Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Brotorpet

Reservatet ligger i en sjörik trakt och kallas för ”Sydsveriges sista vildmark”. Immeln och de intilliggande sjöarna är populära bland kanotister och fritidsfiskare. I Brotorpet får träden dö av ålderdom och därför ligger många fallna trädstammar intill vandringsleden. Sjöarna tillhör fiskgjusens och storlommens rike och vårkvällar och nätter ljuder den senares vemodiga sång över vattnet.

Undvik trängsel under helger


Visa hänsyn till varandra och naturen - följ föreskrifterna!

Visa hänsyn till varandra och naturen - följ föreskrifterna!

Parkeringen och angöringspunkter är ofta fulla under helger. Kanske cykla hit eller göra en långvandring genom området? Trängseln är störst vid entréer och rastplatserna intill.

Gamla träd som ger liv

I Brotorpets naturreservat får träden dö av ålderdom. Därför ligger många fallna trädstammar intill vandringsleden, betydligt fler än i den brukade skogen utanför naturreservatet. De murkna stockarna blir till mat åt en mängd insekter. Dessa äts i sin tur av hackspettar och andra fåglar. Lyssna och spana efter spillkråka och skogsduva – ett par av skogens mer ovanliga invånare. I den gamla skogen lever också flera sällsynta lavar och svampar.

Längs med Immelns stränder

Brotorpet ligger i en sjörik trakt, som ibland kallas ”Sydsveriges sista vildmark”. Immeln och de intilliggande sjöarna är populära bland kanotister och fritidsfiskare. Sjöarna tillhör också storlommens och fiskgjusens rike. Sena vårkvällar och nätter ljuder storlommens vemodiga sång över vattnet. Både storlom och fiskgjuse är känsliga för störningar och lämnar boet när människor kommer nära. Undvik därför att störa dem.

Edre ström

Sjöarna Immeln och Filkessjön binds samman av Edre ström. I det strömmande vattnet leker den storvuxna Immelnöringen. Immelnöringen är en unik, nedströmslekande stam av öring.

Friluftsliv

Vid Immelns strand finns en iordningställd lägerplats med vindskydd, eldstäder, toaletter och dricksvatten. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla och att ta med ditt skräp hem. Lägerplatsen ligger vid en fin sandstrand som inbjuder till paddling och svalkande dopp. Skåneleden passerar igenom reservatet

Welcome to Brotorpet Nature Reserve along the shores of Lake Immeln. Here you’ll find old beech forest, where the trees are left to die naturally. Old and dead trees provide food for a large number of insects, which in turn become food for woodpeckers and other birds. Brotorpet is situated in an area with many lakes, sometimes called “the last wilderness in southern Sweden”. Lake Immeln and the adjacent lakes are popular among canoeists and anglers. The lakes also belong to black-throated diver and osprey. The melancholic call of the black-throated diver can be heard over the water in late spring evenings and nights. Both black-throated diver and osprey are sensitive to disturbances and leave their nests when humans approach. Therefore, avoid disturbing them in their nesting sites.

Bokskog. Foto: Länsstyrelsen

Bokskog. Foto: Länsstyrelsen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda utanför anvisade områden
  • tälta utanför anvisade områden
  • störa djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. tälta eller elda utanför anvisade områden,

3. plocka gräva upp eller på annat sätt skada växter eller vedlevande svampar,

4. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra eller elda död ved,

5. avsiktligt störa eller påverka djurlivet,

6. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

7. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning - informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

8. samla in ryggradslösa djur, tex skalbaggar eller mollusker.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 38 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.294889, E 14.395556

Hitta mig

Fiskgjuse.

Illustration: Katarina Månsson


Fiskgjusen lever uteslutande på fisk som den fångar vid vattenytan. Man kan se den stå stilla, ryttlande, i luften ovanför sjön för att sedan störtdyka ner i vattnet. Blir det napp stiger den med en fisk hängande i klorna.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss