Hovby ängar

Reservatet Hovby ängar är svårtillgängligt. Besökare hänvisas i stället till de närliggande reservaten Åsums ängar och Åsumallet Länk till annan webbplats. med goda parkeringsmöjligheter, fågeltorn och utemuseum. De stora hävdade strandängarna vid Hovby är viktiga livsmiljöer för många fågelarter. Här häckar bland annat flera hotade och hävdberoende vadare och simänder, som rödspov, brushane och årta. Med en bra kikare är du så gott som vid ängarna.

Vidsträckta strandängar

Längs nedre delen av Helge å finns landets största våtmarksområde med betes- och slåtterhävdade inlandsstrandängar. Hovby ängar utgör det största och ett av de mest värdefulla strandängsavsnitten i området.

Viktiga fågelmarker

De stora hävdade strandängarna vid Hovby är viktiga livsmiljöer för många fågelarter och här häckar bland annat flera hotade och hävdberoende vadare och simänder, som rödspov, brushane och årta. I reservatets ålderdomliga jordbrukslandskap finns även strandpadda, ett antal rödlistade arter av jordlöpare samt de mycket sällsynta och rödlistade snäckorna större agatsnäcka och kalkkärrsgrynsnäcka.

Strandängarnas flora

Många av de växter som hör till strandängsfloran är också beroende av slåtter och betande djur för att inte konkurreras ut av snabbväxande arter. På Hovby ängar trivs bland annat kärrspira, höskallra, slåtterblomma och honungsblomster samt orkidéerna kärrknipprot och ängsnycklar.

Friluftsliv

Hovby ängar är svårtillgängliga för allmänheten och besökare hänvisas istället till det närliggande reservatet Åsums ängar och Åsumallet med goda parkeringsmöjligheter, fågeltorn och utemuseum.

Strandäng vid Hammarsjön. Foto: Alex Regnér

Strandäng vid Hammarsjön. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borttaga, täcka över, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada block, stenmurar, levande eller döda träd, buskar och stubbar,

2. göra upp eld,

3. rida,

4. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

5. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning, med undantag av att anbringa informations- och reservatsskyltar samt gränsmarkeringar, märka ut båtled genom sjön, sätta ut sjömärke samt placera ut markering/snitsel i samband med träning av hundar för eftersök,

6. på ett störande sätt använda radio, musikinstrument eller annan ljudanläggning,

7. anordna båtplats.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

8. fånga eller samla in insekter eller andra djur, eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,

9. anordna militära övningar, tävlingar, läger- eller annan övningsverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2007

Storlek: 845 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta mig

Brushane.

Illustration: Martin Holmer


Brushanen känns igen på sina två ovala vita fläckar på gumpen och på hanens fluffiga fjäderkrage och örontofsar under våren. Brushanen är känd för vårens spektakulära spel. Hanarna med sina mörka eller brokiga huvudprydnader försvarar sina revir genom dueller och skenfäktningar. Här häckar brushanen på de fuktiga strandängarna.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss