Hallands Väderö

Utanför Torekovs kust ligger den ca 3 km långa ön Hallands Väderö. Här kan du kombinera sol och bad med stora naturupplevelser. Här finns buskklädda betesmarker och klapperstensfält med blommande slånbuskar. Men också grönskimrande skogar med grova träd och dunkla alkärr. Runt ön ses ofta knubbsälar ligga och vila på klipporna. Det finns gott om rastplatser och flera olika vandringsleder. Sommartid går turbåtarna hit och då är både museet Lotshuset och öns kiosk öppna.

Liten ö med stor variation

Ön är inte stor, ungefär tre kilometer från syd till norr. Trots det har Hallands Väderö en mycket varierad natur. Här finns ädellövskogar med gamla grovstammiga träd, liksom dunkla alkärr och småvatten. Men här finns också blomrika torrängar och täta buskmarker som betas. Utmed havet syns både karga klippstränder och mjuk sandstrand. De omväxlande miljöerna bidrar till öns rika växt- och djurliv.

De högsta naturvärdena finns i skogen

Öns största naturvärden finns i de trädbevuxna delarna på ön. Här lever en lång rad hotade eller sällsynta arter, främst skalbaggar och lavar. Gemensamt för dessa är att de är beroende av mycket gamla, grova lövträd och död ved. Naturbetesmarkerna på ön har betats sedan urminnes tider och hyser idag en värdefull hagmarksflora.

Kustfåglar och sälar

Hallands Väderö är ett av Skånes större naturreservat. Förutom huvudön ingår de grunda vattnen, öarna och skären runt denna. Några kustavsnitt och skär är reserverade för djurlivet. Här häckar sjöfåglar som ejder. Ön har också unika häckningar av tobisgrissla, tordmule och sillgrissla. Runt ön kan man ofta se knubbsälarna ligga och vila på klipporna. Sedan sälen blev fridlyst på 1960-talet har kolonin stadigt ökat.

Ett sommarparadis med utemuseum

Hallands Väderö skryter med att vara Sveriges näst varmaste plats. Och nog lyser solen ofta över ön. Det finns inte så många sandstränder men vattnet är klart och rent. Lotsstugan från 1844 är det äldsta huset på ön. Här ligger Halland Väderös utemuseum. Utställningen ger en översikt över ön och dess historia, och är öppen alla dagar från vår till höst.

Friluftsliv

På sommaren tar du dig enkelt hit med Väderötrafikens turbåtar. De går från Torekov till Sandhamn på ön. Övrig tid på året måste du beställa båttur. I Torekovs hamn finns både busstation och parkering. Det är tillåtet att lägga till med egen båt vid öns stränder med några undantag (se foldern Hallands Väderö Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.).

På den cirka 3 km långa ön finns flera vandringsleder att välja på. Och för den badsugne väntar härliga bad. Tänk på att eldning och tältning inte är tillåtet och att uppträda lugnt bland betesdjuren. För överblick och fördjupning rekommenderas ett besök på öns utemuseum som är öppet sommartid och foldern Hallands Väderö Pdf, 7 MB.. Här finns också information om vilka områden som har beträdnadsförbud. Förbudet att besöka områdena finns för att värna sälar och fågelliv.

Hallands Väderö is north-western Skåne's special archipelago. This is a place where you can combine sun-bathing and swimming with fantastic nature experiences. Pebble beaches with flowering blackthorns, woodlands and smooth rocky islets onto which seals haul out. Taking a boat over to one of Skåne's largest nature reserves is a real adventure.

The island isn't large – about three kilometres from south to north – but it has much to offer. You'll find broad-leaved woodland full of thick-trunked trees, dark alder carrs and ponds. Dry meadows, where dense carpets of thrift bloom, are interspersed with juniper bushes, sandy beaches and rocky shores. The huge diversity, combined with the long history of broad-leaved woodlands and natural pasture has created the condition for an abundance of flora and fauna.

