Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hercules

Herculesreservatet ligger vid Hammarsjöns nordöstra strand, strax söder om Kristianstad. Stora delar av reservatet översvämmas regelbundet av Helgeån. I reservatet finns slåtter- och betesmarker men också områden där hävden upphört och videbuskage och bladvassar breder ut sig.

Helgeåns översvämningar

Helgeåns vattenstånd varierar mellan 1 till 1,5 meter under året, vilket medför att stora delar av området regelbundet ställs under vatten. Den naturliga gödslingen genom översvämningen var förr i tiden betydelsefull för höskörden på strandängarna. Fortfarande sker slåtter i delar av området och i andra delar bedrivs bete. Där hävden upphört har etablering av vass- och videbuskage skett och mot Hammarsjön breder en av områdets största bladvassar ut sig.

Öppna marker med artrikedom

Slåtterängarna och betesmarkerna är viktiga livsmiljöer för hävdberoende växtarter, exempelvis strandviol, gökblomster, höskallra och luddfingerört. De öppna markerna utgör även rast- och häckningsplats för många våtmarksfåglar.

Hercules AB

I östra delarna av reservatet ligger Herculesdammarna, namngivna efter Hercules AB som bedrev ler- och tegelindustri i området mellan 1899 och 1968. Vid dammarna finns ett fågeltorn.

Fågelliv

De många naturtyperna i reservatet bidrar till en varierad och intressant fågelfauna. På betesmarkerna och slåtterängarna häckar flera hävdberoende fågelarter, exempelvis storspov, rödbena och gulärla. I Herculesdammarna brukar sothönan och skäggdoppingen ha sina bon. I det stora bladvassområdet mot Hammarsjön häckar flera par brun kärrhök och rördrommen är med sitt dova tutande ett typiskt inslag under våren. I de stora vassarna är rörsångare och skäggmes karaktärsarter.

Friluftsliv

Här i Hercules finns ett större utkikstorn som också är ett utemuseum. Tornet ligger centralt i området, vid en markerad stig som tar dig runt reservatet. Från parkeringen är det 1,4 km till tornet. Fortsätter du stigen till Herculesdammarna och sedan cykelvägen tillbaka till parkeringen får du en runda på 3,2 km. Skåneleden (SL6 Vattenriket) mellan Kristianstad och Åhus passerar genom området. Parkeringen ligger i den norra delen av reservatet och närmaste busshållplats är Viby kyrka cirka 700 meter norrut. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Hercules naturreservat är en av besöksplatserna i biosfärområdet Vattenriket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Inom Vattenriket finns möjligheter att vandra, cykla och paddla kajak/kanot. Intill Helge å i Kristianstad ligger naturum Vattenriket där du kan få bra naturvägledning.

Hercules Nature Reserve was established in 1999 with the aim of conserving the valuable natural and cultural landscape which has been imprinted by the water-level fluctuations of the Helgeån river and by the exploitation of man over the centuries. The Hercules Reserve lies on the northeast shore of Lake Hammarsjön in the continuous wetland which extends along Helgeån between Torsebro and the sea.

The water-meadows and pastures are important habitats for such grazing-dependent plants as ragged robin (Lychnis flos-cuculi), greater yellow rattle (Rhinanthus vernalis), and alpine cinquefoil (Potentilla heptaphylla). This multi-habitat reserve provides breeding and staging grounds for many species of bird. Breeding birds include curlew, yellow wagtail, bittern and bearded tit (reedling).

The old brick-works ponds (Tegelbruksdammarna) in the eastern part of the reserve are a relic of the brick-making era, from 1899 to 1968.

There is a trail circling around the nature reserve. A bird observation tower is located by the trail.

Stigen ut till fågeltornet. Foto: Alex Regnér

Stigen ut till fågeltornet. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • fiska i Herculesdammarna
  • ha hund okopplad
  • göra upp eld med undantag för eldning i spritkök, gasolkök eller grillar
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borttaga, täcka över, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada block, stenmurar, levande eller döda träd, buskar och stubbar

2. plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor eller lavar

3. bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar

4. inplantera för området främmande växt- eller djurarter

5. utan länsstyrelsens tillstånd fånga eller samla in insekter eller andra djur, eller på annat sätt störa djurlivet

6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur

7. göra upp eld med undantag för eldning i spritkök, gasolkök eller grillar

8. framföra cykel, motorfordon eller motordrivet fordon annat än på för ändamålet upplåtna vägar och stigar

9. rida eller köra med häst annat än på för motorfordonstrafik upplåtna vägar och stigar

10. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

11. parkera annat än på för ändamålet upplåtna parkeringsplatser

12. fiska i Herculesdammama

13. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning

14. utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävling, övning eller lägerverksamhet

15. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, CD-spelare, musikinstrument eller dylikt

16. lägga upp båt eller annan farkost

17. använda båt eller annan flytfarkost i Herculesdammama utan naturvårdsförvaltarens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förCykelled Cykelled
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Bildat: 1999

Storlek: 93 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Kristianstads kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.008472, E 14.242278

Hitta mig

Gökblomster.

Illustration: Jonas Lundin


Gökblomster är en hög och spenslig nejlikväxt med stora rosa blommor. Stjälken är klibbig och besöks ofta av spottstritens larver. Larverna omges av ett vitt skum som i folkmun kallades gökspott. Kanske något som gett upphov till namnet? För att hitta gökblomster bör du leta i de fuktiga ängarna och betesmarkerna under högsommaren.

Kontakt

Pyret Ovesson
naturvårdsförvaltare

E-post pyret.ovesson@kristianstad.se

Telefon 044-13 28 39

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss