Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Timan

Är du intresserad av lavar? Då är Timans reservat något för dig. Biologer inventerade området 2001 och fann drygt 60 olika arter av lavar. Även om träden inte är grova och ståtliga finns här gamla träd och en stor mängd död ved. Höga stubbar och liggande träd är täckta med mossor, lavar och svampar.

Gammal skog rik på lavar

Trots att stora delar av Sveriges yta är täckt av skog, är det just brist på gammal skog som lett till att många arter av lava är sällsynta eller har försvunnit helt. Därför är bokskogen i Timans reservat intressant. Att det finns så många arter av lavar visar på rikedomen i gamla träd och i död ved.

Lavarna växer långsamt och har höga krav på att miljön inte förändras. De vill ha skugga och fukt för att trivas. Det finns flera mycket ovanliga arter i reservatet. Rosa lundlav och bokkantlav är två av dem.

Friluftsliv

Skåneleden går längs reservatets södra kant. Parkering saknas. Skåneleden har en rastplats nära den bommade vägen som leder fram till Timan från söder. Vägbom och rastplats finns ca 1 km söder om reservatet. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Skog i naturreservatet Timan. Foto: Carina Zätterström

Skog i naturreservatet Timan. Foto: Carina Zätterström

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • skada träd och buskar
  • skada stenmurar
  • störa djurlivet
  • plocka mossor och lavar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. göra upp eld eller använda stormkök och engångsgrillar,

2. skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

3. gräva, borra, mejsla eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,

4. skada stenmurar,

5. anbringa tavla, plakat, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning - reservatsskyltar och gränsmärken undantagna,

6. störa djurlivet

7. samla in ryggradslösa djur, t.ex. insekter, mollusker och spindeldjur eller plocka mossor och lavar,

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 6 hektar

Kommun: Hörby

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Ingång till reservatet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (bommad väg, parkering saknas)
N 55.884361, E 13.812556

Hitta mig

Rosa lundlav.

Illustration: Martin Holmer


Rosa lundlav är en tunn, grågrön lav som bara täcker en yta stor som några frimärken. På denna grågröna lavkropp (bål) syns små rosa prickar. Det är lavens fruktkroppar. Du kan se laven på runt en meters höjd på gamla trädstammar, ofta av bok, lönn och ek. Förutom i ädellövskogar hittar du laven på gamla träd i alléer och på kyrkogårdar.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 223 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan   Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss