Risk för gräsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Östafors bruk

På gränsen mellan Skåne och Blekinge slingrar sig Holjeån mellan höga, skogsklädda bergsryggar. Naturen är dramatisk med forsande vatten och skarpa, getryggsformade rullstensåsar. Nere vid ån kanske du ser kungsfiskare, strömstare eller forsärla som letar mat i strömmarna. Östafors bruk gränsar till naturreservatet Ljungryda som ligger på den blekingska sidan av gränsen. Här tronar Kungagraven från bronsåldern.

Ta en tur in i Blekinge

Naturen känner inte av några gränser och reservatet Östafors bruk-Ljungryda breder ut sig på båda sidorna av gränsen mellan Skåne och Blekinge. Det är ett omväxlande landskap med skiftningar mellan skog och öppna marker. De branta sluttningarna är klädda med lövträd som bok, avenbok och ek. Utmed åkanterna finns på många ställen en bård av al.

Kulturhistoria

Människan bosatte sig här redan under stenåldern för 5 000 år sedan. Det finns en stor mängd av gravar och rester från boplatser. Väl synliga i landskapet ligger många gravhögar från bronsåldern och allra störst är den så kallade Kungagraven. Den ligger i Blekinge, strax norr om länsgränsen. Den är 20 meter i diameter och mer än 3 meter hög.

Det finns även spår av människans arbete med jorden. Här i dalgången kan man fortfarande uppleva de gamla vägarna, hitta rester av odlingsterasser och hamlade träd. Dessa träd känner man igen på att de förgrenar sig en bit upp på stammen i många mindre stammar. 

Ett rikt vatten

Holjeåns slingrande lopp, men lugna sträckor och forsar omvartannat, skapar förutsättningar för en stor artrikedom i både vattnet och på land. Här växer stora bestånd av kungsbräken, en storvuxen ormbunke som också kallas safsa. I ån finns många fiskarter, som öring, elritsa, bäcknejonöga, ål och gädda. När kraftverksdammarna vid Östafors revs hösten 2007 var vägen öppen för fisk att simma upp i det forsande vattnet. Idag vandrar lax och laxöring återigen i Holjeån. Under vintern kan man även få syn på spår efter uttrar som gärna åker kana i snön.

Friluftsliv

I Östafors bruk och Ljungryda finns det mycket att titta på. En markerad led tar dig runt i Östafors bruk och vidare in i det angränsande naturreservatet Ljungryda Länk till annan webbplats. i Blekinge. Skåneleden (SL1 kust till kust, etapp 2 och 3) och Blekingeleden (etapp 2 och 3) går igenom reservaten. Passerar gör även Näsumaleden för såväl cykel som vandring. Här i Östafors bruk finns rastplats, vindskydd och toalett. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Missa inte Kungagraven från bronsåldern i den norra delen av Ljungryda. Parkering finns i anslutning till de båda reservaten. Busshållplats Östafors ligger några hundra meter söderut.

The river Holjeån runs along the border between Skåne and Blekinge, winding its way between high, tree-covered rock ridges. The countryside is dramatic, with river rapids and sharp, eskers shaped like the backs of goats. If you’re lucky you can go down to the river and catch sight of Kingfisher, White-throated Dipper or Grey Wagtail looking for food in the currents.

Nature doesn’t recognise borders, and the reserve spreads out on both sides of the border between Skåne and Blekinge. This is a varied landscape, changing from forest to open land. The steep slopes are covered with broad-leaved trees like beech, European hornbeam and oak. The riverbanks are lined with alder in many places.

Holjeån med det gamla transformatortornet till höger i bild. Foto: Alex Regnér

Holjeån med det gamla transformatortornet till höger i bild. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda eller använda spritkök utanför anvisade eldplatser
 • framföra fordon, inklusive häst och cykel, utanför vägar
 • lägga upp båt annat än för tillfällig vistelse
 • störa eller skada växter och djur
 • tälta mer än en natt
 • ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada mark eller bottnar, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. ta bort eller skada kulturhistoriska lämningar,

3. otillbörligt störa djurlivet,

4. skada levande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt, bortföra eller elda död ved,

5. gräva upp växter,

6. fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,

7. medföra okopplad hund, annat än vid skyddsjakt,

8. framföra motordrivet fordon, rida eller cykla annat än på vägar,

9. göra upp eld eller använda grillar och spritkök annat än på iordningställda eldplatser,

10. lägga upp båt eller annan vattenfarkost annat än vid tillfällig vistelse i området,

11. tälta mer än en natt,

12. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,

13. åstadkomma störande buller,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

14. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning,

15. bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning,

16. sätta ut fällor för insamling av ryggradslösa djur,

17. nyttja området för tävling eller övningar som kan verka störande på naturen eller allmänhetens friluftsliv,

18. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitslar, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1985

Storlek: 19 hektar

Kommun: Bromölla

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Östafors bruk (Skåne) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.212667, E 14.516250

Parkering Ljungryda (Blekinge) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.218583, E 14.516694

Hitta mig

Utter.

Illustration: Martin Holmer

Uttern är ett mårddjur som trivs i vatten. Pälsens underull håller uttern varm och de blanka stickelhåren håller vattnet borta. Den har simhud mellan tårna och de små öronen stängs när den dyker. Uttern är Smålands landskapsdjur.

Mer information

Ljungryda naturreservat Öppnas i nytt fönster.

Skåneledens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Maria Sandell
naturvårdsförvaltare

E-post maria.sandell@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 23


För frågor om åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens ska du kontakta Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30 telefontider kl.13-15 (mån, fre) och kl. 9.30-11.30 (tis, ons)

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss