Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Billebjer

Med fornlämningar, artrika ljunghedar och frodig lövskog är Billebjer ett mångfacetterat naturreservat. Från toppen kan du få en fin utsikt över Malmö-Lund och slätten. Det vattenfyllda gamla stenbrottet är också ett populärt utflyktsmål.

Gammalt stenbrott

Lummig lövskog, ett tätortsnära läge och badmöjligheter har gjort Billebjer till ett välbesökt reservat. Områdets historia kännetecknas av mänsklig påverkan. Bland annat bedrevs det bergtäkt i området fram till år 1946. Idag har den tidigare bergtäkten vattenfyllts och används flitigt till bad.

Rik flora

Naturtyperna i reservatet är flera. En tredjedel av området består av en relativt ung lövskog med framförallt björk, ek och sykomorlönn. Resten av reservatet innehåller framförallt torra betesmarker med en örtrik flora. Totalt har det i området påträffats mer än 300 arter av kärlväxter. Bland de ovanligare kan tibast, spenslig ullört och backsippa nämnas.

Utsiktspunkten

Namnet Billebjer kommer av formen på det berg som finns i reservatet. Berget har formen av en yxa och har därför fått det danska namnet Billebjer som på svenska betyder yxberget. Utsikten från berget är storslagen. En riktigt klar dag kan man se till Köpenhamn. Redan på 1800-talet var berget ett populärt utflyktsmål.

Fornlämningar

Människans historia är lång i området. Här finns flera fornlämningar. De äldsta kommer från järnåldern och är över 2000 år gamla. Även rester av mer sentida betesmarker med spridda enar, så kallade enefälader, finns i reservatet. Enefäladen fanns i det tidigare jordbruket i utmarken. Utmarken var, till skillnad från inägans åker och äng, den plats där djuren fick gå och beta. Den låg utanför byn och inägomarken.

Friluftsliv

I detta varierande reservat finns det stora friluftslivsmöjligheter. Genom Billebjer naturreservat går det både vandrings- och cykelled (Billebjersrundan 8,5 km) som utgår från Skryllegården. Om du följer denna led är det även värt att göra en liten avstickare, både till den artrika enefäladen och till utsiktspunkten där du har fin utsikt över Dalby Söderskog och Lundaslätten. Vid det stora stenbrottet finns det grillplats, bord med bänkar samt torrdass. Det finns tre parkeringsplatser i anslutning till reservatet. Den närmaste busshållplatsen är Billebjersvägen cirka 2,5 km öster om reservatet.

Billebjer är ett av många små naturreservat som ligger i Skrylleområdet som har stora friluftslivsmöjligheter med vandrings-, rid- och cykelleder, vindskydd och grillplatser. I Skrylle Länk till annan webbplats. finns även naturum Skrylle och Skryllegården med restaurang, samt den angränsande nationalparken Dalby Söderskog Länk till annan webbplats..

Berget Billebjer. Foto: Jörgen Nilsson

Berget Billebjer. Foto: Jörgen Nilsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade platser
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • cykla eller rida utanför anvisad led eller väg

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva upp eller plocka växter

2. borra, gräva, mejsla, måla eller på annat sätt skada berghällar, block, stubbar, levande eller döda träd och buskar

3. göra upp eld annat än på anvisad plats

4. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller liknande

5. framföra moped eller annat motordrivet fordon

6. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

7. cykla eller rida annat än på anvisad led eller väg

8. medföra ej kopplad hund

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1994

Storlek: 23 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i norr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.690556, E 13.317889

Parkering i söder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.686833, E 13.317833

Parkering i sydost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.686806, E 13.321389

Hitta mig

Törnskata.

Illustration: Katarina Månsson


Törnskatan finns i buskrika hagmarker. Om man någon gång hittar insekter, små grodor, fågelungar eller rentav mindre gnagare som har spetsats på en buskes taggar så är det troligtvis törnskatan som har varit i farten. Det kanske ser makabert ut, men det är så törnskatan förvarar sin mat inför sämre dagar.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta över Skrylleområdet Pdf, 9.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Mikael Olofsson
naturvårdsförvaltare

E-post mikael.olofsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 34


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Kontakt