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • cykla
  • rida utanför anvisad ridstig

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

2. plocka eller gräva upp växter

3. avsiktligt störa djurlivet inklusive betande djur

4. rida, annat än på anvisad ridstig

5. cykla

6. göra upp eld

7. tälta

8. framföra motordrivet fordon

9. medföra ej kopplad hund

10. anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift, snitsel eller därmed jämförlig anordning – informationsskyltar och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2007

Storlek: 14 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Lunds kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering, Torna Hällestad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.678333 , E 13.410722

Parkering, Dalby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.667444, E 13.370583

Hitta mig

Kattfot.

Illustration: Katarina Månsson


Kattfot är en numera sällsynt ängsväxt som finns här i reservatet. Annars kanske den mest känns igen från Evert Taubes visa Sjösala vals - "Och se, så många blommor som redan slagit ut på ängen! Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol". Kattfoten blommar från maj till juli. Stjälken ger ett grå-ludet intryck och i toppen sitter 3-7 vitrosa små blomkorgar.

Kontakt

Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

E-post tekniska.forvaltningen@lund.se

Telefon 046-359 50 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss