Linderödsåsens nordsluttning

Om du tycker om att leta dig fram bland kullfallna träd i blöta marker är sumpskogsområdena i Linderödsåsens nordsluttning något för dig. Det här är ett nyare reservat som innefattar Olarp och Råbockarp. Idag dominerar lövskogen och vildsvinen står för markbearbetningen. I skogarna lever många ovanliga skalbaggar, svampar och lavar, som ädellav, bokvårtlav och rosa lundlav. Vramsåns rena vatten erbjuder en fristad åt den annars så sällsynta flodpärlmusslan.

Bokskog med rik örtflora och ovanliga lavar

I de nordvästra delarna kring Äsphult möts du av en näringsfattig bokskog som på våren täcks av vitsippor. Svampfloran är desto rikare med arter som oxtungsvamp, bronssopp och jättespindling. Från Råbockarp i mitten till Olarp i söder ökar näringstillgången, vilket återspeglas i en annan växtlighet. Ek, avenbok, lind, lönn och hassel blir allt vanligare. På marken syns blommor som skogsbingel, gulplister, tandrot och hålnunneört.

I den skogklädda sluttningen sipprar vatten fram. På många ställen bildas små bäckar, något som ger skogen en jämn och hög fuktighet. Det gynnar mossor och lavar. På äldre träd kan man se de exklusiva lavarna ädellav, bokvårtlav och rosa lundlav. Här finns också ett av Skånes största bestånd av lunglav.

Spännande sumpskog

För den som tycker om att leta sig fram bland kullfallna träd i blöta marker är sumpskogsområdena en upplevelse. Här har skogen utvecklats fritt under lång tid. Den består mest av klibbal blandat med björk, ask och ek.

Vramsåns rena vatten

Vramsån rinner genom reservatet. Ån är ett av de renaste och mest värdefulla vattendragen i Skåne. Här finns inte mindre än sju olika arter av stormusslor, däribland de starkt hotade arterna flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla. Kungsfiskare letar mat i Vramsån och häckar troligtvis i området.

Friluftsliv

Vandringsstigar saknas. Parkering finns vid Olarp och Äsphult. Observera att naturreservatet inte kan nås via Bagaretorpsvägen i sydost.

The Nature Reserve provides walking in the traditional grazing areas associated with the village of Olarp. This is where the cows were put out to pasture in the woodlands and the pigs wandered freely on the hunt for beech nuts, fungi, larvae and voles, which made them fat and gave the pork flavour. Today the wild boars (Sus scrofa) enjoy the beech nuts.

In the forest the soil is quite rich in nutrients and the herb flora is abundant. Species such as coral root (Cardamine bulbifera) grow in the hazel woods. On quite old trees and dead beech trunk, the rare coral tooth fungus (Hericlum coralloides) has been found. Here you can walk on the old country lane.

The woodland carr area is an experience for those of you who like to find your way through fallen trees in wet areas. The woodland here has been left untouched for a long time. It mainly consists of black alder mixed with birch, ash and oak.

A part of the River Vramsån is included in the nature reserve. The river is one of the cleanest and most valuable water courses in Skåne. It is the focus of a restoration programme and is included in a Natura 2000 site. The freshwater pearl mussel (Margaritefera margaritefera) is found in the river, the larvae of which parasitise the common minnow (Phoxinus phoxinus). Both species require very high water quality.

Stenmur i Olarp. Foto: Mona Persson

Stenmur i Olarp. Foto: Mona Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha okopplad hund
 • plocka eller skada musslor
 • elda annat än på friluftskök
 • ställa upp husvagn/husbil nattetid
 • samla ved och pinnar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. gräva eller på annat sätt skada block, stenar, hällar, terrängformer eller stenmurar,
 2. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 3. gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,
 4. medvetet på något sätt skada musslor,
 5. ta med hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt koppel,
 6. elda annat än med friluftskök,
 7. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden kl 00:00 – 05:00,
 8. anordna och organisera tävling, träning, lägerverksamhet eller liknande arrangemang inom område markerat på bilaga 3 Pdf, 516.3 kB.,

  Det är förbjudet utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd att:
 9. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller mollusker,
 10. under tidsperioden 15 april-15 juli anordna och organisera tävling eller träning utanför väg eller markerad led. Övrig tid ska reservatets förvaltare alltid informeras,
 11. under tidsperioden 15 april -15 juli anordna eller organisera lägerverksamhet eller liknade arrangemang. Övrig tid ska reservatets förvaltare alltid nformeras,
 12. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning i mer än tre dygn. Naturreservatets förvaltare ska alltid informeras innan sådana anordningar sätts upp i reservatet,
 13. placera ut för reservatet främmande föremål.

Bilaga 3, Linderödsåsens nordsluttning Pdf, 516.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 366 hektar

Kommun: Hässleholm och Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Olarp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.965083, E 13.852556

Parkering Äsphult Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.980889, E 13.814111

Hitta mig

Oxtungsvamp

Illustration: Katarina Månsson


Oxtungssvampen lever på äldre ekar. Du kan se den sticka ut långt ned på trädstammen. Med sin orangeröda eller brunröda hatt med vitgul undersida. Som färsk är svampen köttig och saftig. Speciellt är att den utsöndrar vinröda, saftdroppar både på hattens ovan och undersida. Oxtungsvampen orsakar brunröta och är tillsammans med svaveltickan en stor anledning till att det bildas ihåliga ekstammar. Dessa används som bohål av många fåglar och fladdermöss, men också av insekter som ekoxe och läderbagge.

Mer information

Informationsskylt Olarp i sydost  Pdf, 728.5 kB, öppnas i nytt fönster.(ingår numera i det nya reservatet Linderödsåsens nordsluttning)

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss