Strandhusens revlar

Foto: Mostphotos

Strandhusens revlar är ett marint, kommunalt naturreservat utanför Lomma. Området är av stor betydelse för fågellivet, men nyttjas också av säl och tumlare.

Strandhusens revlar är ett grunt havsområde som sträcker sig från strandkanten till
ca 7 meters djup. Här finns både vegetationsfria bottnar och områden med ålgräsängar. Naturreservatet är av betydelse för fågellivet under hela året inte minst vid rastning och under övervintringen. Grå- och knubbsäl samt tumlare nyttjar Lommabukten och sannolikt även naturreservatet. Parkering och angöringspunkt är samma som för naturreservatet Öresundsparken Länk till annan webbplats..

Kontakt

Adam Bahr
miljöstrateg, Lomma kommun

E-post adam.bahr@lomma.se

Telefon 0733-41 10 47

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • framföra vattenfarkost driven av vattenjet-aggregat
  • framföra vattenfarkost i högre hastighet än 5 knop
  • starta eller landa med luftfartyg
  • framföra drake, segelskärm eller motsvarande
  • framföra drönare eller dylikt på en höjd understigande 120m över havet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva, bortföra eller på annat sätt skada havsbottensubstratet,

2. bedriva jakt,

3. medvetet störa växt-/djurliv,

4. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,

5. sjösätta eller framföra vattenfarkost driven av vattenjet-aggregat,

6. framföra vattenfarkost i högre än 5 knop,

7. starta eller landa med luftfartyg,

8. framföra drake, segelskärm eller motsvarande,

9. framföra fjärrmanövrerade obemannade luftfartyg såsom modellflygplan eller drönare på en höjd understigande 120 meter över havet,

10. plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,

11. sätta upp skyltar/bojar eller dylikt,

12. på ett störande sätt använda musik- eller ljudanläggning,

Vidare är det utan skriftligt tillstånd från naturvårdsansvarig på Lomma kommun förbjudet att;

13. anordna tävlingar eller andra evenemang som kan motverka områdets syften,

14. fånga eller samla in levande individer av snäckor och andra ryggradslösa djur. Grundläggande villkor för tillstånd är en väl underbyggd motivering, användning av lämplig metod samt återutsättning av insamlade individer inom naturreservatet. Tillstånd för enstaka beläggsexemplar av varje art kan ges under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 345 hektar

Kommun: Lomma

Förvaltare: Lomma kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Startpunkt 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.659778, E 13.058861

Startpunkt 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.661472, E 13.060444

Hitta mig

Katarina Månsson


Knubbsälen är vår minsta säl och väger mellan 50 till 150 kilo. Den är klumpig på land men är en skicklig simmare som kan dyka ner till 200 meters djup.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.