Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Här ligger Skånes 300:e statliga naturreservat

Bild på gröna fält på hög högd, blå himmer och havet i bakgrunden.

Severtorp på den skånska sidan av Hallandsåsen är Skånes 300:e statliga naturreservat. Foto: Sanna Persson

Skåne har fått sitt 300:e statliga naturreservat! Det blev också ett av de högst belägna, Severtorp utanför Båstad, uppe på Hallandsåsen.

– Det känns väldigt bra att ha nått 300. Naturreservat är viktiga. Vi bildar våra naturreservat för att skydda arter och värdefull natur och för att bevara den biologiska mångfalden. Men också för att ge människor möjlighet till friluftsliv och rekreation i vår allra vackraste natur, säger Cecilia Backe, chef på naturskyddsenheten på Länsstyrelsen Skåne.

De första naturreservaten kom 1912

Skydd av natur är en företeelse som växte fram under förra århundradet. Den första nationalparken i världen, Yellowstone i USA, bildades 1872. Sverige var 1909 först i Europa med nationalparker och 1912 kom de första naturreservaten. Till en början var det mindre områden, det var först på 1960-talet som ny lagstiftning gav förutsättningar för fler och större naturreservat.

Målet är strikt skydd för tio procent

Trots att takten har ökat, har Skåne knappt hunnit halvvägs till målet i EU:s strategi för biologisk mångfald, att minst tio procent av landytan ska vara strikt skyddad.

– Här i Skåne är ca fyra procent av landytan skyddad. Vi kommer att fortsätta att tillsammans med länets markägare och kommuner skydda de mest värdefulla naturområdena, säger Cecilia Backe.

Ett 60-tal kommunala naturreservat i Skåne

Severtorp som blir Skånes 300:e statliga naturreservat (det finns även ett 60-tal kommunala naturreservat) ligger högt och naturskönt på Hallandsåsen.

– Severtorp kommer med sitt fantastiska läge och varierande natur att bli ett utmärkt utflyktsmål för många besökare som här ska kunna rida, cykla eller bara ta det lugnt och njuta, säger Cecilia Backe.

Här kan du läsa mer om Severtorp

Fakta om Severtorp:

Kommun: Båstad
Areal: 139,4 hektar.
Markägare: Naturvårdsverket.
Habitat: ädellövskog, betesmarker och våtmarker.

Skånska statliga naturreservat 1-300:

Nr 1: Lägerholmen, Kristianstads kommun, bildat december 1913
Nr 100: Svedberga kulle, Helsingborgs kommun, bildat november 1992
Nr 200: Åbjär, Kristianstads kommun, bildat april 2012
Nr 300: Severtorp, Båstads kommun, oktober 2023

Om naturreservat:

Bildandet av naturreservat är ett av flera olika sätt att skydda värdefull natur i Sverige. Både stat och kommun kan bilda naturreservat. Markägare ersätts för det intrång (och inkomstbortfall) som ändringen av markanvändningen innebär.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss