Landskapshistorisk utredning inom naturreservatet Kulla Gunnarstorp

Kula AB har på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne (naturvård) genomfört en land-skapshistorisk utredning inom naturreservatet Kulla Gunnarstorp. Uppdraget har sin grund i de senaste årens intensifierade skötsel- och restaureringsinsatser inom reservatet, där bland annat bekämpning av framför allt tysklönn över stora ytor (delvis även parkslide) stått i fokus. Inom ramen för dessa åtgärder har även arbetet med att revidera skötselplanen påbörjats, liksom diskussioner kring det framtida levandegörandet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1401&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss