Sånnarna

Sånnarna är ett kommunalt naturreservat strax öster om Åhus. Det är en spillra av forna dagars Kristianstadslätt - ett trädfattigt, sandigt odlingslandskap med vidsträckta betesmarker, små åkrar och blommande trädor. Det här var fältpiplärkans och månhornsbaggens rike, där den söta doften av sandnejlika spreds över vidderna. Något du fortfarande kan uppleva här i Sånnarna. Naturreservatet är en fristad för en rad sandlevande växter och djur. I grodvattnet i norr kan du dessutom bekanta dig med den sällsynta strandpaddan.

På de riktigt magra markerna trivs hedblomster, blåmunkar, bergsyra och gul fetknopp. På något mer näringsrika delar av marken växer arter som blåeld, oxtunga och sandvita. Sandmarken hyser även många lavar.

I den lättgrävda marken trivs kaniner som rör runt i sanden till gagn för både kalkkrävande växter och insekter som är beroende av blottad sand. På den uppsprätta sanden kan man även få syn på sandmarkernas karaktärsfågel fältpiplärkan. Många vildbin, i synnerhet sandbin, trivs i reservatet. Det gör även flera skalbaggsarter som är beroende av djurspillning, till exempel den spektakulära månhornsbaggen.

Foto: Alex Regnér

Kontakt

Pyret Ovesson
naturvårdsförvaltare

E-post pyret.ovesson@kristianstad.se

Telefon 044-13 28 39

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad under perioden 1 mars - 20 augusti
  • elda
  • rida i våtmarkerna eller dammarna
  • tälta eller på annat sätt övernatta
  • ställa upp husvagn/husbil
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. elda,

3. rida i våtmarkerna/dammarna

4. ställa upp eller övernatta i husbil, husvagn, tält eller motsvarande,

5. gräva upp växter, svampar, mossor eller lavar,

6. avsiktligt störa djurlivet,

7. medföra hund som ej hålls i koppel under perioden 1 mars – 20 augusti,

8. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning utan tillstånd av förvaltaren.

9. samla in ryggradslösa djur t. ex. skalbaggar eller mollusker.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 45 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Kristianstads kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Månhornsbaggen är en sorts dyngbagge som lever i djurspillning på öppna och torra betesmarker. Med sitt nästan centimeterlånga horn ser hanen ut som en pytteliten noshörning. Månhornsbaggen är lättast att hitta i maj-juni.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Vattenrikets information om Sånnarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

InformationsskyltPDF

Info om nya grodvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.