Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hörrödsåsen

Hörrödsåsen, eller Jären som den också kallas, slingrar sig som en orm genom landskapet. På Järens rygg kan du följa Skåneleden genom lummiga bokskogar, från Hörröd-Agusa och vidare mot Andrarum. Kanske får du se iögonfallande oxtungsvamp eller koralltaggsvamp på de gamla träden under vandringen? Utmed leden i nordost gömmer sig Prästabarnens kaffegrotta, som gjord för en fikapaus.

Jären - en högrest rullstensås

Hörrödsåsens naturreservat ligger på den rullstensås som kallas för Jären. Det är en ås med ett mycket smalt krön och branta sidor, vilket gör den till en så kallad getryggsås – den största i östra Skåne.

Prästabarnenes kaffegrotta

Nära Hörröds kyrka, i den östra delen av reservatet, finns kulturlämningen Prästabarnens kaffegrotta. Kaffegrottan är från tidigt 1900-tal och lär vara byggd av barnen till dåvarande kyrkoherden. Denna stensatt försänkning är som gjord för avkoppling och fika.

Bokskog med död ved

Reservatet består till största delen av näringsrik bokskog. Den rika förekomsten av gamla och döda träd har gett upphov till en rik flora och fauna. Många ovanliga och rödlistade lavar återfinns i denna del av reservatet, bland annat stiftklotterlav och bokvårtlav. Här förekommer även de rödlistade svamparna oxtungsvamp och koralltaggsvamp.

Sumpskog och kärr

I svackorna längs med getryggen finns lövsumpskogar med höga naturvärden. Här växer bland annat gullpudra, bäckbräsma och sumpförgätmigej. I närheten av sumpskogen finns även kärr med kraftigt fluktuerande vattenstånd. I kärrets vattensamling trivs den större vattensalamandern.

Friluftsliv

Den branta och långa rullstensåsen Jären går från Hörröd ner mot Andrarum. Uppe längs krönet går Skåneleden. Utmed Skåneleden, strax efter Hörröds kyrka, ligger kulturlämningen Prästabarnens kaffegrotta. Ett bra ställe för en kaffepaus. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Parkering finns vid kyrkan.

Bokskog. Foto: Anders Olsson

Bokskog. Foto: Anders Olsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • gräva upp växter
  • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar
  • samla ved och pinnar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

3. gräva upp eller på annat sätt skada växter (inklusive mossor), lavar eller vedlevande svampar,

4. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

5. anbringa tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

6. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

7. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 50 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.778083, E 14.037306

Hitta mig

Bokvårtlav.

Illustration: Katarina Månsson


I naturreservatet finns flera sällsynta lavar, bland annat bokvårtlaven. Bokvårtlaven växer främst på gamla bokar och ser ut som små, olivbruna vårtor. Tittar man riktigt nära på de mörka prickarna ser man ännu mindre vita fläckar spridda över ytan.

Mer information

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss