Djupadal

Djupadal ligger på Ryssberget, nära Näsum, precis vid gränsen mot Blekinge. Här möts du av branta sluttningar med bokskog och många mossklädda stenblock. På den blekingska sidan ligger det betydligt större naturreservatet Skinsagylet. Där finns en gemensam parkering och en vandringsled som leder till en utsiktsplats med milsvid utsikt.

Reservat på gränsen mellan Skåne och Blekinge

Djupadal-Skinsagylet är ett naturreservat på gränsen mellan Skåne och Blekinge. Den skånska delen av reservatet kallas Djupadal och den blekingska delen Skinsagylet. Reservatet är beläget i en sydostlig sluttning på Ryssberget som numera täcks av huvudsakligen bokskog. Ryssberget är en urbergsrygg där det finns tydliga spår efter inlandsisen. I delar av naturreservatet är terrängen storblockig med mossbeklädda stenblock.

Vild naturskog på Ryssbergets sluttning

Sluttningarna med ädellövskog har delvis karaktären av naturskog, främst i de branta partierna där den har fått stå orörd tillräckligt länge. I de delar av området som inte har avverkats på lång tid har en del fina naturskogskvalitéer utvecklats. Här finns det gott om död ved i form av liggande stammar, lågor, och stående högstubbar. Och det är något ger goda förutsättningar för vedlevande småkryp. Den blockrika terrängen, de orörda ädellövträden i branterna och berget som går i dagen ger tillsammans ett vilt intryck.

Friluftsliv

På den blekingska sidan av länsgränsen, i Skinsagylets naturreservat Länk till annan webbplats., finns parkering samt en 2,5 kilometer lång vandringsled som leder till en utsiktsplats med milsvid utsikt. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Welcome to Djupadal and Skinsagylet Nature Reserves – on the border between Skåne and Blekinge. The reserves are located on the northern side of the majestic Mount Ryssberget, characterised by extensive beech forest. A 2.5 kilometres long walking trail, through beautiful woodland to an outlook with mile-wide views, starts from the parking area. The beech forest is a valuable habitat for many plants and animals. Rare fungi and beetles thrive in the old tree trunks. Bird species that live in the forest include hawfinch, black woodpecker and green woodpecker.

Stig genom bokskogen. Foto: Mats Sjöberg

Stig genom bokskogen. Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. göra upp eld,

2. framföra motordrivet fordon,

3. tälta eller ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,

4. avsiktligt störa djurlivet,

5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,

6. skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

7. gräva, borra, mejsla eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,

8. skada stenmurar,

9. anbringa tavla, plakat, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning - informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

10. samla in ryggradslösa djur, t.ex. insekter, skalbaggar och fjärilar eller plocka mossor och lavar,

11. nyttja området för tävling, övning eller lägerverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 12 hektar

Kommun: Bromölla

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.183361, E 14.578083

Hitta mig

Vildkaprifol.

Illustration: Katarina Månsson


Vildkaprifolen kan bli flera meter lång och är en av Sveriges få lianer. Vildkaprifolen blommar i juli-augusti och doftar främst om kvällarna då den lockar till sig en mängd svärmarfjärilar som hjälper till med pollineringen.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss