Hörröds utmark

En liten kulle med enar, ljungklädda tuvor och väldoftande backtimjan som omges av åker. Genom Hörröds utmark i nord-sydlig riktning går Skåneleden. Med hjälp av röjning och betesdjur har den ståtliga gula slåttergubben åter kunnat sprida sig inom området. Kanske kommer också kattfot och blå viol att åter sticka upp mellan tuvorna en dag.

Kultur

Hörröds utmark är en liten rest av ett tidigare vidsträckt beteslandskap kring Hörröd. Förr bredde ljungen ut sig i de öppna gräsmarkerna. På sina ställen fanns enstaka träd och buskar. Mellan tuvor och stenar trängdes kattfot med jordtistel och slåttergubbe. Under senare år har marken vuxit igen och flera av ängsblommorna har försvunnit.

Växter och djur

Den känsliga växten kattfot försvann på 1990-talet, men ängsväxter som fortfarande finns kvar är backtimjan, mindre blåklocka, stagg och slåttergubbe. Långbensgroda är en annan art som inte synts till på senare år. Fåglarna är däremot många. Här kan du se eller höra såväl gulsparv, stare, gröngöling, som hämpling och törnskata. Genom att ta bort mycket träd och buskar, samtidigt med att området betas väl kan området få tillbaka en rik ängsflora och fjärilar.

Friluftsliv

Skåneleden går igenom området i nord-sydlig riktning. Undvik hund bland betesdjur. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Gammal fäladsmark. Foto: Marie Björkander

Gammal fäladsmark. Foto: Marie Björkander

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda annat än på anvisad plats
  • ha med okopplad hund
  • cykla under betessäsong, 31 mars - 1 december
  • stå med husbil/husvag över natten

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. elda, annat än på anvisade platser,

3. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande, på angöringsplats mellan kl 00.00 – 06.00,

4. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,

5. avsiktligt störa djurlivet,

6. cykla under betessäsong, 31 mars till 1 december,

7. medföra hund (eller annat sällskapsdjur) som ej hålls i fysiskt koppel,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd att:

8. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

9. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

10. utplacera främmande föremål.

Föreskrifter uppdaterade 2019-02-21

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 6 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.778562, E 14.050299

Hitta mig

Stare

Illustration: Katarina Månsson


Staren är lätt att känna igen på sin svarta fjäderdräkt som på nära håll glänser i grönt och blått, och på sin gula näbb. Den ses ofta leta småkryp i gräsmattor och betesmarker. Många starar övervintrar på de brittiska öarna och återvänder hit i mars-april. Starens ägg är ljusblå. Det är vanligt hos fåglar som har sina bon i hålträd och holkar. Fåglar som lägger sina ägg mer synligt på marken och i öppna bon har mer kamouflerade ägg, ofta prickiga eller spräckliga. Staren är mycket sällskaplig och ses ofta i stora flockar.

Mer information

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss