Flyinge ängar

Flyinge ängars blomrika sandbackar breder ut sig söder om Flyinge. När vi närmar oss Kävlingeån längst söderut övergår markerna istället i fuktiga strandängar. Här har traktens bönder slagit sitt hö och haft djuren på bete i hundratals år. På sommaren skiftar sluttningarna i blålila och gult av blåmunkar och hedblomster. Nere på strandängarna ses storken leta grodor och kanske hör du storspovens spelsång. Området är lättvandrat men saknar markerade stigar. Tänk på att hålla avstånd till betesdjur och vadarfåglarna utmed ån.

Sandens artrikedom

I de torra, näringsfattiga backarna spirar en rik flora med backnejlika, backtimjan och backsippa. Det kan tyckas motsägelsefullt men faktum är att den magra marken och de betande korna är en förutsättning för att många av betesmarkens växter ska klara sig. Med gödsel eller avslutat bete kommer Flyinge ängars växter konkurreras ut av stora, snabbväxande arter. Sandblottornas solvarma sand lockar till sig många insekter. Den som tar sig tid kan kanske hitta den ovanliga frölöparen eller ett ludet, litet vildbi. Färgstarka fjärilar besöker blommorna i sin jakt på söt nektar.

Storkens marker

Som många andra vattendrag rätades Kävlingeån ut i början av 1900-talet. Våtmarker torrlades och livsmiljön för många växter och djur förstördes. Idag har vi börjat återfukta vårt landskap med nya våtmarker och en del växter och djur har börjat hitta tillbaka. Har du tur kan du få se den vita storken leta grodor på de fuktiga ängarna eller storspoven picka efter småkryp med sin imponerande näbb. För att inte störa fågellivet bör du undvika fuktängarna under vår och försommar.

Friluftsliv

I reservatet finns inga markerade stigar eller leder, dock är det ett öppet och lättvandrat landskap. Det finns grindar och stättor som tar dig mellan hägnaderna. Tänk på att hunden måste vara kopplad 1 mars – 30 september i området.
Det finns två parkeringsplatser, en i nordost och en vid Flyinge idrottsplats. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Busshållplatsen Flyinge Plantskolevägen ligger i anslutning till reservatet.

Flyinge Ängar’s flowering sandy slopes and the River Kävlingeån’s wet meadows are situated just next to the housing estate. Local farmers have cut hay and had their animals grazing here for hundreds of years. Sheep’s bit scabious and dwarf everlasting, flower in lilac and yellow on the sandy slopes. If you are lucky, you may hear the mating call of the curlew from the wet meadows.

A rich flora grows up in the dry, nutrient poor slopes. It may sound like a contradiction, but the fact is that the poor soils and the grazing cows are necessary for many of the pasture plants to survive. With fertiliser or abandonment of grazing, the plants of Flyinge Ängar will be out-competed by larger, fast growing species.

The bare patches of sand warmed by the sun attract many insects. If you take the time, you might find the unusual Harpanus ground beetle or a small, fluffy wild bee. Colourful butterflies visit the flowers in their search for sweet nectar.

Like many other water courses, the River Kävlingeån was straightened at the beginning of the 1900s. The wetlands dried out and habitats for many plants and animals were destroyed. Today we have begun to rehydrate our landscape with new wetlands and some of the plants and animals have begun to find their way back. If you are lucky, you may see the white stork looking for frogs in the wet meadows, or the curlew pecking for small insects with its impressive beak. In order to avoid disturbing the birds, you should keep away from the wet meadows in the spring and early summer.

Utsikt över Flyinge ängar. Foto: Gunilla Davidsson Lundh

Utsikt över Flyinge ängar. Foto: Gunilla Davidsson Lundh

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • ha hund okopplad mellan 1 mars - 30 september.
  • framföra motorfordon

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning såsom block eller jordformation,

2. skada levande eller döda träd eller buskar,

3. uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för naturreservatet främmande föremål,

4. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

5. gräva upp växter eller för kommersiellt bruk plocka växter,

6. medföra ej kopplad hund under tiden 1 mars – 30 september,

7. framföra motorfordon,

8. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

9. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 50 hektar

Kommun: Eslöv, Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i nordost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.750917, E 13.371806

Parkering Flyinge IP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.751083, E 13.363306

Hitta mig

Backnejlika. 

Illustration: Katarina Månsson


Backnejlika blommar från juni till augusti med lysande rosa-röda blommor. Den växer i de torra ängarna, särskilt i de soliga sluttningarna.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 865.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Folder Flyinge ängar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss