Abullahagen

Här i Abullahagen går djuren och betar idag precis som de har gjort under många hundra år. I hagmarken gömmer sig gravar från människorna som levde här redan under järnåldern. Den lilla sjön Långakärr lockar till sig många fåglar. Det tätortsnära läget gör området populärt för såväl rekreation och friluftsliv som undervisning.

"Äppelhagen"

Namnet Abullahagen kommer från abul: vildapel, äpple och betyder ”äppelhagen”. I den betade hagmarken finns buskar och träd. I mitten av reservatet ligger sjön Långakärr. Det är en uppdämd sjö där den södra delen övergår i sankmark med starr och kaveldun. I sjön häckar gråhakedoppingen, som bygger sitt bo på en liten flotte av växtdelar långt inne i den täta vegetationen. När äggen kläckts kan man se föräldrarna simma runt med sina små ungar på ryggen. Andra fåglar i området är sångsvan och brun kärrhök.

De gamla betesmarkernas flora

I den gamla hagen kan man hitta blommor som jungfrulin, backtimjan, slåttergubbe och svinrot. Dessa trivs bara på marker som betats under lång tid. Om marken växer igen eller gödslas försvinner de. På en karta från 1500-talet finns gården Awelle gaardhen (Abullagården) med och på en karta från 1756 står det att området nyttjas för kreatursbete.

Reservatet består av två områden med olika historik. Den gamla hagen i norr är stenig och har inte varit plöjd eller gödslad. Här växer de känsliga betesmarkernas blommor, även fridlysta växter som backsippa, göknycklar och St Pers Nycklar. En raritet är den sällsynta klasefibblan. Den södra delen har hagar som varit plöjda, gödslade och där det inte alltid varit bete. Här är också den biologiska mångfalden mindre med få blommande arter.

Fornlämningar och geologi

I östra delen finns gravfältet Hörahög, här kan man hitta ett trettiotal låga, överväxta stensättningar. Området är även intressant ur geologiskt perspektiv. Här möts nämligen två olika avlagringar från istiden. I norr finns nordostmoränen, som förde med sig stenar och block och i söder har vi en lerig, näringsrik morän, den baltiska moränen.

Foto: Länsstyrelsen

Kontakt

Annika Söderman
Eslövs kommun

E-post annika.soderman@eslov.se

Telefon 0413-623 35

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda
  • ha hund okopplad
  • tälta
  • rida utanför anvisat område

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att

1. gräva, borra eller eljest skada block, levande eller döda träd och buskar

2. skada eller rubba stengärdsgårdar

3. plocka eller gräva upp växter

4. avsiktligt störa djurlivet

5. tälta

6. göra upp eld

7. medföra ej kopplat husdjur

8. på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande

9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

10. rida, annat än på anvisat område

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Parkering Parkering
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Bildat: 1994

Storlek: 39 hektar

Kommun: Eslöv

Förvaltare: Eslövs kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.827528, E 13.319583

Hitta mig


Sankt Pers nycklar är en av våra vanligaste orkidéer. Den har oftast rosavioletta blommor, men kan ibland även vara vit. Alla svenska orkidéer är fridlysta.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Eslövs kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsskylt Pdf, 238.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.