Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vittskövle sandmark

Sanddyner i inlandet? Ja det finns här i Vittskövle sandmark. Här reser sig den höga och långsträckt dynen Vittskövle driva, en halv mil in från Furuboda-kusten. Vittskövle driva är kanske mest känd bland botaniker för sin sandmarksflora. Den rara sandvedeln växer i nuläget huvudsakligen längst i öster, i den delen av sanddynen som ligger utanför reservatet. Men med betesdjur och minskat antal träd och buskar väntas den sprida sig även i den andra delen av drivan. Reservatet saknar vandringsleder men lokalbefolkningen promenerar gärna i den öppna betesmarken i väster.

Sanddriva från 1700-talets sandstormar

Sanddyner är något vi ofta förknippar med kustlandskap. Ofta ser vi dem i anslutning till sandstränder, som klitterna i Ängelholm strandskog och dynlandskapet söder om Åhus. Här i Vittskövle sandmark rör det sig istället om en inlandsdyn. Men den är bildad på samma sätt – genom sandstormar. Troligtvis var det ett stängsel av flätade grenar som fångade upp den första sanden under 1700-talet och som sedan byggts på. Linne beskriver det 1749 som åsar av flygsand som ”hopbragts genom det en gärdesgård blivit uppställd emellan norr och söder, vid vilken sanden stannat såsom snödrivor”. När Vittskövle driva eller Stora Sanddrivan, som den också kallas, bildades var landskapet öppet. Bristen på träd och buskar gjorde det möjligt för sanden att flyga långt. Drivan ser ut som ett liggande L. Den långa liggande delen ingår i reservatet, medan delen som vinklar upp i nordost ligger utanför. Väster om sanddynen finns dessutom en stor betesmark som delvis ingår i reservatet.

Sandmarksväxter i lila och vitt

Marken i reservatet innehåller förutom sand även kalk. Det återspeglar sig i blomsterprakten. I betesmarken i väster går det i lila när fältsippa, axveronika och fältvädd blommar. På Vittskövle driva finns istället vitblommande sandnejlika, stor sandlilja och så den exklusiva arten sandvedel. Sandvedeln växer främst i den delen av drivan som ligger utanför reservatet. Men det är sandvedeln som gjort Vittskövle driva känd. Det var här Linné gjorde sitt första fynd i Sverige år 1749. Och numera finns sandvedel bara kvar i ett område i hela Norden – i östra Skåne! Idag är drivan delvis igenväxt och klädd med tall. Men på sikt kommer även delar av drivan att betas. Något som kommer att gynna sandvedeln i reservatet.

Friluftsliv och tillgänglighet

Reservatet består av två delområden. Delen med Vittskövle driva ligger i nordöst. Den är svårtillgänglig men kommer att betas och öppnas upp på sikt. Närmast Vittskövle by i väster ligger de öppna, betade gräsmarkerna. Denna betesmark ligger nära idrottsplatsen med parkeringsmöjligheter. Marken används främst av lokalbefolkningen för promenader. Området saknar markerade leder. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Sandblotta och utsikt över omgivningarna. Foto: Gunilla Davidsson Lundh

Sandblotta och utsikt över omgivningarna. Foto: Gunilla Davidsson Lundh

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda/grilla,
  • gräva upp växter eller samla in frön,
  • uppföra någon form av anläggning.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, eller naturföremål,

2. elda/grilla,

3. gräva upp växter eller samla in frön,

4. uppföra någon form av anläggning.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

5. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar (av svårbestämda arter) av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2022

Storlek: 8 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid Vittskövle IP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.859389, E 14.154278

Hitta mig

Fältsippa

Illustration: Katarina Månsson


Fältsippan är vanlig på hed- och alvarmark på Öland och Gotland, men finns också i de sydligare delarna av fastlandet. Här växer den på torra backar och ängar. Numera är fältsippan fridlyst i Skåne. Men år 1755 skrev Linné att fältsippan var mycket allmän på Öland och i Skåne... Blomman är mindre än hos backsippan. Den är dessutom mörkare till färgen och mer hängande. Fältsippan blommar under vår och försommar.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss