Eslövs allmänning

Eslövs allmänning är ett kommunalt naturreservat i den sydvästra delen av Eslövs tätort. Allmänningen var en gång i tiden öppen mark där traktens bönder hade sina djur på bete, men idag domineras reservatet av en relativt ung ädellövskog. Området är geologiskt spännande med block och sten som transporterats hit av inlandsisen. Flera stigar gör det lätt att ta sig fram i detta flacka reservat. I området finns även en tillgänglighetsanpassad grillplats.

Geologiskt intressant reservat

Delar av Eslövs allmänning blev naturreservat redan 1919 och ett tag var det rentav tal om att området skulle bli avsatt som nationalpark på grund av sina geologiska värden. I området möts nämligen den blockrika nordostmoränen och den lerrika baltiska moränen – båda forslade till området av inlandsisen.

Domineras idag av skog

Sedan det ursprungliga naturreservatet bildades har området vuxit igen med huvudsakligen ek. Idag trivs många av våra vanligare fågelarter i skogen och här finns bland annat en stor råkkoloni. Förekomsten av död ved i reservatet är gynnsam för vedlevande insekter och bland annat har ekbarkborre och den rödlistade klubbhornsbaggen påträffats i reservatet. I de öppnare markerna kring vattentornet kan man få syn på någon av de fyra fladdermusarter som födosöker i reservatet.

Fältskiktet är relativt sparsamt men på våren breder mattor av vitsippor och svalört ut sig.

Friluftsliv

I detta tätortsnära naturreservat finns det fina stigar som leder en runt om i området. Genom reservatet går även två vandringsleder. En vandringsled på 4,5 km, som är del av den så kallade parkvandringen som tar en till flera olika parker i Eslöv. Samt Hälsans stig, en härlig slinga på 6 km i omväxlande miljö med varje kilometer utmarkerad.

I mitten av reservatet finns en tillgänglighetsanpassad grillplats. Ett annat tätortsnära naturreservat i Eslöv är Abullahagen Länk till annan webbplats..

Blockrik mark. Foto: Länsstyrelsen 

Blockrik mark. Foto: Länsstyrelsen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda utanför anvisade platser
  • samla ved och pinnar
  • ha hund okopplad
  • lämna kvar avföring efter din hund

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fasta naturföremål, exempelvis stenar och stenmurar

2. göra upp eld annat än på grillplatsen och när eldningsförbud råder

3. använda annan ved än sådan som är utlagd för ändamålet eldning vid grillplats

4. bortföra ved

5. medföra okopplat husdjur

6. samla in mossa, lavar och djur

7. lämna kvar avföring efter husdjur

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 7 hektar

Kommun: Eslöv

Förvaltare: Eslövs kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Hitta mig

Råka.

Foto: Alex Regnér


På Eslövs allmänning finns en stor råkkoloni. Råkan häckar i kolonier, är högljudd och lever ofta i människans närhet. Precis som många andra kråkfåglar är råkan mycket intelligent och i fångenskap har råkor visat sig kunna använda enklare redskap.

Mer information

Eslövs kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Annika Söderman
Eslövs kommun

E-post annika.soderman@eslov.se

Telefon 0413-623 35

Kontakt