Flädierev

Foto: Mostphotos

Flädierev är ett marint, kommunalt naturreservat utanför Bjärred. Området är av stor betydelse för fågellivet. Även säl och tumlare rör sig i området.

Naturreservatet Flädierev är ett grunt havsområde som sträcker sig från strandkanten ut till ca 9 m djup. Stora delar av havsbottnen täcks av ålgräsängar. Naturreservatet är viktigt för fågellivet under hela året, särskilt för sjöfågel vid rastning och under övervintring. Lommabukten nyttjas utav grå- och knubbsäl samt tumlare. Sannolikt rör de sig även inom detta naturreservat. Parkering och angöringspunkt är samma som för naturreservatet Löddeåns mynning (södra) Länk till annan webbplats. i den sydligaste delen.

Kontakt

Adam Bahr
miljöstrateg, Lomma kommun

E-post adam.bahr@lomma.se

Telefon 0733-41 10 47

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • framföra vattenfarkost driven av vattenjet-aggregat
  • framföra motordriven vattenfarkost i högre än 5 knop i zon markerad på karta i kartbilaga 3
  • använda drake, segelskärm eller liknande i område enligt kartbilaga 3
  • starta eller landa med luftfartyg
  • framföra drönare eller dylikt på en höjd understigande 120m över havet

Kartbilaga 3 Pdf, 443.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva, bortföra eller på annat sätt skada havsbottensubstratet,

2. bedriva jakt,

3. medvetet störa växt-/djurliv,

4. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,

5. sjösätta eller framföra vattenfarkost driven av vattenjet-aggregat,

6. framföra motordriven vattenfarkost i högre än 5 knop i zon markerad på karta i bilaga 3 Pdf, 443.2 kB, öppnas i nytt fönster.,

7. starta eller landa med luftfartyg,

8. framföra drake, segelskärm eller liknande i zon markerad på karta i bilaga 3 Pdf, 443.2 kB, öppnas i nytt fönster.,

9. framföra fjärrmanövrerade obemannade luftfartyg såsom modellflygplan eller drönare på en höjd understigande 120 meter över havet,

10. plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,

11. sätta upp skyltar/bojar eller dylikt,

12. på ett störande sätt använda musik- eller ljudanläggning,

Vidare är det utan skriftligt tillstånd från naturvårdsansvarig på Lomma kommun förbjudet att;

13. anordna tävlingar eller andra evenemang som kan motverka områdets syften,

14. fånga eller samla in levande individer av snäckor och andra ryggradslösa djur. Grundläggande villkor för tillstånd är en väl underbyggd motivering, användning av lämplig metod samt återutsättning av insamlade individer inom naturreservatet. Tillstånd för enstaka beläggsexemplar av varje art kan ges under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Kartbilaga 3 Pdf, 443.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter uppdaterade 2019-02-22

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 180 hektar

Kommun: Lomma

Förvaltare: Lomma kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering vid Löddeåns mynning (södra), södra parkeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.721167, E 13.008056

Hitta mig


Sveriges största dykand, ejdern, ses ofta i området. Den lever framför allt på musslor, gärna blåmusslor, som den hämtar på upp till 20 meters djup.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.