Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sånnarna

Skåneleden SL 6 passerar genom området, liksom rundslingan Sånnaleden. Här kan du uppleva den söta doften av sandnejlika. Naturreservatet är en fristad för en rad sandlevande växter och djur. I grodvattnet i norr kan du dessutom bekanta dig med den sällsynta strandpaddan. Börja gärna besöket vid utemuseum Sånnarna, strax söder om parkeringen i nordväst.

Område med lång historia

Ända sedan bronsåldern har dessa sandiga marker runt Åhus använts av traktens folk och fä. De vidsträckta betesmarkerna har dominerat bilden men här och var har det funnits små åkrat som flyttats runt i brist på näring. Det är denna historia som också skapat förutsättningar för den mångfald av växter och djur som finns här idag.

Väldoft och myller i kaninernas land

Under högsommaren lyser dessa magra sandmarker i gult, rött och blått av blommande hedblomster, gul fetknopp, bergsyra och blåmonke. På något mer näringsrika delar av marken växer arter som blåeld, oxtunga och sandvita. Sandmarken hyser även många lavar.

I den lättgrävda marken trivs kaniner som rör runt i sanden till gagn för både kalkkrävande växter och insekter som är beroende av blottad sand. På den uppsprätta sanden kan man även få syn på sandmarkernas karaktärsfågel fältpiplärkan. Många vildbin, i synnerhet sandbin, trivs i reservatet. Det gör även flera skalbaggsarter som är beroende av djurspillning, till exempel den spektakulära månhornsbaggen.

Strandpaddor och mullvadssyrsor

I den gamla sandtäkten i den norra delen av reservatet lever numera den sällsynta strandpaddan. Det är Sveriges minsta padda och kanske det mest hotade av våra groddjur. Strandpaddan trivs på strandängar med grunda solbelysta vattensamlingar utan fisk. Under dagen ligger paddorna nedgrävda i sanden. Först i skymningen kryper de fram för att äta, spela och para sig. Under april till juni kan du höra deras metalliskt knarrande läten när de håller konsert. Ytterligare en art som hittat hit är mullvadssyrsan. Även denna kräftlika insekt gräver ned sig och kommer fram för lite nattliga flygturer.

Friluftsliv

Börja besöket vid utemuseum Sånnarna, strax söder om parkeringen i nordväst. Här får du bekanta dig mer med det sandiga områdets natur och kulturlämningar. Skåneleden SL 6 passerar genom naturreservatet, liksom rundslingan Sånnastigen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är blåmarkerad i fält. Sånnastigen består av en 1 km lång runda i reservatet och en 2 km lång runda direkt öster om reservatet. Rastplats finns nära parkeringen, liksom den vattenfyllda gamla grustäkten som numera är hem för strandpadda och mullvadssyrsa. Tänk på att hund och betesdjur bör hållas åtskilda. Tack för att du tar med ditt skräp hem.

Sånnarna är en av besöksplatserna i biosfärområdet Vattenriket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Inom Vattenriket finns möjligheter att vandra, cykla och paddla kajak/kanot. Intill Helge å i Kristianstad ligger naturum Vattenriket där du kan få bra naturvägledning.

Landskapet pryds av gamla stenmurar. Foto: Alex Regnér

Landskapet pryds av gamla stenmurar. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad under perioden 1 mars - 20 augusti
  • elda
  • rida i våtmarkerna eller dammarna
  • tälta eller på annat sätt övernatta
  • ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. elda,

3. rida i våtmarkerna/dammarna

4. ställa upp eller övernatta i husbil, husvagn, tält eller motsvarande,

5. gräva upp växter, svampar, mossor eller lavar,

6. avsiktligt störa djurlivet,

7. medföra hund som ej hålls i koppel under perioden 1 mars – 20 augusti,

8. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning utan tillstånd av förvaltaren.

9. samla in ryggradslösa djur t. ex. skalbaggar eller mollusker.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 45 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Kristianstads kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit.

Hitta mig

Månhornsbagge

Illustration: Katarina Månsson


Månhornsbaggen är en sorts dyngbagge som lever i djurspillning på öppna och torra betesmarker. Med sitt nästan centimeterlånga horn ser hanen ut som en pytteliten noshörning. Månhornsbaggen är lättast att hitta i maj-juni.

Kontakt

Pyret Ovesson
naturvårdsförvaltare

E-post pyret.ovesson@kristianstad.se

Telefon 044-13 28 39

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss