Djupadal

Djupadals naturreservat är beläget på den norra delen av Ryssberget, alldeles intill gränsen till Blekinge. Här på Ryssbergets kuperade sydsluttning breder en blockrik bokskog ut sig. På den blekingska sidan av gränsen tar det betydligt större naturreservatet Skinsagylet vid.

Djupadal-Skinsagylet är ett naturreservat på gränsen mellan Skåne och Blekinge. Den skånska delen av reservatet kallas Djupadal och den blekingska delen Skinsagylet. Reservatet är beläget i en sydostlig sluttning på Ryssberget som numera täcks av huvudsakligen bokskog. Ryssberget utgörs av en urbergsrygg där det finns tydliga spår av inlandsisens inverkan. Delar av naturreservatet kännetecknas av sin storblockiga terräng med mossbeklädda stenblock.

Sluttningarna med ädellövsdominerad skog har delvis karaktären av naturskog, främst i de branta partierna där den har fått stå orörd tillräckligt länge. I de delar av området som inte har utsatts för avverkning på lång tid har en del fina naturskogskvalitéer utvecklats. Här finns det gott om död ved i form av lågor, högstubbar och grenar på marken vilket ger goda förutsättningar för vedlevande organismer. Den blockrika terrängen, de orörda ädellövträden i branterna och berget som går i dagen ger tillsammans ett vilt intryck.

På den blekingska sidan av länsgränsen, i Skinsagylets naturreservat Länk till annan webbplats., finns parkering samt en 2,5 kilometer lång vandringsled som leder till en utsiktsplats med milsvid utsikt.

Welcome to Djupadal and Skinsagylet Nature Reserves – on the border between Skåne and Blekinge. The reserves are located on the northern side of the majestic Mount Ryssberget, characterised by extensive beech forest. A 2.5 kilometres long walking trail, through beautiful woodland to an outlook with mile-wide views, starts from the parking area. The beech forest is a valuable habitat for many plants and animals. Rare fungi and beetles thrive in the old tree trunks. Bird species that live in the forest include hawfinch, black woodpecker and green woodpecker.

Kungsfågel - Sveriges minsta fågel. Foto: Mostphotos

Kontakt

Maria Sandell
naturvårdsförvaltare

E-post maria.sandell@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda
  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. göra upp eld,

2. framföra motordrivet fordon,

3. tälta eller ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,

4. avsiktligt störa djurlivet,

5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,

6. skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

7. gräva, borra, mejsla eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,

8. skada stenmurar,

9. anbringa tavla, plakat, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning - informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

10. samla in ryggradslösa djur, t.ex. insekter, skalbaggar och fjärilar eller plocka mossor och lavar,

11. nyttja området för tävling, övning eller lägerverksamhet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 12 hektar

Kommun: Bromölla

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.183361, E 14.578083

Hitta mig


Vildkaprifolen kan bli flera meter lång och är en av Sveriges få lianer. Vildkaprifolen blommar i juli-augusti och doftar främst om kvällarna då den lockar till sig en mängd svärmarfjärilar som hjälper till med pollineringen.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Informationsskylt Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.