The Woodland Contains the Natural Treasures

The greatest natural treasures on the island are found in its forested sections. A large number of threatened and rare species live in these, primarily beetles and lichens. What these all share is that they are dependent on there being a lot of old, mighty broad-leaved trees and dead wood. Natural pastures on the island are valuable as they have maintained through grazing since time immemorial and are characterized strongly by this.

Coastal Birds and Seals

Hallands Väderö is one of the county's largest nature reserves, which, aside from the main island, also encompasses the smaller islands, skerries and shallow waters that surround it. Some sections of the coastline and some skerries are reserved for wildlife. Sea-birds such as the Common Eider breed here. The island also has unique breeding sites for Black Guillemot, Razorbill and Common Murre. Around the island you can often see harbour seals lying and resting on the rocks. The colony has grown continually since the harbour seal was protected by law in the 1960s.

Hallands Väderö Outdoor Museum

The pilot's cottage, built in 1844, is the oldest building on the island. This is now home to Hallands Väderö Outdoor Museum. The exhibition provides an overview of the island and its history and is open every day between spring and autumn.

Hallands Väderö boasts of being Sweden's second warmest place. The sun certainly shines often on the island. There are not that many sandy beaches, but the water is clean and clear. There is a café on the island that is open in summer and it's possible to rent a house on the island.

Strand med klippor. Foto: Mats Sjöberg

Strand med klippor. Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda
 • tälta
 • dra upp båtar på sandstränderna
 • ankra i Sandhamnsbukten
 • vara i sälskyddsområdet (gäller hela året)
 • vara i fågelskyddsområdena mellan 1 april - 15 juli

Bilaga 1 - fågelskyddsområden och sälskyddsområde, Hallands Väderö Pdf, 166.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. plocka eller gräva upp växter, svampar och lavar,

3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

4. fånga eller samla in insekter eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet med undantag för fiske,

5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,

6. göra upp eld utomhus varvid avses såväl öppen eld som eldning i stormkök, spritkök, gasolkök, grillar eller motsvarande,

7. framföra motordrivna fordon på land,

8. tälta eller övernatta utomhus på ön,

9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

10. på störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument eller motsvarande,

11. snitsla spår eller anordna orienteringskontroll,

12. anordna tävling som kan inverka störande på naturmiljön,

13. utföra undersökningar som kan störa naturmiljön,

14. rida eller köra med häst,

15. dra upp båtar på sandstränderna,

16. bedriva lerduveskytte,

17. landa med luftfarkost med undantag för de landningar som Sjöfartsverket företar vid fyrinspektion,

18. uppsätta någon form av bryggor eller förtöjningsanordningar av permanent slag,

19. framföra cyklar, mountainbikes (terränggående cyklar) eller liknande,

20. bedriva kommersiell verksamhet,

21. ankra i Sandhamnsbukten,

22. under hela året beträda området mellan Väderön och öarna Sandskär och Svarteskär inklusive sistnämnda öar enligt markering på kartan, bilaga 1,

23. under tiden 1 april - 15 juli beträda nedan angivna öar och skär samt visst vattenområde från dessa öar och skär enligt markering på kartan, bilaga 1,

1. Orskären med kringliggande skär inklusive visst vattenområde,

2. Vinga skär inklusive visst vattenområde,

3. Vrenen och kringliggande skär inklusive visst vattenområde,

4. Skäppeskären inklusive visst vattenområde,

5. Kråkan och kringliggande skär inklusive visst vattenområde

Bilaga 1 - fågelskyddsområden och sälskyddsområde, Hallands Väderö Pdf, 166.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1998

Storlek: 1834 hektar

Kommun: Båstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid Torekov Hamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.426806, E 12.627194

Hitta mig

Knubbsäl.

Illustration: Katarina Månsson


Knubbsälen är vår minsta säl och väger mellan 50 till 150 kilo. Den är klumpig på land men är en skicklig simmare som kan dyka ner till 200 meters djup.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss