Norra Ripa sandar

I Norra Ripa sandar möts du av öppna, torra betesmarker och frodiga strandängar och alsumpskog utmed Helgeå. Den sandiga jorden är bitvis rik på kalk. Och det visar sig i en stor blomsterprakt och många insekter och svampar. Du hittar Norra Ripa sandar en halvmil väster om Åhus.

Artrika sandmarker på Kristianstadslätten

Norra Ripa sandar ligger på Kristianstadslätten, fem kilometer väster om Åhus och två kilometer norr om Ripa by. Reservatsområdet domineras av öppna, magra sandmarker men också av frodiga fuktängar och alsumpskog i de lågt liggande delarna utmed Helge å. Den sandiga jorden innehåller samtidigt kalk. Något som visar sig i en ovanligt stor artrikedom av blommor, insekter och svampar.

Gammal åker som numera betas

Den torra, sandiga marken är bitvis rik på kalk men fattig på andra viktiga växtnäringsämnen. Något som visat sig i låg avkastning i äldre tiders åkerbruk. Åkrarna behövde dessutom vila, ligga i träda, i långa perioder. Då odlades inga grödor alls. Då användes marken i stället som betesmark.

Råg var en vanlig gröda i de gamla åkrarna. Men här växte även bovete och potatis. Numera odlas det mycket grönsaker på Kristianstadslättens sandiga jordbruksmark.

Frodiga översvämningsmarker längs Helge å

De strandnära delarna utmed Helgeå i väster är frodigare tack vare gödslingen som kommer med vårvinterns översvämningar. Dessa naturligt gödslade marker har traditionellt sett främst nyttjas för slåtter och efterbete. Numera betas även dessa fuktängar hela säsongen.

Friluftsliv

Området saknar leder, friluftsanordningar och parkering, men det är möjligt att ströva fritt i de öppna, sandiga betesmarkerna. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Stor örtrikedom. Foto: Magnus Berglund

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad 1 mars – 30 november
  • ställa upp husvagn/husbil
  • elda, annat än med friluftskök
  • störa betsdjur och fåglar
  • gräva upp växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stängselstolpar, stenmurar, eller andra naturföremål eller kulturlämningar,

2. fälla eller på annat sätt skada eller föra bort levande eller döda träd, grenar och buskar,

3. gräva upp växter,

4. samla in mossor, lavar eller svampar,

5. medvetet störa betesdjur och fåglar,

6. ta med hund som inte hålls i fysiskt koppel under perioden 1 mars – 30 november,

7. elda, annat än med friluftskök

8. ställa upp husvagn, husbil eller liknande,

9. parkera utanför anvisade parkeringsplatser,

10. uppföra någon form av anläggning eller placera ut för naturreservatet främmande föremål,

11. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch eller liknande,

12. plantera eller så in växter eller sätta ut djur.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

13. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2022

Storlek: 50 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och del av Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Ingång till reservatet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Parkering saknas.
N 55.923306, E 14.233111

Hitta mig

Månhornsbagge

Illustration: Katarina Månsson


Månhornsbaggen är en sorts dyngbagge som lever i djurspillning på öppna och torra betesmarker. Med sitt nästan centimeterlånga horn ser hanen ut som en pytteliten noshörning. Den finns i omgivningarna, men har ännu inte setts i reservatet. Kanske blir du först? Månhornsbaggen är lättast att hitta i maj-juni.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss