Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Strandhagen Arild

Alldeles nordväst om tätorten Arild ligger Strandhagens naturreservat. Området utgörs av klipp- och stenstrand, ängs- och betesmark samt ohävdad strandäng.

Saltvattenspräglade strandängar

Strandhagens naturreservat utgör en rest av det kulturlandskap som tidigare sträckte sig längs med större delen av Kullens kustremsa. Mänskliga aktiviteter och bete har sedan länge präglat landskapet i området. Reservatet hyser många växtarter som är förknippade med gräsmarker med lång kontinuitet. Längs med kustens ömsom klippiga och ömsom steniga stränder finns ohävdade och saltvattenspräglade strandängar, med växtarter som gulkämpe, havssälting, strandaster och gåsört.

Artrika fjärilsängar

En bit från strandkanten finns en ohävdad torräng som är kalkpåverkad och artrik och hyser växtarter som buskviol, jungfrulin, sötvedel, brudbröd och käringtand. I reservatet finns även inslag av magrare betesmark som domineras av gräs. I reservatets varierade flora trivs en rad olika fjärilsarter och bland annat har sexfläckig bastardsvärmare, eldsnabbvinge och olika sorters blåvingar observerats.

Friluftsliv

Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 3) går genom Strandhagens öppna kustlandskap. I den sydöstra delen av reservatet finns toalett och parkering. Närmaste hållplats är Arild bussplats som ligger cirka 800 meter sydost om reservatet. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Strandhagen angränsar till det betydligt större reservatet Kullaberg Länk till annan webbplats. som skyddar hela den yttersta delen av Kullahalvön. Där finns det stora friluftslivsmöjligheter och även ett naturum.

Kungsljus på Strandhagen. Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • skada träd eller buskar
  • skada växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- skada träd eller buskar

- skada eller borttaga befintlig markvegetation

- campa

- bedriva motorfordonstrafik.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förToalett Toalett
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1958

Storlek: 4 hektar

Kommun: Höganäs

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.277167, E 12.570000

Hitta mig

Jungfrulin

Illustration: Nils Forshed


Jungfrulin är en lågväxt, flerårig ört med blå eller rosa blommor som sitter samlade i en ganska stor klase i toppen. Du ser dem blomma i de öppna välbetade naturbetesmarkerna under sommarlovet. Myror hjälper till att sprida denna växt genom att de bär iväg på fröna. Samlandet beror på att fröna har ett bihang som innehåller energirik olja som myrorna gillar.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss