Flädierev

Mindre båt ute till havs. Foto: Mostphotos

Mindre båt ute till havs. Foto: Mostphotos

Flädierev är ett marint, kommunalt naturreservat utanför Bjärred. Området har stor betydelse för fågellivet. Även säl och tumlare rör sig i området. Parkering och angöringspunkt är samma som för naturreservatet Löddeåns myning.

Naturreservatet Flädierev är ett grunt havsområde som sträcker sig från strandkanten ut till ca 9 m djup. Stora delar av havsbottnen täcks av ålgräsängar. Naturreservatet är viktigt för fågellivet under hela året, särskilt för sjöfågel vid rastning och under övervintring. Lommabukten nyttjas utav grå- och knubbsäl samt tumlare. Sannolikt rör de sig även inom detta naturreservat. Parkering och angöringspunkt är samma som för naturreservatet Löddeåns mynning (södra) Länk till annan webbplats. i den sydligaste delen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • framföra vattenfarkost driven av vattenjet-aggregat
  • köra vattenfarkost fortare än 5 knop i rödstreckad zon i kartbilaga 3
  • använda drake, segelskärm eller liknande i rödstreckad zon i kartbilaga 3
  • starta eller landa med luftfartyg
  • framföra drönare eller dylikt på en höjd understigande 120m över havet

Kartbilaga 3, Flädierev Pdf, 448.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, bortföra eller på annat sätt skada havsbottensubstratet,

2. bedriva jakt,

3. medvetet störa växt-/djurliv,

4. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,

5. sjösätta eller framföra vattenfarkost driven av vattenjet-aggregat,

6. framföra motordriven vattenfarkost i högre än 5 knop i zon markerad på karta i bilaga 3 Pdf, 448.4 kB, öppnas i nytt fönster.,

7. starta eller landa med luftfartyg,

8. framföra drake, segelskärm eller liknande i zon markerad på karta i bilaga 3 Pdf, 448.4 kB, öppnas i nytt fönster.,

9. framföra fjärrmanövrerade obemannade luftfartyg såsom modellflygplan eller drönare på en höjd understigande 120 meter över havet,

10. plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,

11. sätta upp skyltar/bojar eller dylikt,

12. på ett störande sätt använda musik- eller ljudanläggning,

Vidare är det utan skriftligt tillstånd från naturvårdsansvarig på Lomma kommun förbjudet att;

13. anordna tävlingar eller andra evenemang som kan motverka områdets syften,

14. fånga eller samla in levande individer av snäckor och andra ryggradslösa djur. Grundläggande villkor för tillstånd är en väl underbyggd motivering, användning av lämplig metod samt återutsättning av insamlade individer inom naturreservatet. Tillstånd för enstaka beläggsexemplar av varje art kan ges under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Bilaga 3, Flädierev Pdf, 448.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter uppdaterade 2019-02-22

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 180 hektar

Kommun: Lomma

Förvaltare: Lomma kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid Löddeåns mynning (södra), södra parkeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.721167, E 13.008056

Hitta mig

Ejder. 

Illustration: Katarina Månsson


Sveriges största dykand, ejdern, ses ofta i området. Den lever framför allt på musslor, gärna blåmusslor, som den hämtar på upp till 20 meters djup.

Mer information

Lomma kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Helena Björn
miljöstrategiskt ansvarig, Lomma kommun

E-post helena.bjorn@lomma.se

Telefon 0733-41 10 52

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss