Severtorp

Severtorp ligger högt upp på Hallandsåsen med fin utsikt över Skälderviken och Kullaberg. Här kan du ströva fritt genom bokskog och betade enefälader. I nuläget saknas leder, rastplatser och parkering. Från Severtorp är det knappt 3 km ned till Båstad.

Högt upp på Hallandsås

Severtorp ligger högt uppe på Hallandsåsen, den nordligaste av våra skånska urbergshorstar. Strax norr om reservatet ligger Lyngebjärs knall med en höjd på 200 meter över havet. Inne i reservatet finns en utsiktspunkt strax söder om vägen som lämnar reservatet i öster. Hallandsåsens högsta punkt är annars Högalteknall på 226 meter över havet, men den ligger en dryg mil österut och i Hallands län.

Landskapet kring Severtorp är väldigt varierat med ett lapptäcke av skog, åkrar och betesmarker. I reservatets norra delar finns höjdryggar med gammal bokskog. Längre söderut finns de mer öppna och flacka markerna. Här hittar du både öppen betesmark och buskrik enefälad.

Trädlöst för 300 år sedan

Kartor från 1600-talets slut berättar om ett öppet och skoglöst landskap runt Severtorp. Då, för 300 år sedan, bredde den vidsträckta, betade fäladsmarken ut sig på åsen. Tvåhundra år senare, runt år 1900, hade landskapet blivit mer varierat. Då fanns såväl betesmark och åker som bokskog och granplantering. Från 1960 börjar området gradvis att planteras igen.

Gamla träd och blommande fälad

I Severtorps bokskogar finns några 150-åriga bokar kvar. Här och var breder även eken ut sina kronor. Och i betesmarkerna samsas rosa och väldoftande backtimjan, med himmelsblå monke (blåmunkar), vit mandelblom och den ståtliga guldgula slåttergubben. Alla är de beroende av att gräsmarkerna hålls öppna och välbetade. I reservatet finns även en mosse med kärr. Här växer den exklusiva arten småvänderot. Det är mer oklart om korallroten finns kvar. Fynd finns från 2010-talet.

Dammar med eldödlor

I betesmarkerna finns även fem grävda dammar. I den största lever den större vattensalamandern som känns igen på sin brandgula mage. Kanske är det den orange-svarta färgen som gett den smeknamnet eldödla? Området är samtidigt rikt på fåglar. Kanske får du se eller höra tofsvipan på fälten? Eller någon liten svartmes, tofsmes eller stjärtmes kvittra i något buskage? Eller någon trummande hackspett som spillkråka eller större hackspett? Över markerna kan du få se gladan segelflyga och i kvällningen kan du höra kattugglans hoande.

Friluftsliv

Severtorp ligger högt uppe på Hallandsåsen, ca 2,5 km sydväst om Båstad. Severtorpsvägen passerar genom området i norr. Från Böskestorp kan du även följa en liten slingrande väg genom den södra delen av reservatet. Där vägen lämnar reservatet i öster finns en höjd med utsikt över Skälderviken. I nuläget saknas anordningar för friluftslivet, men på sikt hoppas vi kunna anlägga rastplats och leder för vandring, ridning och för mountainbike-cykling. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Betesmark med utsikt. Foto: Sanna Persson

Betesmark med utsikt. Foto: Sanna Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda om anvisad plats saknas, friluftskök är tillåtet
  • ställa upp husvagn/husbil över natten
  • cykla annat än på väg
  • medvetet störa betesdjur

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, eller naturföremål,

2. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden 00:00-05:00,

3. elda annat än på anvisad plats. Användning av friluftskök är tillåtet i naturreservatet,

4. cykla annat än på väg eller anvisad cykelled,

5. medvetet störa betesdjur,

6. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,

7. uppföra någon form av anläggning,

8. sätta ut eller släppa ut för området främmande arter,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

9. anordna tävling eller liknande arrangemang,

10. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, snitsel,

orienteringskontroll eller liknande annat än tillfälligt, högst tio dygn.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2023

Storlek: 139 hektar

Kommun: Båstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering saknas.

Angöringsplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (ej parkering)
N 56.390417, E 12.827889

Hitta mig

Blåmunkar.

Illustration: Katarina Månsson


Blåmunkar, även kallad monke, är lätta att känna igen på sin blå boll av små blommor som sitter i toppen på en kal stjälk. Du hittar den i de torra backarna och betesmarkerna. Bin uppskattar dess nektar och pollen.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss