Grönhult

Ett reservat som bokstavligt är ett reservat, för flora och fauna. Fuktigt och känsligt som det är så är det varken anpassat eller lämpligt för friluftsliv. Här finns rikkärr och kalkfuktängar – det är några av våra mest artrika naturmiljöer. I Grönhult ryms många hotade och sällsynta arter som mår bäst av sitt eget sällskap. Så betrakta på avstånd och gå med försiktighet.

Gammal ängsmark

I äldre tider tog bönderna i byarna Grönhult och Hörröd ängshö i dessa marker. Ängsmarken låg liksom de små åkrarna nära gårdarna i den så kallade inägomarken. Hit in fick betesdjuren inte komma förrän höet och grödorna var bärgade på sensommaren. Den västra delen av reservatet har tillhört byn Grönhult och den östra Hörröd. På en gammal karta från 1784 kallas den fuktiga gamla ängsmarken Ramskärr. Den idag trädklädda delen var åker och kallades Lille vång.

Ängsblommor och fjärilar

Den gamla ängsmarken Ramkärr kan idag beskrivas som ett rikkärr. Det innebär att marken är fuktig och rik på kalk, men i övrigt fattig på näring. Det är en mycket gynnsam miljö för många ängsblommor, men också för mossor och snäckor. Blomsterprakten är rik och här finns orkidéer som majnycklar och kärrknipprot, den späda slåtterblomman och bomullslik gräsull. Här finns också rikligt med majviva och den insektsätande tätörten. Brunmossorna bär namn som späd skorpionmossa och kamtuffmossa. I fattigare partier finns vitmosstuvor med tranbär, rundsileshår och ljung. De iögonfallande smörbollarna finns också här liksom darrgräs, småvänderot och den bland fjärilar så uppskattade ängsvädden.

Området är rikt på fjärilar. I Ramkärr och i närliggande rikkärr finns arter som sexfläckig bastardsvärmare, mindre bastardsvärmare, silversmygare och sotnätfjäril, samt olika blåvingar.

Friluftsliv

Reservatet är mycket fuktigt. Här finns inga anordningar för friluftsliv. Många av ängsblommorna är fridlysta och känsliga för tramp. Betrakta på avstånd och gå med försiktighet. Närmaste parkering finns vid det närliggande naturreservatet Hörrödsåsen Länk till annan webbplats..

Ängsmark. Foto: Anette Persson

Ängsmark. Foto: Anette Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • plocka eller gräva upp blommor
  • samla in fjärilar och skalbaggar
  • sätta upp snitsel affisch eller liknande

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

  1. gräva eller på annat sätt skada block, stenar, terrängformer eller stenmurar,
  2. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,
  3. samla in ryggradslösadjur, t ex fjärilar, skalbaggar eller mollusker,

    Det är förbjudet utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd att:

  4. placera ut för reservatet främmande föremål,
  5. placera eller sätta upp tavla, skylt, snitsel, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 10 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid angränsande reservat Hörrödsåsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.778083, E 14.037306

Hitta mig

Majnycklar. 

Illustration: Katarina Månsson


Majnycklar är en högrest och kraftig orkidé som blommar i maj. Den växer på kalkrika fuktängar och kan hittas i Grönhult.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 592.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss