Billingemölla

I detta lilla reservat Billingemölla finns en rastplats med eldstad, fint belägen intill Rönne å. Den är till för både dig som kommer till fots och dig i kanot. Intill de gamla ruinerna efter vattenmöllan kan du njuta av tystnad och stillhet i det sparsamt besökta området. Entita, stjärtmes och näktergal trivs i de fuktiga skogsmiljöerna.

Skog som utvecklas fritt

Naturreservatet är till största delen täckt av skog som har fått utvecklats fritt under de senaste decennierna. I åns översvämningsområde växer huvudsakligen al och i de torrare delarna finner man bland annat hassel, ek och bok. Fältskiktet är överlag ganska glest men hyser arter som liljekonvalj, lundgröe och gulplister. Närmast ån växer gul svärdslilja.

Fågelliv

Fågellivet är rikt. Entita, stjärtmes och näktergal trivs i de fuktiga skogsmiljöerna och längs med ån kan man ha turen att få se forsärla, strömstare eller rentav den färgstarka kungsfiskaren. Flera olika hackspettsarter, däribland mindre hackspett, förekommer också i reservatets vildvuxna skog.

Industrihistoriska lämningar

Redan 1848 anlades den första vattenmöllan i området och under 1900-talet fanns här en tråddragningsfabrik. Fabrikens revs 1957 men grundmurarna, bron över ån och en stig som förr nyttjats för transport till och från fabriken finns ännu kvar. Grundmurarna är dock i mycket dåligt skick idag och det finns en stor risk för ras. Av den anledningen är det inte tillåtet att beträda murarna.

Friluftsliv

I detta lilla reservat finns en rastplats med eldstad, fint belägen intill Rönne å. Den är till för både dig som kommer till fots och dig som kommer med kanot. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla och tack för att du tar med ditt skräp hem. Vid den gamla kvarnen måste kanotister gå i land och lyfta kanoten för att ta sig vidare. Var försiktig vid de gamla murarna vid kvarnen, de är ömtåliga. Det finns parkering i anslutning till reservatet och under sommaren finns det även toalett tillgängligt. Närmaste busshållplats är Billinge - Måns Andreas väg, cirka 2 km från reservatet.

Rönne å. Foto: Britta Levin

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • tälta
  • elda utanför anvisade platser
  • ha hund okopplad

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada block, levande eller döda träd och buskar

2. plocka växter, inbegripet mossor och lavar

3. samla in ryggradslösa djur som fjärilar, skalbaggar, sniglar och snäckor eller eljest störa djurlivet

4. tälta

5. göra upp eld annat än på anvisad plats

6. framföra motordrivet fordon

7. medföra ej kopplad hund

8. på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande

9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 1994

Storlek: 9 hektar

Kommun: Eslöv

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.971083, E 13.349472

Hitta mig

Stjärtmes.

Illustration: Jonas Lundin


Stjärtmesen trivs i fuktig lövskog och syns ofta i Billingemölla. Stjärtmesen är liten och rund men har en lång stjärt. När den flyger ser den ut som en pingisboll med svans.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 316.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss