Vramsåns mynning

Mellan Åhus och Gärds Köpinge finns naturreservatet Vramsåns mynning. Strandängarna sjuder av liv på höst och vår då många fåglar stannar på väg till och från sina övervintringslokaler. På ängarna häckar typiska strandängsvadare som storspov och enkelbeckasin. Malen som återinplanterades i mitten av nittiotalet i Helgeå har kommit för att stanna.

Strandängar längs Vramsån och Helgeån

När vattnet i Helge å 1775 bröt en ny mynning i havet sjönk vattenståndet med
60–70 cm i Hammarsjön strax uppströms om Vramsåns mynning. Ett nytt landskap med öppna strandängar på de gamla å- och sjöbottnarna uppstod. Strandängarna har sedan dess används för höskörd och bete.

Fågelrika betesmarker

Idag hålls ängarna kring Vramåns mynning öppna med hjälp av bete. Strandängarna sjuder av liv på höst och vår då många fåglar stannar på väg till och från sina övervintringslokaler. På ängarna häckar typiska strandängsvadare som storspov och enkelbeckasin tillsammans med andfåglar som skedand, kricka och årta.

Återinplanterad mal

Giganten bland sötvattenfiskarna, malen, återinplanterades under senare delen av 1990-talet i Helge å. Numera reproducerar sig malen naturligt i ån och i skuggan under buskar och träd längs Helge å trivs både stora och små malar. Utanför Vramsåns mynning finns en musselbank med den hotade arten tjockskalig målarmussla.

Vattenspegling i Vramsån. Foto: Johan Johnmark

Vattenspegling i Vramsån. Foto: Johan Johnmark

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • rida
  • störa djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. gräva upp växter, eller skada vedsvampar,

3. avsiktligt störa djurlivet,

4. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

5. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

6. rida

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

7. samla in ryggradslösa djur, t ex insekter eller mollusker,

8. utplacera sk. geocatchar eller andra främmande föremål,

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 102 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Hitta mig

Storspov.

Illustration: Katarina Månsson


I naturreservatet häckar storspoven. Storspoven är Europas största vadare med ett vingspann på närmare 1 meter. Med den långa och böjda näbben fångar den maskar och insekter.

Mer information

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss