Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Saxtorpsskogen

Promenader, orientering, scouting, sökhundträning och cykling. Saxtorpsskogen är ett mycket populärt strövområde som nyttjas flitigt. Skogen genomkorsas av ett stort antal stigar av varierande längd. Här finner du blåbär, lingon, ljung och många olika mossor, men också ovanliga barrskogsväxter som linnea och ryl.

Skog mot sandflykt

Marken består av näringsfattiga sandjordar, vilka var öppna gräsmarker fram till mitten-slutet av 1800-talet. För att begränsa sandflykten planterades stora delar av området med tall. Den tallskog som finns kvar i dag kan vara över 100 år gammal. Skogen har med tiden utvecklats från barrskog till allt mer blandskog.

Barrskogens juvel

Floran är ganska varierad och påverkas av det näringsfattiga underlaget. Här hittar du blåbär, lingon, ljung och många olika mossor, men också ovanliga barrskogsväxter som linnea och ryl. På de öppna och solbelysta platser i skogen i öster, finns mindre partier med torrängsväxter. Här kan du bekanta dig med den ovanliga växten hedblomster.

Korridor för djurlivet

Saxtorpsskogen är av stort värde för djurlivet. Skogen söder om kommungränsen samt Järavallen Länk till annan webbplats. bildar en "korridor" för djurlivet, vilket innebär att större djur som älg och rådjur kan påträffas.

Friluftsliv

Området är ett mycket populärt strövområde och nyttjas flitigt för promenader, motion, orientering, scouting, sökhundträning och cykling. Skogen genomkorsas av ett stort antal stigar av varierande längd (0,5 till 5 km). Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 9) går genom skogen och det finns vindskydd i anslutning till leden. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Två korta slingor riktar sig till barn, sago- och trädslingan. De används flitigt av såväl skolor och förskolor som av privatpersoner.

Parkeringsplatser finns vid Hagensvägen, Sjögårdsvägen och på Scoutvägen. Närmsta busshållplats är Saxtorp Hagensvägen. Det är även möjligt att gå via Skåneleden från Häljarps Pågatågsstation.

Bokskog. Foto: Landskrona kommun

Bokskog. Foto: Landskrona kommun

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ställa upp husvagn/husbil
  • köra motorfordon på stigar (undantag handikappfordon)

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. Gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller
ytbildning,

2. gräva upp växter eller för kommersiellt bruk plocka kärlväxter, mossor och lavar,

3. uppställa husbil eller husvagn,

4. framföra motordrivet fordon på stigar med undantag för handikappfordon.

Vidare är det förbjudet utan förvaltarens skriftliga tillstånd att:

5. Sätta upp tavlor, skylt, plakat, affisch göra inskrift eller dylikt,

6. anordna tävlingar, läger eller arrangemang som kan skada eller störa
naturmiljön,

7. på ett störande sätt använda ljudanläggning eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 110 hektar

Kommun: Landskrona

Förvaltare: Landskrona kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Hagensvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.835444, E 12.958333

Parkering Sjögårdsvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.844833, E 12.933139

Parkering Scoutvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.842694, E 12.933111

Hitta mig

Ljung.

Illustration: Martin Holmer


Ljung hittar du i de öppna, magra markerna, både på torra och fuktiga ställen. Förr var den en vanlig syn i Skånes vidsträckta betesmarker, de så kallade ljunghedarna. I dessa skoglösa trakter var ljungen viktig som bränsle och rötterna användes vid korgtillverkning. Då som nu är ljungen uppskattad av biodlarna eftersom den producerar mycket nektar till honungen.

Kontakt

Miljöförvaltningen Landskrona stad

E-post miljo@landskrona.se

Telefon 0418-47 06 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss