Vramsåns mynning

Naturreservatet Vramsåns mynning är beläget mellan Åhus och Gärds Köpinge. På strandängarna trivs många vadarfåglar och i Helge å, som löper genom reservatet, simmar sötvattnets gigant – malen.

Strandängar längs Vramsån och Helgeån

När vattnet i Helge å 1775 bröt en ny mynning i havet sjönk vattenståndet med 60–70 cm i Hammarsjön strax uppströms om Vramsåns mynning. Ett nytt landskap med öppna strandängar på de gamla å- och sjöbottnarna uppstod. Strandängarna har sedan dess används för höskörd och bete.

Fågelrika betesmarker

Idag hålls ängarna kring Vramåns mynning öppna med hjälp av bete. Strandängarna sjuder av liv på höst och vår då många fåglar stannar på väg till och från sina övervintringslokaler. På ängarna häckar typiska strandängsvadare som storspov och enkelbeckasin tillsammans med andfåglar som skedand, kricka och årta.

Återinplanterad mal

Giganten bland sötvattenfiskarna, malen, återinplanterades under senare delen av 1990-talet i Helge å. Numera reproducerar sig malen naturligt i ån och i skuggan under buskar och träd längs Helge å trivs både stora och små malar. Utanför Vramsåns mynning finns en musselbank med den hotade arten tjockskalig målarmussla.

Foto: Johan Johnmark

Kontakt

Anders Hallengren
naturvårdsförvaltare

E-post anders.hallengren@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 13 56


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • rida
  • störa djurlivet
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. gräva upp växter, eller skada vedsvampar,

3. avsiktligt störa djurlivet,

4. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

5. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

6. rida

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd

7. samla in ryggradslösa djur, t ex insekter eller mollusker,

8. utplacera sk. geocatchar eller andra främmande föremål,

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 102 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


I naturreservatet häckar storspoven. Storspoven är Europas största vadare med ett vingspann på närmare 1 meter. Med den långa och böjda näbben fångar den maskar och insekter.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information