Prästamarken

Prästamarken är ett kommunalt naturreservat i Åstorps kommun. Reservatet är beläget strax norr om Kvidinge tätort och upplevs närmast som en skoglig oas i det annars intensivt odlade landskapet.

Skog med många gamla ekar

Prästamarken består huvudsakligen av ekdominerad ädellövskog. En betydande del av ekarna tros vara mellan 200 och 300 år gamla. Det finns även inslag av grova avenbokar med en ålder på omkring 150 år. Den västra delen av reservatet, Prästaeket, domineras av en yngre alskog.

Gamla träd med sällsynta lavar

Ekskogen har, på grund av sin ålder, utvecklat strukturer som har höga biologiska värden. Förekomsten av grova träd, ihåliga stammar och död ved gynnar bland annat områdets insektsfauna och fågelliv. På de gamla träden finner man dessutom en artrik lavflora, med flertalet rödlistade arter.

Skogens blommor

På marken växer vitsippa, svalört och liljekonvalj, men i reservatet finns även ovanligare arter som desmeknopp och orkidéerna skogsknipprot och grönvit nattviol.

Fåglar och groddjur

Prästamarken hyser drygt fyrtiotalet fågelarter, däribland ringduva, svarthätta, entita och järnsparv. Den rödlistade mindre hackspetten tros häcka i reservatet. Här finns även ett antal märgelgravar och smådammar med riklig förekomst av vanlig groda och mindre vattensalamander.

Friluftsliv

I detta lilla, men innehållsrika reservat finns en delvis belyst motionsslinga som är 1200 m lång. Det finns möjlighet att förlänga den med 450 m runt ängen. I reservatet finns bänkar och bord samt en grillplats i den södra delen. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Kvidingeprofilen är en annan vandringsled, på 6 km, som tar dig förbi Prästamarkens naturreservat och fortsätter sedan till Tomarps kungsgård och Tomarps ene. Leden går utmärkt att följa från Kvidinge tågstation.
Parkering finns i den östra delen, intill Tommarpsvägen.

Belyst motionsslinga. Foto: Mats Sjöberg

Belyst motionsslinga. Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda eller använda grill utanför anvisad plats
 • cykla utanför anvisade vägar
 • rida utanför anvisade vägar
 • övernatta i tält
 • ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. vidta åtgärd som förändrar områdets topografi, struktur eller hydrologi såsom att borra, spränga, gräva, schakta, fylla ut, dämma eller nydika eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål, markyta eller vattenmiljö,

2. bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

3. framföra motordrivet fordon med undantag av hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning,

4. göra upp eld eller använda grill annat än på särskilt anvisad plats,

5. cykla annat än på av förvaltaren särskilt anvisade vägar,

6. rida annat är på av förvaltaren särskilt anvisade vägar,

7. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

8. övernatta i husbil, husvagn, tält eller motsvarande,

9. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser,

10. samla in eller plocka djur, växter, insekter och vedlevande svampar,

11. anordna tävling eller annan allmän sammankomst utan att samråda med naturvårdsförvaltaren,

12. sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, information eller liknande ändamål utan att samråda med naturvårdsförvaltaren.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 6 hektar

Kommun: Åstorp

Förvaltare: Åstorps kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.140750, E 13.050389

Hitta mig

Mindre vattensalamander

Illustration: Katarina Månsson


Mindre vattensalamander har gråbrun ovansida, medan undersidan är orange med bruna fläckar. Den är i närheten av sina lekvatten året om. Under leken i april-maj liknar den en liten drake. Då utvecklar hanen en 10 cm lång ryggkam som går från huvud till svansspets. På släktingen större vattensalamander har denna kam ett avbrott mitt i. Mindre vattensalamandern har dessutom ett mörkt band längs med huvudets sida som ser ut att gå genom ögat, något som större helt saknar. Salamandrarna har bar hud till skillnad från ödlornas som har fjäll.

Kontakt

Petra Johansson
miljöinspektör/miljöstrateg, Åstorps kommun

E-post miljo@astorp.se

Telefon 042-640 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss